سبد خرید خالی می باشد

انتظار بشر از دین

4219
-20%144,000 ریال

موجودی: 28
+
خرید نسخه چاپی

مشخصات

رقعی
سوم
فارسی
تخصصی
مولف
محمدامین احمدی

دین برای چیست و چه نقش بدیل ناپذیری در زندگی آدمیان ایفا می کند؟ متون دینی در آموختن و فراگرفتن چه اموری می توانند مرجع نهایی باشند؟ پاسخ به این پرسش در واقع، معلوم می کند که توقع آموختن چه چیزی را باید از دین و متون دینی داشت، و توقع آموختن چه چیزی از آن معقول نیست.

آیا می توان ادعا کرد فهم آدمیان از هر متنی از جمله متون دینی، مسبوق به انتظارهایی است که از آن متون دارند و
آیا می توان دست کم مدعی شد که به لحاظ تاریخی صورت بندی متفکران مسلمان از آموزه های دینی، تحت تأثیر فهم قبلی آنان از جهان، انسان و چگونگی انتظارشان از دین بوده است؟

انتظار بشر از دین کوشیده است تا به این پرسش ها پاسخ دهد.

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربری: