Bustan Ketab - بوستان کتاب
25 کتاب - از 11 تا 20
مجموعه ها : آیه الله دکتر احمد بهشتی
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

11.
اندیشه سیاسی تربیتی علوی در نامه های نهج البلاغه/ج4(نامه 32تا41)
0 نظر  
کد : 2793
چکیده : نهج‏البلاغه، اقیانوسِ موج‏خیزى است که گوهرهاى فراوانى از علم و معرفت را در خود، نهفته دارد؛ از آن جمله، تربیت و سیاست است که در این کتاب، به و فور به چشم مى‏خورد؛ همان چیزى که در همیشه روزگار، دو رکن مهم جامعه بشرى بوده و هست. در اثر حاضر، اندیشه سیاسى - تربیتىِ علوى در نامه‏هاى نهج‏البلاغه، به تفصیل بررسى شده است.

12.
اندیشه سیاسی تربیتی علوی در نامه های نهج البلاغه/ج5(نامه 42تا52)
0 نظر  
کد : 1886
چکیده : نهج‏البلاغه، اقیانوسِ موج‏خیزى است که گوهرهاى فراوانى از علم و معرفت را در خود، نهفته دارد؛ از آن جمله، تربیت و سیاست است که در این کتاب، به و فور به چشم مى‏خورد؛ همان چیزى که در همیشه روزگار، دو رکن مهم جامعه بشرى بوده و هست. در اثر حاضر، اندیشه سیاسى - تربیتىِ علوى در نامه‏هاى نهج‏البلاغه، به تفصیل بررسى شده است.

13.
اندیشه سیاسی نائینی
اندیشه سیاسی نائینی
٣٨۵٠٠٣۴۶۵٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 622
چکیده : آیة اللّه میرزا محمّد حسین نائینى، فقیهى بزرگ و سیاستمدارى صاحب‏نظر بود که دیدگاه‏هاى او نقطه عطفى در مبارزات مشروطه بود. وى این دیدگاه‏ها را در کتاب «تنبیه الامّه وتنزیه الملّه» تبیین کرد. این اثر از همان آغاز مورد توجه صاحب‏نظران قرار گرفت و بحث‏هاى گوناگون درباره آن صورت پذیرفت.
اثر حاضر به تفصیل اندیشه سیاسى نائینى را در فصل‏هاى متعددى مى‏کاود.

14.
تجرید(ترجمه و شرح نمط هفتم اشارات)
تجرید(ترجمه و شرح نمط هفتم اشارات)
مولف : ابن سینا
١٩٠٠٠٠١٧١٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2783
چکیده : تجرید، نامِ نمط هفتم، اشارات بوعلى سینا، فیلسوف شهیر اسلامى است که صبغه فلسفى دارد و درباره مجردات، بحث مى‏کند و مشتمل بر چهار بخش است: تجرد و بقاى نفس، اتحاد عاقل و معقول، علم واجب، کیفیت دخول شر در قضاى الهى. هر یک از این چهار بخش نیز فصل‏هاى متعددى دارد که در هر کدام، مطالب عمیقى طرح شده است. نکته‏هاى این نمط با شرح عالمانه و روانِ استادِ معاصر فلسفه، آقاى دکتر احمد بهشتى، جاذبه‏هاى بیشترى یافته است. قبلاً هم نمط چهارم تحت عنوان «هستى و علل آن« و نمط ششم با نام «غایات و مبادى« به قلم همین شارح در مؤسسه بوستان کتاب، منتشر شده است.

15.
تربیت کودک در جهان امروز
تربیت کودک در جهان امروز
١٨۵٠٠٠١۶۶۵٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2263
چکیده : تربیت کودکان و نوجوانان، از مباحث مهم اخلاق اجتماعى اسلام است که در منابع اسلامى، راهکارهاى آن، متناسب با زمان و مکان، تبیین و ارائه شده است.
«تربیت کودک» نگارش یافته در سال‏هاى پیش از انقلاب است که با عنایت به شرایط و اوضاع و احوال اجتماعى آن زمان نوشته شده و با استناد به آیات و روایات و نظریه‏هاى علمى، مسائل اخلاقى و تربیتىِ کودک را مورد بررسى و تحقیق قرار داده است.
«نقش معلم»، «تشویق و پاداش»، «سرمایه‏هاى مادى و معنوى»، «ترس»، «اعتماد به نفس»، «رهبرىِ نیروها در پرتو عقل»، «مدرسه یا خشتى که از اول کج نهاده‏اند»، «عقل و عاطفه» و «از مادرى تا وزارت» از مباحث این کتاب است.

16.
تقریر الحقیقه فی شرح تحریر الوسیله/ ج1
0 نظر  
کد : 3430
چکیده :

17.
خانواده در قرآن
خانواده در قرآن
٣٠٠٠٠٠٢٧٠٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3090
چکیده : خانواده، سنگ بناى اجتماع است و اگر خانواده‏ها سالم و متعالى و استوار باشند، مى‏توان به داشتن جامعه‏اى سالم و متعالى و استوار امیدوار بود. کتاب حاضر، براى تبیین ابعاد مختلف خانواده از نظرگاه قرآن به نگارش درآمده و مباحثى چون: تشکیل و تثبیت خانواده، مسئله مهریه، اختلافات خانوادگى، ازدواج موقت، مشکل بیوگى، را مورد مطالعه و بررسى قرار مى‏دهد.

18.
سیمای رستاخیزیان
سیمای رستاخیزیان
٧٠٠٠٠۶٣٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3562
چکیده : سورهٔ قاف، پنجاهمین سورهٔ قرآن کریم و در شمارِ سوره‌های مکّی است. این سوره از آغاز، اشاره‌ای گذرا به نبوت دارد، ولی محور کلام، مسئله معاد و قیامت است که طیِّ آن، سیمایِ رستاخیزیان را به تصویر می‌کشد؛ گویی می‌خواهد انسان‌ها را بر قله قاف قیامت نشاند و صحنه‌های آن روز عظیم را در برابر چشمشان قرار دهد تا منکران به اقرار گرایند و غافلان به خود آیند و مؤمنان از علم‌الیقین به عین‌الیقین بشتابند. اثر حاضر، سیمای این دو گروه را شرح و تفسیر کرده است.

19.
سیمای نیکوکاران(تفسیر سوره انسان)
0 نظر  
کد : 3399
چکیده :

20.
غایات و مبادی (شرح نمط ششم اشارات)
غایات و مبادی (شرح نمط ششم اشارات)
مولف : ابن سینا
٢۴٠٠٠٠٢١۶٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2739
چکیده : کتاب «الاشارات و التنبیهات»، اثرِ گرانسنگِ فلسفىِ حکیم ابوعلى سینا است که در چندین نمط، نوشته شده است. «نمط ششم» آن درباره «غایات و مبادى» است.

گروهى مى‏گویند: اگر فعلِ خداوند را معلَل به غرض بدانیم مستلزم نیاز است. و دسته‏اى هم مى‏گویند: اگر معلَل به غرض ندانیم، مستلزم عبث و بیهودگى است. شیخ در نمط ششم گره مشکل را گشوده و مى‏فرماید: او با توجه به غناىِ واجب‏الوجود از ذات مقدس او نفىِ غرضِ زاید بر ذات کرده است. غرضِ حضرت حق، عینِ ذات اوست، او بالذات عاشقِ ذات خویش و به تبعِ ذات، عاشق آثار و مخلوقات خویش است....

اثر حاضر، ترجمه و شرح نمط ششم است که شارح محترم، پیچیدگى‏هاى این موضوع را با قلمى روان براى علاقه‏مندان فلسفه، گشوده است و آنان را با اندیشه‏هاى سینایى آشنا مى‏سازد.