سبد خرید خالی می باشد

مسائل اخلاقی

55938
-20%104,000 ریال

موجودی: 29
+
خرید نسخه چاپی

مشخصات

رقعی
اول
فارسی
1385
تخصصی
مولف
مایکل پالمر مترجم: علی رضا آل بویه

مسائل اخلاقی، که متنی درسی درباره فلسفه اخلاق و اخلاق عملی است، افزون بر این که همه اصول روان شناختی تدوین کتاب درسی را به کار گرفته، دارای چهار ویژگی است که در میان کتاب های تألیفی یا ترجمه شده، جمع آنها صورت نپذیرفته است: اشتمال بر اهمّ مباحث کنونی این زمینه؛ اتکا بر عین سخنان برخی از بزرگ ترین فیلسوفان اخلاق؛ همه جانبه نگری و پرهیز مؤکد از ارائه فقط یک دیدگاه اخلاقی؛ رعایت انصاف در مواردی که داوری صورت گرفته است و سرانجام، طرح پرسش ها و تمرین هایی که به راستی تأمل برانگیز و ژرف کاوانه اند و خواننده را از ابتلای ناآگاهانه به شیفتگی، جزم و جمود و تعصب به آرای یک متفکر می رهانند. اینک کتابی که نه سادگی را فدای عمق کرده و نه عمق را به خاطر سادگی از دست فرو گذاشته است.

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربری: