Bustan Ketab - بوستان کتاب
5 کتاب - از 1 تا 5
مجموعه ها : مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
تار و پود(کارگاه شعر و شاعری)
تار و پود(کارگاه شعر و شاعری)
٢٠٠٠٠٠١٨٠٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3404
چکیده : کتاب پیش رو، تلاشی برای آشنایی کاربردی و نظری با مبانی شعر است. بدون شک نخستین ضرورت برای ورود به عالم شعر، استعداد و علاقه است. بعد از این مرحله است که مجموعه هایی از این دست، می توانند برای مخاطبان کارگشا باشند؛ اما کارگشا بودن، هرگز به معنای کافی بودن نیست؛ زیرا پس از آشنایی مختصر با شناخته های شعر، کار مخاطب علاقه مند برای کشف ناشناخته های آن آغاز خواهد شد.

2.
 جهان اسلام و چالش های معاصر
0 نظر  
کد : 3343
چکیده : علامه محمد مهدی آصفی بروجردی نجفی از شمار شخصیت های انگشت شماری است که با برخورداری از جامعیت علمی و آراستگی به فضایل اخلاقی در هدایت جنبش های فکری، سیاسی و اصلاحی معاصر کشورهای اسلامی به ویژه عراق و ایران سهم بسزایی دارد. افزون بر این پیشتازی، کارنامه ای درخشان از تلاش علمی و اجتماعی به ویژه توجه به محرومان و مستضعفان، او را از معاصرانش ممتاز کرده است.

3.
دشت اسب های سرخ
دشت اسب های سرخ
٨٠٠٠٠٧٢٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3402
چکیده : بر اسب خیال که سوار شوی، شیهه ی اسب های سرخ را می شنوی؛ اسب هایی که در انتهای ذهنت، گرد درخت سفیدی در چرخش هستند؛ اسب های بی سواری که تا دوردست می تازند. از کو هها می گذرند و تو را به سرزمین خاطر ه های واقعی می برند...

4.
سفر به فراسوی چین
سفر به فراسوی چین
٩٢٠٠٠٨٢٨٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3403
چکیده : ساک کوچکی به دست می گیری و پیاده از لابه لای درختان بلوط و انجیر وحشی دامنه ی زاگرس، آهسته پیش می روی. هرگز فکر نمیکنی ممکن است میان این کو ه های سرسبز افراشته چند خانه ی کوچک و سنگی یا چند سیاه چادر ببینی که در آن پاکی و سرزندگی موج بزند…

5.
من روشنم
من روشنم
٣٠٠٠٠٢٧٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3334
چکیده : کتابی است که شاعر از دل تنگی های غریبانه، در قالب غزل و با تصویر سازی های ادیبانه حکایت می کند. این اشعار به زبان فارسی سروده شده و نیز به زبان تاجیکی ترجمه شده است.

پرفروش ترین کتاب مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی
من روشنممن روشنم
٣٠٠٠٠٢٧٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
 جهان اسلام و چالش های معاصرجهان اسلام و چالش های معاصر
٨٠٠٠٠٧٢٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
دشت اسب های سرخ  دشت اسب های سرخ
٨٠٠٠٠٧٢٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
سفر به فراسوی چین سفر به فراسوی چین
٩٢٠٠٠٨٢٨٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
تار و پود(کارگاه شعر و شاعری)تار و پود(کارگاه شعر و شاعری)
٢٠٠٠٠٠١٨٠٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی
تار و پود(کارگاه شعر و شاعری)
تار و پود(کارگاه شعر و شاعری)

٢٠٠٠٠٠١٨٠٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
من روشنم
من روشنم

٣٠٠٠٠٢٧٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر