سبد خرید خالی می باشد

نفقه زوجه در مذاهب خمسه

1972
420,000 ریال

موجودی: 30
+
خرید نسخه چاپی

مشخصات

خرید نسخه دیجیتال
وزیری
دوم
فارسی
تخصصی
مولف
شهره صادقی
دانشگاه باقرالعلوم(ع)

اهمیت مطالعات تطبیقی میان مذاهب اسلامی خصوصاً در خصوص مهم‏ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده در عصر کنونی، به ویژه نقش پدر به عنوان کسی که عهده‏دار سرپرستی خانواده و مسئول تأمین معاش و هزینه‏های ضروری همسر و فرزندان است، بر کسی پوشیده نیست. بر این اساس، تبیین مبانی، اسباب، شرایط و احکام نفقه زوجه و تشریح برخی ادلة آن در مذاهب خمسه اسلامی می‏تواند قشر فرهیخته جامعه را در دست‏یابی به قوانین متقن و کارآمد و تدوین نظام حقوقی جامع یاری نماید. در عین حال تحقیقات تطبیقی می‏تواند تأثیر به سزایی در نزدیکی آرای فقهی صاحب‏نظران داشته باشد.

مجموعة حاضر کوشیده است با ارائه نظریات فقهای مذاهب پنج‏گانه در خصوص نفقه زوجه، دست‏یابی به مشابهت‏ها و تفاوت‏های آرای آن‏ها را ممکن سازد.

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربری: