Bustan Ketab - بوستان کتاب
9 کتاب - از 1 تا 9
مجموعه ها : دکتر یحیی یثربی
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
از یقین تا یقین
از یقین تا یقین
١۶٠٠٠٠١۴۴٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
1 نظر  
کد : 374
چکیده : موضوع این کتاب «از یقین تا یقین» است. نویسنده بر آن است که حرکت تکاملى انسان را مى‏توان در پنج مرحله پى‏درپى، بررسى کرد: در یقین، از یقین به شک. در شک، از شک به یقین و در یقین. در این پنج مرحله، دو مرحله «یقین» وجود دارد: مرحله اول آن، ابتدایى و پایین است، اما مرحله آخرش، بسیار ارزشمند و در اوج مى‏باشد. هر دو مرحله، یک نام و عنوان را دارند، ولى فقط تشابه اسمى است و همین تشابه، سبب بزرگ‏ترین مغالطه و گرفتارى فکرى انسان بوده است. تنها چیزى که این مغالطه را درهم مى‏شکند و این دو یقین را از هم جدا مى‏کند «شک» است. شک نیز چون میان دو یقین است اگر انسان نتواند آن دو را از هم جدا سازد، هرگز در ذهن او جایى براى «شک» نخواهد بود.
پنج فصلِ اول این اثر به همین موضوعات اختصاص دارد. فصل ششم، نتیجه‏گیرى از پنج فصل قبل در تبیینِ چگونگى گسترش یقین در قلمرو علوم تجربى، متافیزیک، الهیات و علوم انسانى است.

2.
ترجمه و شرح الهيات نجات‏
ترجمه و شرح الهيات نجات‏
٢۶٠٠٠٠٢٣۴٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3474
چکیده : حكيم و فيلسوفِ بزرگ اسلامى، ابوعلى سينا، حدود دويست كتاب و رساله در علوم و فنون مختلف نگاشته است كه مهم‏ترين آنها در زمينه فلسفه، سه كتاب است: شفا، نجات و اشارات. شفا، نخستين تأليف فلسفى ابن‏سيناست و نجات، اثر بعدى اوست. فرق بين اين دو اثر آن است كه «شفا»، اصول و فروع و كليات و جزئيات را دربردارد و از اين‏رو، همه علاقه‏مندان فلسفه از مبتدى تا متخصص مى‏توانند از آن بهره ببرند، اما «نجات» فقط اصول و كليات مسائل فلسفه و حكمت را دربردارد، لذا فقط در حدِّ متخصصان است. كتاب «نجات» بحث‏هاى گوناگونى دارد كه مهم‏ترين آنها «الهيات» است. جناب آقاى‏ دكتر يحيى يثربى* در اثر حاضر همين بخش (الهيات) را ترجمه و پژوهش كرده است و به پاره‏اى از مباحث آن از جمله نفوس فلكى و كيفيت صدور افلاك و عناصر و تعداد عناصر و حقيقت اجسام، كه از ديدگاه علم امروز، بى اعتبار مى‏باشد نپرداخته است. تفكيك و شماره‏گذارى متن، ترجمه روان و دقيق، پى‏نوشت‏هاى توضيحى از مزاياى اين اثر است.

3.
حکمت اشراق سهروردی
حکمت اشراق سهروردی
٢٣٠٠٠٠٢٠٧٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3138
چکیده : حكمةالاشراقِ سهروردى، اثرى عمیق و پرنكته است كه اصول و مبانىِ «فلسفه اشراق« را تبیین مى‏كند؛ فلسفه‏اى كه جاى‏گاه مهمى در نظام فكرى اندیشه‏هاى فلسفى مسلمانان دارد. اثر حاضر كه ترجمه و شرحِ حكمةالاشراق است به قلم دكتر سید یحیى یثربى به نگارش درآمده است. ایشان با تدریس پنجاه دوره متن حكمةالاشراق، با تسلط و چیره‏دستى كوشیده است گزارشى از این كتاب را به فارسى و تطبیق دیدگاه‏هاى سهروردى با دیدگاه ابن‏سینا و نقد و داورى درباره كارهاى سهروردى ارائه كند. این اثر، علاوه بر علاقه‏مندان فلسفه و حكمت اشراق، براى تدریس در مقاطع مختلف دانشگاهى از كارشناسى تا دكترا، قابل استفاده است.

4.
عرفان عملی
عرفان عملی
۴۵٠٠٠٠۴٠۵٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3228
چکیده : عرفان عملی بر آن است تا کمالات بالقوة انسان به فعلیت برسد. با تحقق چنین هدفی، امکانات وجودی آدمی چنان رشد و گسترش می‌یابد که همة کائنات در مقایسه با گنجایی درونش به منزلة انگشتری است در بیابانی ناپیداکرانه! و حضرت حق ـ که در کون و مکان نمی‌گنجد ـ در دل و درون چنین انسانی می‌گنجد. این فعلیت، همان ولایت خاصه است. بنابراین هدف عرفان عملی و سیر و سلوک همین است که انسان، کمال شایسته خود را به دست آورده، «انسان کامل» گردد. اثر حاضر در دو بخش، موضوع فوق را کاویده است: بخش اول، کلیاتی دربارة عرفان عملی و نقش و جایگاه انسان. بخش دوم، معرفی و شرح مقامات و منازل سلوک است که مؤلف با سلیقه و مهارت خود، تنظیم کرده است.

5.
عرفان نظری
عرفان نظری
۴۶٠٠٠٠۴١۴٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3142
چکیده : کتاب حاضر، در دو بخش به خوانندگان اصول عرفان نظرى را آموزش مى‏دهد و آنان را با پیدایش و سیر تکاملى آن آشنا
مى‏سازد. در بخش دوم کتاب، مقدمه قیصرى بر شرح تائیه ابن‏فارض -که متنى مختصر و در عین‏حال جامع در این زمینه‏
است- آورده شده. قیصرى از شارحان بزرگ مکتب ابن‏عربى است و این اثر را به منظور معرفى اصول و مسایل عرفانى‏نوشته است.
نویسنده کوشیده است در این اثر نکات جدیدى را مطرح کند و جایگاه واقعى برخى از مسایل و مبانى عرفانى را -که در
کتب پیشینیان ناقص وگاهى با خلط همراه بوده- در معارف بشرى و ارتباط یا عدم ارتباط آنها را با عرفان یا فلسفه و کلام‏
بنمایاند. وى مسایل فلسفى، عرفانى و کلامى را درهم نیامیخته، کارى که در آثار متفکران اسلام رخ‏داده است.

6.
عیار نقد 2
عیار نقد 2
٢۵٠٠٠٢٢۵٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 687
چکیده : پژوهش حاضر با نگاهى تاریخى - تحلیلى، به نقدِ پنج مقوله مهم فلسفى پرداخته است: اصالت وجود، معاد جسمانى، وجود کلى، فطرى بودن دین و علم حضورى.
مؤلف در این نقد و تحلیل‏ها، بعضى از دیدگاه‏هاى مشهور و پذیرفته شده را ردّ و براى برخى، پیشنهادهاى اصلاحى ارائه کرده است.

7.
فقه مشاء
فقه مشاء
٣٣٠٠٠٢٩٧٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 688
چکیده : فلسفه مشّاء یکى از مشرب‏هاى مهم فلسفى است که در عالم اسلام معمولاً با اندیشه‏هاى ابن‏سینا، شناخته شده است. اثر حاضر در دو بخش به معرفى این فلسفه، مى‏پردازد: در بخش اول از مسائل اساسى آن هم‏چون: نفس، وجود و علت‏هاى آن، آفرینش، تجرد و تعقل، معاد، نبوت، پرستش، خانواده و فلسفه سیاسى، سخن مى‏رود.
در بخش دوم، براى عنوان‏هاى فوق، گزیده جامعى از متون فلسفى ابن‏سینا را آورده است.

8.
فلسفه عرفان
فلسفه عرفان
٣٢٠٠٠٠٢٨٨٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 579
چکیده :
کتاب حاضر، بررسى «فلسفه عرفان» است و نه بحث از عرفان نظرى و یا
عرفان عملى یعنى، هدف این کتاب، نه تعلیم اصول و مبانى جهان بینى عرفاست (عرفان نظرى) و نه آموزش قواعد و قوانین سیرو سلوک (عرفان عملى)، بلکه منظور اصلى، تحلیل محتواى عرفان، مخصوصاً عرفان اسلامى است.
تلاش نویسنده، بر این است تا نشان دهد که اصول و مبادى و مسائل و نظریات عرفا بر اساس قوانین عقلى و اصول و مبادى فلسفى، تا چه اندازه قابل تبیین و تفسیر بوده و مورد قبول مى‏تواند باشد.
از این جهت، این کتاب، نخستین کار رسمى و مستقل در باره فلسفه عرفان است. واقعیت عرفان و رد و قبول عرفان و اراده و ریاضت یا تلاشى مستمر براى تولدى دیگر و عرفان و منطق و سلسله مراتب عرفان برخى از فصول این کتاب است.

9.
فلسفه مشاء
فلسفه مشاء
٣۴٠٠٠٠٣٠۶٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
1 نظر  
کد : 3136
چکیده : فلسفه مشّاء یکى از مشرب‏هاى مهم فلسفى است که در عالم اسلام معمولاً با اندیشه‏هاى ابن‏سینا، شناخته شده است. اثر حاضر در دو بخش به معرفى این فلسفه، مى‏پردازد: در بخش اول از مسائل اساسى آن هم‏چون: نفس، وجود و علت‏هاى آن، آفرینش، تجرد و تعقل، معاد، نبوت، پرستش، خانواده و فلسفه سیاسى، سخن مى‏رود. در بخش دوم، براى عنوان‏هاى فوق، گزیده جامعى از متون فلسفى ابن‏سینا را آورده است.

پرفروش ترین کتاب دکتر یحیی یثربی
از یقین تا یقیناز یقین تا یقین
١۶٠٠٠٠١۴۴٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر  
فلسفه عرفانفلسفه عرفان
٣٢٠٠٠٠٢٨٨٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
عیار نقد 2عیار نقد 2
٢۵٠٠٠٢٢۵٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
فقه مشاءفقه مشاء
٣٣٠٠٠٢٩٧٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
فلسفه مشاء فلسفه مشاء
٣۴٠٠٠٠٣٠۶٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر  
حکمت اشراق سهروردیحکمت اشراق سهروردی
٢٣٠٠٠٠٢٠٧٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب دکتر یحیی یثربی
از یقین تا یقین
از یقین تا یقین

١۶٠٠٠٠١۴۴٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر  
فلسفه عرفان
فلسفه عرفان

٣٢٠٠٠٠٢٨٨٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر