سبد خرید خالی می باشد

جامعه گرایان و نقد لیبرالیسم(گزیده اندیشه های سندل، مک اینتایر، تیلور، والزر)

59588
-20%80,000 ریال

موجودی: 25
+
خرید نسخه چاپی

مشخصات

رقعی
دوم
فارسی
تخصصی
مترجم
گروهی از مترجمان

اثر حاضر با توصیف مهم ترین انتقادات چهار متفکر معروف جامعه گرا؛ یعنی سندل، مک اینتایر، تیلور، و والزر نسبت به لیبرالیسم، به ویژه لیبرالیسم راولزی، به تحلیل چرایی جامعه گرا بودن آنان می پردازد. معرفی نمایندگان اصلی جریان جامعه گرایی و مهم ترین انتقادات آنان نسبت به لیبرالیسم ضمن آن که گذارهای تئوریک جامعه گرایی از لیبرالیسم را نشان می دهد، مخاطبان را با مهم ترین آسیب ها و چالش های تفکر معاصر لیبرال در غرب از منظر جامعه گرایی آشنا می سازد. توجه توأمان به نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه های جامعه گرایان در نقد لیبرالیسم، از جمله امتیازات این اثر تلقی می گردد.

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربری: