سبد خرید خالی می باشد
BFiles/books026/b2002

منطق اشراق ، پژوهشی در منطق حکمت اشراق سهروردی

230,000 ریال

موجودی: 29
+
خرید نسخه چاپی

مشخصات

وزیری
دوم
فارسی
1390
تخصصی
مولف
حسین فلسفی

توضیحات:

کتاب «حکمت اشراق» افزون بر پیش‌گفتار، دو بخش دارد: بخش نخست آن، چهار گفتار است: گفتار نخست دربارة دانش‌ها و شناساندن است و آن هفت دستور و یک بهره و روش اشراق دارد. گفتار دوم دربارة حجت‌ها و پایه‌های آن‌هاست و هفت دستور و یک دانش اشراقی و یک ژرف‌نگری و دو روش و پنج بهره را در بر دارد. گفتار سوم دربارة مغالطه‌ها و برخی داوری‌هاست با دو بهره و چهار دستور. کتاب پیش روی شما، ویرایش،اعراب‌گذاری، ترجمه و شرح این بخش از کتاب حکمت اشراق است.

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربری: