Bustan Ketab - بوستان کتاب
13 کتاب - از 1 تا 10
مجموعه ها : استاد آشتیانی
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
اعجاز البيان في تفسير ام القرآن
اعجاز البیان فی تفسیر ام القرآن
١۴٠٠٠٠١٢۶٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 1189
چکیده : مهم ترین وظیفه برخى از عارفان، تأویل آیه هاى قرآن کریم به حوزه هاى عرفان و معرفت شهودى است. در این کتاب نیز صدرالدین محمد بن اسحاق قونوى که از شاگردان برجسته محى الدین عربى مى باشد در شرح و تفسیر سوره (فاتحة الکتاب) به چنین تلاشى دست زده است. وى در هر آیه به تفسیر و سپس تأویل و شرح و توضیح آن مى پردازد.
چاپ جدید این کتاب، اینک با تحقیق و تصحیح روشمند، پیش روى خوانندگان محترم است.

2.
الشواهد الربوبیه
0 نظر  
کد : 3302
چکیده : شواهد الرّبوبیه، در میان آثار صدرالمتألهین، برجستگى خاصى دارد، چرا که همه اندیشه‏هاى صدرا اعم از الهیات، طبیعیات، مباحث نفس، جاودانگى، معاد و... در آن، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. به همین جهت، در حوزه‏هاى علمیه و دانشگاه‏ها به عنوان متن درسى مورد توجه است. تعلیقات حکیم محقق حاج ملا هادى سبزوارى و مقدمه و تصحیح و تعلیق اندیشور ژرف‏اندیش استاد سید جلال‏الدین آشتیانى بر جذابیت آن افزوده است.

3.
المبدا و المعاد
المبدا و المعاد
٢۶٠٠٠٠٢٣۴٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 1228
چکیده : «مبدأ و معاد» از آثار با ارزش صدرالمتألهین محمد بن ابراهیم شیرازى، معروف به ملاصدرا است که مهم‏ترین مسائل مبدأ و معاد را در بر دارد و بعد از کتاب «الأسفار الأربعه» از کتاب‏هاى مفصل وى شمرده مى‏شود.
استاد محقق، سید جلال الدین آشتیانى کتاب را تصحیح کرد و بر آن مقدمه‏اى قیم نگاشت و افکار و مبانى فلسفى و عرفانى ملاصدرا را روشن ساخته است. از خداوند توفیق و سلامت ایشان را خواهانیم.

4.
المظاهر الالهيه
المظاهر الالهیه
٧٠٠٠٠۶٣٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 1191
چکیده :
بهترین سعادت و کامل‏ترین نیک‏بختى‏ها براى انسان، فراگیرى حکمت الهى، و تکمیل توانایى نظرى از راه تحصیل علوم واقعى و معارف یقینى مثل: شناخت خدا و صفاتش، و آگاهى از جهان آخرت و منزلگاه‏ها و توقفگاه‏هاى آن، است.
و بشر با به دست آوردن این معارف پا در راه عرفان نهاده، و متوجه کعبه علم و ایمان شده، و جهل و بى‏خبرى از این معارف، پایه هر نفاق و سرمنشأ همه بدبختى‏ها است.
حکیمان مسلمان درباره علم شریف حکمت کتاب‏هاى ارزش‏مندى ارائه نموده‏اند؛ از جمله مى‏توان ملاّصدرا را نام برد که به راستى تحول بزرگى در فلسفه اسلامى ایجاد نمود و آوازه آن شرق و غرب عالم را پر نمود. این کتاب گرچه مختصر است ولى در بردارنده مطالب عالى در زمینه «مبدأ» و «معاد»، «شناخت حقیقت آغازین»، «صفات خدا و أسماى او»، «فراگیرى صراط مستقیم»، «درجات صعود»، «کیفیت بالا رفتن به سوى حق» و «شناخت معاد» مى‏باشد.

5.
تفسیر سوره فاتحه الکتاب
0 نظر  
کد : 1095
چکیده : تفسیر قرآن، یکى از علومى است که سابقه‏اش تا عصر پیامبر(ص) کشیده مى‏شود. از آن زمان تاکنون، کوشش‏هاى گسترده و طاقت‏فرسایى براى تفسیر قرآن صورت گرفته است و هر عالمى، فراخور حال و قال خویش، براى کشف و تبیین مراد خداوند تبارک و تعالى، نوشته‏اى را فراهم آورده است.
بعضى از این کوشش‏ها مربوط به تمام قرآن است و برخى به تفسیر جزء یا سوره‏اى پرداخته‏اند.
از سوره‏هایى که همواره مورد توجه علما بوده «فاتحةالکتاب» است.
کتاب حاضر، شامل سه تفسیر و تأویل از این سوره، از سه مؤلف است. شیوه هر سه مفسّر، عرفانى و تأویلى است. تفسیر اول، به زبان پارسى شیوا و دو دیگر به زبان تازى‏اند. استاد آشتیانى با مقدمه و تعلیقات سودمند خود به این تفاسیر غنا بخشیده‏اند.


6.
تمهيد القواعد
تمهید القواعد
٢۵٠٠٠٠٢٢۵٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2713
چکیده : وجودشناسى یکى از مباحث اساسى در فلسفه و نیز عرفان نظرى است. و فیلسوفان و عارفان هر یک بحث‏هاى مفصلى در این باره کرده‏اند. صائن الدین على بن محمد الترکه از حکیمان‏برجسته‏اى است که در اثر حاضر، نکته‏هاى عمیق را درباره وجود مطرح کرده و کوشیده است تا وجود مطلق و برخى از مسائل مترتب بر آن را اثبات کند. منظور از وجود مطلق، وجود شخص متصف به وحدت اطلاقى است که‏تعدد و تکثر نمى‏پذیرد و درعرصه وجود، همتایى ندارد. غیر او هر چه هست ظهور و تجلى و عکس و صورت آن اصل واحد است. این کتاب که با حواشى دو تن از حکماى الهى: آقا محمد رضا قمشه‏اى و میرزا محمود قمى، بر غناى آن افزوده شده درباره وحدت وجود، مراتب وجود، وجود معنوى و مسائلى از این قبیل بحث کرده است.

7.
سه رساله فلسفی
0 نظر  
کد : 1557
چکیده : «سه رساله فلسفى» مشتمل بر سه رساله از ملاصدرا است: «المسائل القدسیه» که همان حکمت متعالیه است و تا پایان مبحث وجود ذهنى را در بر مى‌گیرد و از جهت اجمال و تفصیل حدّ وسط بین «شواهد الربوبیه» و «اسفار» محسوب مى‌شود. ملاصدرا در این کتاب تنها به آرا و اندیشه‌هاى خاصّ خود پرداخته است. «متشابهات القرآن» که به بحث دربارة آیات متشابه پرداخته که اکثر آنها در موضوع اعتقادات است. «اجوبة المسائل» پاسخ به چند سؤال فلسفى، مانند علت غایى و اختیار واجب و تفاوت جوهر و عرض و اثبات هیولى است. استاد آشتیانى ضمن تصحیح این سه رساله، مقدمه‌اى محققانه و مفصل بر آنها نوشته است.

8.
شرح حال و آراي فلسفي ملاصدرا
0 نظر  
کد : 1212
چکیده : صدرالمتألهین ملّاصدراى شیرازى(ره) از بزرگ‏ترین فیلسوفان اسلام و بنیان‏گذار حکمت متعالیه است. آوازه او از مرزهاى ایران، بلکه کشورهاى اسلامى گذشته است و مغرب زمینیان نیز به آثار او توجه کرده‏اند.
استاد سید جلال‏الدین آشتیانى در این کتاب، با چیره‏دستى و تسلط، آرا و نظریات ملّاصدرا را بیان داشته است. آنچه در این اثر مطرح شده عبارت است از:
اصالت وجود و اعتباریت ماهیت؛ حرکت در جوهر؛ معاد جسمانى و تجرّد خیال؛ اتحاد عاقل و معقول و تحقیق در حقیقت علم؛ اتحاد نفس با عقل فعّال و کیفیّت ادراک کلیات؛ علم حق تعالى؛ مثل افلاطونى و ارباب انواع

9.
شرح فصوص الحكم جندي
شرح فصوص الحکم جندی
١٣٠٠٠٠١١٧٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
1 نظر  
کد : 1312
چکیده : «فصوص الحکم»، اثرگران‏سنگِ محى الدین عربى است. این کتاب یکى از منابع مهم و برجسته در عرفان نظرى است که تاکنون شرح‏هاى فراوانى بر آن نوشته شده است. آنچه که اکنون پیش رو دارید شرحى است که مؤیدالدین جندى بر آن نوشته و در آن، پیچیدگى‏هاى «فصوص‏الحکم» را با چیره دستى، گشوده است.
نسخه حاضر، تحقیقى است از استاد سید جلال الدین آشتیانى که در آن، نکات اساسى و ابهام‏هاى آن را بر طرف کرده است.

10.
مشارق الدرارى
مشارق الدرارى
١٢٠٠٠٠٠١٠٨٠٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3192
چکیده : تمام مباحث عرفان و اخلاق يا مقدمه رسيدن به محبت خداى متعال است و يا نتيجه آن. قصيده تائيه كبراى ابن فارض بهترين اثر در موضوع عشق الهى است كه شرح‏هاى متعددى بر آن نوشته شده است. «مشارق الدرارى» شرحى فارسى و بسيار دقيق بر اين قصيده بوده و درجات و منازل مختلف سير و سلوك تا فناء فى الله را بيان مى‏كند. اين كتاب با مقدمه عالمانه و محققانه استاد سيدجلال الدين آشتيانى و با تصحيح مجدد تقديم ارباب معرفت و اصحاب سلوك مى‏شود.

پرفروش ترین کتاب استاد آشتیانی
هستی از نظر فلسفه و عرفانهستی از نظر فلسفه و عرفان
١٣٠٠٠٠١١٧٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
اعجاز البيان في تفسير ام القرآناعجاز البیان فی تفسیر ام القرآن
١۴٠٠٠٠١٢۶٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
المظاهر الالهيهالمظاهر الالهیه
٧٠٠٠٠۶٣٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
نقدي بر تهافت الفلاسفه غزالينقدی بر تهافت الفلاسفه غزالی
٢٠٠٠٠٠١٨٠٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر  
پربیننده ترین کتاب استاد آشتیانی