سبد خرید خالی می باشد

مسئولیت مدنی در فقه امامیه

15444
-20%120,000 ریال

موجود نمی باشد

مشخصات

رقعی
دوم
فارسی
تخصصی
مولف
محمود حکمت نیا

مبحث مسئولیت مدنی در فقه را می توان در دو حوزه مطالعاتی سامان داد: الف) مباحث فلسفه فقهی مسئولیت مدنی که سه مبحث زیر از جمله مباحث آن هستند: 1. مسئولیت مدنی در کدام حوزه قرار دارد: فقه نظریه ای یا فقه حکمی و یا ...؟ 2. روش شناسی دست یابی به حکم مسئولیت مدنی 3. توجیه پذیری تفکیک میان دو مسئولیت مدنی و کیفری و ب) مباحث فقهی مسئولیت مدنی، که در آن با دو مسئله مهم روبه رو هستیم: 1. ادله مسئولیت مدنی 2. دامنه مسئولیت مدنی از دیدگاه فقه. کتاب مسئولیت مدنی در فقه امامیه یکی از پروژه هایی است که به صورت عالمانه مسئولیت مدنی را در کنار بحث از ماهیت و ارکان آن مورد بررسی فقهی قرار داده و ادله و مبانی آن را اراده کرده است.

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربری: