Bustan Ketab - بوستان کتاب
8 کتاب - از 1 تا 8
مجموعه ها : باقرالعلوم
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
آزادی سیاسی در اندیشه آیت الله مطهری و  آیت الله بهشتی
0 نظر  
کد : 541
چکیده :
آزادى سیاسى از گفتمان هاى پر اهمیتى است که دانشوران در همه عصرها و دوره ها به آن توجه کرده اند. در روزگار ما نیز فیلسوفان سیاست و اندیشه ورزان به ژرف کاوى در این مقوله پرداخته و آراى گوناگونى ارائه کرده اند. از جمله آنها دو اندیشمند برجسته اسلامى آیة الله مطهرى و بهشتى هستند که نگرگاه ایشان بسیار راه گشاست. کتاب حاضر در چهار فصل، ابتدا به بحث درباره مفاهیم نظرى آزادى سیاسى پرداخته و در سه فصل انتهایى دیدگاه هاى آن دو شهید بزرگوار را مى کاود.

2.
الوجیز المترجم
الوجیز المترجم
١٧٠٠٠١۵٣٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 348
چکیده : «الوجیز المترجم» قاموس کوچکى است که واژه‏هاى جدیدى را که در کتاب‏ها و مجلات و روزنامه‏ها مى‏خوانید و هم‏چنین کلماتى که از رادیو و تلویزیون یا در کنفرانس‏ها و سمینارها و ملاقات‏ها مى‏شنوید، از عربى به فارسى و برعکس آورده است. هم چنین اصطلاحات روز در زمینه‏هاى مختلف نظامى، اقتصادى و اجتماعى را جمع‏آورى کرده است.
این کتاب در چند فصل براساس شکل ظاهرى کتاب بدون توجه به ریشه کلمه تنظیم شده که در واقع از شیوه لغت‏نامه‏هاى فارسى پیروى گردیده تا مراجعه کننده به راحتى بتواند کلمه مورد نظر خود را پیدا کند.

3.
جنبش اسلامی پاکستان
جنبش اسلامی پاکستان
١٢٠٠٠٠١٠٨٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
1 نظر  
کد : 557
چکیده : جنبش اسلامى پاکستان با توجه به تشخص دوگانه «مذهبى» و «سیاسى»، دو بستر جداگانه‏اى را در عرصه فعالیت به وجود آورده است. وجود این دو بستر، سبب موفقیت گسترده جنبش در حوزه فرهنگى شده است، اما با این حال و على‏رغم سابقه نیم‏قرن آن، با آرمان خود؛ یعنى «ایجاد انقلاب اسلامى» فاصله بسیارى دارد.

«ضعف ساختارى» و «ضعف سیاست عملى» دو عامل اساسى در ناکامى جنبش اسلامى در عرصه سیاست به شمار مى‏رود.

در این اثر، در چهار فصل عوامل ناکامى جنبش اسلامى پاکستان در ایجاد نظام اسلامى بررسى شده است: چارچوب‏هاى نظرى در مطالعه ناکامى جنبش اسلامى، نهضت‏هاى اصلاح‏طلبانه در شبه قاره هند، جنبش اسلامى در پاکستان و عوامل ناکامى جنبش اسلامى در آن دیار.

4.
علل و عوامل فروپاشی رژیم پهلوی
علل و عوامل فروپاشی رژیم پهلوی
١٣٠٠٠٠١١٧٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3137
چکیده : دربارة چرایی وقوع انقلاب اسلامی ایران، مباحث و مناقشات بسیاری براساس نگرش‌ها و چارچوب‌های نظری مختلف انجام گرفته است. در این کتاب «نقش کارویژة حفظ الگو از طریق جامعه‌پذیری سیاسی در سقوط رژیم محمد رضا پهلوی» براساس نظریه کارکردگرا ـ ساختاری «تالکوت پارسونز» بررسی شده است. در این خصوص، نگارنده ضمن بیان سه الگوی فرهنگی (ایران‌گرایی، مذهب‌گرایی و غرب‌گرایی) در ایران و تعیین میزان سمت‌گیری رژیم پهلوی و مطالبات مردم دربارة سه الگوی مزبور، از طریق روش تحلیل محتوا، به تفسیر داده‌ها پرداخته و به این جمع‌بندی رسیده است که رژیم نتوانست از طریق جامعه‌پذیری سیاسی به حفظ الگو بپردازد؛ در نتیجه با ایجاد تعارض‌های ارزشی بین دو نیروی سیاسی و اجتماعی، رژیم پهلوی فروپاشید.

5.
فرهنگ ضرب المثل های فارسی – عربی
1 نظر  
کد : 2934
چکیده : فرهنگ حاضر، حاصل هشت سال کار و تلاش برای رسیدن به هدف‌های زیر است: ضرب‌المثل‌های مشترک فارسی و عربی؛ روایت‌های گوناگون یک ضرب‌المثل و معادل‌های آن در دو زبان؛ مهم‌ترین و رایج‌ترین اصطلاحات مشترک میان دو زبان؛ برابریابی برای ضرب‌المثل‌های فارسی بدون پرداختن به اظهارنظرهای شخصی؛ آوردن نام گویندة شناخته شدة ضرب‌المثل‌های فارسی و عربی؛ درست‌ترین و دقیق‌ترین معادل‌ها؛ روزآمدی معادل‌های فارسی و عربی؛ بهره‌گیری از شیوه‌های نو در فرهنگ‌نویسی به انگیزة صرفه‌جویی؛ تقسیم‌بندی موضوعی براساس مهم‌ترین واژه درهر ضرب‌المثل؛ آسان‌یابی ضرب‌المثل‌ها با بهره‌گیری از تقسیم‌بندی موضوعی

6.
فلسفه اجتماعی:رویکرد تطبیقی آراء ابن خلدون و منتسکیو
0 نظر  
کد : 1759
چکیده : فلسفه اجتماعی، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که موضوع مطالعه آن زندگی اجتماعی به همان نحوی است که در واقعیت مشاهده می‌شود و آن‌طور که مطلوب می‌باشد. این دانش برای بررسی موضوع خود از سه منبعِ معرفتیِ عقل، حس و شهود استفاده می‌کند. ابن‌خلدون و منتسکیو، دو متفکر بزرگِ حوزه فلسفه اجتماعی‌اند که نظریات آنان، قرن‌هاست، مورد مطالعه و بررسی دانشمندان قرار گرفته است. اثر حاضر با عنوان «فلسفه اجتماعی» در چهار فصل، موضوعات زیر را کاویده است: فلسفه اجتماعی و محورهای آن؛ فلسفه اجتماعی ابن‌خلدون؛ فلسفه اجتماعی منتسکیو؛ مقایسه فلسفه اجتماعی ابن‌خلدون و منتسکیو.

7.
قدرت نرم و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
1 نظر  
کد : 1981
چکیده : تحولات نظام اقتصادی سیاسی جهانی تأثیرگذاری بیشتر منابع «قدرت نرم» نسبت به «قدرت سخت» را بر روند سیاست خارجی کشورها در راستای دست¬یابی به اهداف و منافع ملی ارتقا بخشیده است. هر کشوری که نتواند از منابع قدرت نرم در پیشبرد اهداف و منافع خود بهره¬برداری کند، یقیناً هزینه¬های سنگین به کارگیری قدرت سخت به همراه عدم موفقیت کامل در نیل به اهداف این به کارگیری را متحمل خواهد شد. عدم توجه به تحولات ایجاد شده در محیط جدید جهانی در جابجایی قدرت¬ها به ویژه اهمیت روزافزون قدرت نرم در هدایت منافع ملی موجب ناکارآمدی و افزایش هزینه¬های دولت¬ها در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی می¬شود. بنابراین، فهم قدرت نرم و کاربرد آن در سیاست خارجی در بستر تحولات نظام اقتصاد سیاسی جهان ـ که ضرورتی¬ترین انکارناپذیر است ـ هدف اصلی کتاب حاضر می¬باشد.

8.
نفقة زوجه در مذاهب خمسه
نفقة زوجه در مذاهب خمسه
۵۵٠٠٠۴٩۵٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2379
چکیده : اهمیت مطالعات تطبیقی میان مذاهب اسلامی خصوصاً در خصوص مهم‌ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده در عصر کنونی، به ویژه نقش پدر به عنوان کسی که عهده‌دار سرپرستی خانواده و مسئول تأمین معاش و هزینه‌های ضروری همسر و فرزندان است، بر کسی پوشیده نیست. بر این اساس، تبیین مبانی، اسباب، شرایط و احکام نفقه زوجه و تشریح برخی ادلة آن در مذاهب خمسه اسلامی می‌تواند قشر فرهیخته جامعه را در دست‌یابی به قوانین متقن و کارآمد و تدوین نظام حقوقی جامع یاری نماید. در عین حال تحقیقات تطبیقی می‌تواند تأثیر به سزایی در نزدیکی آرای فقهی صاحب‌نظران داشته باشد. مجموعة حاضر کوشیده است با ارائه نظریات فقهای مذاهب پنج‌گانه در خصوص نفقه زوجه، دست‌یابی به مشابهت‌ها و تفاوت‌های آرای آن‌ها را ممکن سازد.

پرفروش ترین کتاب باقرالعلوم
الوجیز المترجمالوجیز المترجم
١٧٠٠٠١۵٣٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
جنبش اسلامی پاکستانجنبش اسلامی پاکستان
١٢٠٠٠٠١٠٨٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر  
نفقة زوجه در مذاهب خمسه نفقة زوجه در مذاهب خمسه
۵۵٠٠٠۴٩۵٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب باقرالعلوم
جنبش اسلامی پاکستان
جنبش اسلامی پاکستان

١٢٠٠٠٠١٠٨٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر