Bustan Ketab - بوستان کتاب
45 کتاب - از 1 تا 10
مجموعه ها : دانشگاه باقر العلوم(ع)
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
 سنت های الهی و انحراف اخلاقی
سنت های الهی و انحراف اخلاقی
۴٧٠٠٠٠۴٢٣٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3621
چکیده :

2.
آینه خیال:شرح فارسی و عربی قصائد سبع طوال
1 نظر  
کد : 1978
چکیده : این اثر، ترجمه و شرحی روان از قصاید معروف معلقات سبع عربی است که به زبان عربی و فارسی تدوین شده است. قصاید معلقات سبع جای‌گاه مهمی در ادبیات فارسی و عربی دارد، اما ابیات بسیار پیچیده¬ و مبهمی نیز در آن هست. نویسنده در بین شرح‌های عربی، بهترین و روان‌ترین آن¬ها را با اصلاحات لازمه گزینش نموده و نیز تمام قصاید را به ترجمة قابل فهم و روان برای استفاده طلاب و اساتید و دانشجویان انجام داده است.

3.
اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی اسلام
0 نظر  
کد : 645
چکیده : اثر حاضر بر آن است که رابطهء اخلاق و سیاست را در اندیشه سیاسى اسلام جست وجو کند. با توجه به گستردگىِ مباحث در این حوزه ، نقطهء تمرکز پژوهش ،دورهء میانه یا دورهء اوج شکوفایىِ تمدن اسلامى است . بر این اساس ، چگونگى رابطهء اخلاق و سیاست در اندیشهء متفکران بزرگ شیعه و اهل سنتِ این دوره ;یعنى ابوعلى مسکویه رازى ، خواجه نصیرالدین طوسى ، ابوالحسن ماوردى و ابوحامد غزالى ، پرسشِ اساسىِ متن حاضر است که در پاسخ به آن ، نگارنده معتقد است که در اندیشه سیاسىِ دورهء میانهء اسلامى ، اخلاق بر سیاست ، تقدم داشته است .

4.
اسلام و تجدّد در مصر  با رویکرد انتقادی به اندیشه حسن حنفی
0 نظر  
کد : 2991
چکیده : مدرنیته با گسست از دین و کلیسا و ستیز با اندیشه‌های غیرتجربی و نیز با دنیاگرایی، انسان‌محوری، تجربه‌گرایی و قداست‌زدایی از چهره عالم و آدم وارد دنیای اسلام شد و چالش‌های گوناگونی را پدید آورد. رویکردهای موافق و مخالفی در جهان اسلام و به ویژه مصر در برابر تجدد شکل گرفت که سه جریان غرب‌گرایی، اسلام‌گرایی یا بیداری اسلامی و جریان تجدد دینی می‌تواند بیانگر آن رویکردها باشند. حسن حنفی از روشنفکران معاصر مصر جزء کسانی است که با موازین معرفتی مدرن به بازخوانی میراث اسلامی پرداخته است، این رویکرد که در چارچوب نسبیت‌گرایی، پدیدارشناسی، فایده‌گرایی، قداست‌زدایی امانیسم، سکولاریسم و تاریخی‌نگری قرار دارد میراث و نصوص اسلامی به تأویل می‌برد و چالش‌های معرفتی خود را به دنبال دارد.

5.
الطریقه السهله لتعلم المکالمه العربیه / ج1
0 نظر  
کد : 3025
چکیده : زبان عربى، زبان قرآن است و براى هدایت همه انسان‏ها فرستاده شده و زبان فرهنگ و تمدن اسلامى است که از دل قرآن و عترت برآمده و آن گاه شاخه و بر و بارش گسترش یافته و دانش‏هاى سودمند، ادبیاتى والا و بشکوه، اخلاقى نیکو و اعمالى شایسته و پاک براى همه انسان‏ها عرضه کرده است. از دیرباز، براى پیشبرد آموزش زبان عربى کوشش‏هاى فراوانى صورت گرفته و در این مسیر، استاد حسن حکیم به تلاش درخور تقدیرى براى خدمت به زبان قرآن و احیاى آن دست زده است. خدا، گام‏هایش را استوار گرداند و بدو توفیق روز افزون عطا کند.

6.
الطریقه السهله لتعلم المکالمه العربیه / ج2
0 نظر  
کد : 3032
چکیده : زبان عربى، زبان قرآن است و براى هدایت همه انسان‏ها فرستاده شده و زبان فرهنگ و تمدن اسلامى است که از دل قرآن و عترت برآمده و آن گاه شاخه و بر و بارش گسترش یافته و دانش‏هاى سودمند، ادبیاتى والا و بشکوه، اخلاقى نیکو و اعمالى شایسته و پاک براى همه انسان‏ها عرضه کرده است.
از دیرباز، براى پیشبرد آموزش زبان عربى کوشش‏هاى فراوانى صورت گرفته و در این مسیر، استاد حسن حکیم به تلاش درخور تقدیرى براى خدمت به زبان قرآن و احیاى آن دست زده است. خدا، گام‏هایش را استوار گرداند و بدو توفیق روز افزون عطا کند.

7.
الگوهای جمله‌سازی در زبان عربی
0 نظر  
کد : 3513
چکیده : گويشوران غير عرب، گاه مى‌توانند مفاهيم مد نظر خود را به مخاطب منتقل كنند، اما نيازمند آن هستند كه «الگوهاى شايع و مرسوم» نزد گويشوران اصيل زبان عربى را بياموزند تا جمله‌اى كه ارائه مى‌كنند، براى اهل زبان «مألوف‌تر» و «مقبول‌تر» افتد. اين معنى را مى‌توان نياز به شناخت «سياق جمله‌سازى» يا «الگوهاى جمله‌سازى» يا «اسلوب» ناميد. زبان عربى نيازمند جدى گردآورى و معرفى اين الگوهاست و نوشتار حاضر، تلاش متواضعى براى اين مهم است.

8.
المدخل الی تعلم المکالمه العربیه / 1
المدخل الی تعلم المکالمه العربیه / 1
۴۵٠٠٠٠۴٠۵٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2764
چکیده : «المدخل« کتابى است آموزشى و به انگیزه فراگیرى لغت و زبان عربى به ویژه مکالمه و محاوره نگاشته شده است. این اثر در پنج جزء و دو نمط، سامان یافته که نمط اول شامل سه جزء است و خواننده را گام‏به‏گام طى چند فصل به پیش مى‏برد. نمط دوم شامل دو جزء آخر است تحت عنوان «قطعه‏هایى برگزیده« که با ذکر قطعات نثر و شعر و با قلم‏هاى گوناگون سعى شده که دانش‏پژوهان را با روش‏هاى گوناگون آشنا ساخته تا زمینه پیش‏رفت و نیز بهره‏مندى از مضامین مطالب ذکر شده براى‏شان فراهم شود. در واقع این کتاب دو هدف را پى‏گیرى مى‏کند: 1. آموزش زبان عربى به ویژه زبان مکالمه؛ 2. بهره‏مندى از مضامین مطالب طرح شده.

9.
المدخل الی تعلم المکالمه العربیه / 2
المدخل الی تعلم المکالمه العربیه / 2
۴۶٠٠٠٠۴١۴٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
1 نظر  
کد : 2674
چکیده : «المدخل» کتابى است آموزشى و به انگیزه فراگیرى لغت و زبان عربى به ویژه مکالمه و محاوره نگاشته شده است.
این اثر در پنج جز و دو نمط، سامان یافته که نمط اول شامل سه جز است و خواننده را گام‏به‏گام طى چند فصل به پیش‏
مى‏برد.
نمط دوم شامل دو جز آخر است تحت عنوان «قطعه‏هایى برگزیده» که با ذکر قطعات نثر و شعر و با قلم‏هاى گوناگون‏
سعى شده که دانش‏پژوهان را با روش‏هاى گوناگون آشنا ساخته تا زمینه پیش‏رفت و نیز بهره‏مندى از مضامین مطالب ذکر
شده براى‏شان فراهم شود.
در واقع این کتاب دو هدف را پى‏گیرى مى‏کند: 1. آموزش زبان عربى به ویژه زبان مکالمه 2. بهره‏مندى از مضامین‏
مطالب طرح شده.

10.
المدخل الی تعلم المکالمه العربیه / 5
المدخل الی تعلم المکالمه العربیه / 5
٣٠٠٠٠٠٢٧٠٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 1145
چکیده : «المدخل» کتابى است آموزشى و به انگیزه فراگیرى لغت و زبان عربى به ویژه مکالمه و محاوره نگاشته شده است.
این اثر در پنج جزء و دو نمط، سامان یافته که نمط اول شامل سه جزء است و خواننده را گام‏به‏گام طى چند فصل به پیش مى‏برد.
نمط دوم شامل دو جزء آخر است تحت عنوان «قطعه‏هایى برگزیده» که با ذکر قطعات نثر و شعر و با قلم‏هاى گوناگون سعى شده که دانش‏پژوهان را با روش‏هاى گوناگون آشنا ساخته تا زمینه پیش‏رفت و نیز بهره‏مندى از مضامین مطالب ذکر شده براى‏شان فراهم شود.
در واقع این کتاب دو هدف را پى‏گیرى مى‏کند: 1. آموزش زبان عربى به ویژه زبان مکالمه؛ 2. بهره‏مندى از مضامین مطالب طرح شده.


پرفروش ترین کتاب دانشگاه باقر العلوم(ع)
دانش تاریخ و تاریخ نگاری اسلامیدانش تاریخ و تاریخ نگاری اسلامی
۴٨٠٠٠۴٣٢٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
فن الترجمهفن الترجمه
١٢٠٠٠٠١٠٨٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
المدخل الی تعلم المکالمه العربیه / 5المدخل الی تعلم المکالمه العربیه / 5
٣٠٠٠٠٠٢٧٠٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب دانشگاه باقر العلوم(ع)