سبد خرید خالی می باشد
1612

انسان از آغاز تا انجام

480,000 ریال

موجودی: 30
+
خرید نسخه چاپی

مشخصات

وزیری
هفتم
فارسی
تخصصی
تالیف
علامه سيد محمد حسين طباطبائي
علامه سيد محمد حسين طباطبائي

توضیحات:

 نحوة آفرينش انسان چگونه بود؟ فلسفة خلقت چه بود؟ در اين دنيا چگونه بايد باشد؟ پس از آن و در دنيای ديگر، مراحل انسان چيست: قبر، برزخ، رستاخيز، نامة اعمال و... .

همة اين مراحل از موضوعات بسيار ژرف و پر معنايی است كه متفكر بزرگ اسلامی علامه طباطبائی در «كتاب الانسان» آنها را كاويده و وجود آدمی را در سه مرحله بررسی كرده است:

قبل از دنيا، در دنيا، بعد از دنيا.

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربری: