سبد خرید خالی می باشد

انسان از آغاز تا انجام

1612
480,000 ریال

موجودی: 29
+
خرید نسخه چاپی

مشخصات

وزیری
هفتم
فارسی
تخصصی
تالیف
علامه سيد محمد حسين طباطبائي
علامه سيد محمد حسين طباطبائي

 نحوة آفرينش انسان چگونه بود؟ فلسفة خلقت چه بود؟ در اين دنيا چگونه بايد باشد؟ پس از آن و در دنيای ديگر، مراحل انسان چيست: قبر، برزخ، رستاخيز، نامة اعمال و... .

همة اين مراحل از موضوعات بسيار ژرف و پر معنايی است كه متفكر بزرگ اسلامی علامه طباطبائی در «كتاب الانسان» آنها را كاويده و وجود آدمی را در سه مرحله بررسی كرده است:

قبل از دنيا، در دنيا، بعد از دنيا.

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربری: