Bustan Ketab - بوستان کتاب
52 کتاب - از 11 تا 20
مجموعه ها : دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

11.
امر به معروف در ترازوی تاریخ
1 نظر  
کد : 1644
چکیده : امر به معروف و نهى از منکر، اصل اساسى در نظام اندیشه اسلامى است، اما گاهى در فرازهایى از تاریخ، مغفول واقع شده است. علل این غفلت چه بوده است؟ اثر حاضر، براى این غفلت، سه فرضیه را مطرح کرده است: 1 . ضعف مبانىِ عقلانى، 2‌. نارسایى کتاب‌هاى فقهى در ارائه احکام، 3‌. نادرستى روش‌هاى اجرایى. مؤلف، پس از طرح این سه فرضیه، به تفصیل آنها را بررسى و اشکال‌ها را پاسخ گفته و راه‌حل‌هاى مناسبى ارائه داده است.

12.
انوار العرفان
انوار العرفان
١٩٠٠٠٠١٧١٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 676
چکیده : «انوار العرفان» کتابى است مشتمل بر یک دوره معارف اسلامى به روش فلسفى - کلامى. مؤلف در این اثر ضمن بیان مطالبِ فلسفى براساس مبانىِ حکمت متعالیه به آراى موجود در هر مسئله، مطابقِ حکمت مشاء و اشراق و اصول کلامى اشاعره و معتزله اشاره دارد. هم‏چنین گاه‏گاهى نیز نظرى به سخنانِ اهل عرفان، به‏ویژه ابن‏عربى، دارد. وى این اثر را در یک مقدمه، سه مقصد و یک خاتمه، سامان داده است.

13.
بررسی اعتبار احادیث مرسل
بررسی اعتبار احادیث مرسل
۶۴٠٠٠۵٧۶٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
1 نظر  
کد : 1800
چکیده : حدیث مرسل آن است که سلسلۀ سندش ذکر نشده یا بعضی از راویان آن حذف شده باشد یا به صورت اجمال بیاید. اما حدیث مرسل تا چه حد، اعتبار دارد و آیا ارسال، باعث ضعف حدیث می‌شود یا خیر؟ اثر حاضر در پنج فصل، موضوع فوق را کاویده است: سند حدیث، گونه¬های ارسال حدیث، حجیّت مراسیل، ادلّۀ اعتبار مراسیل، علل ارسال سند.

14.
بررسی تمایزهای فقهی زن و مرد
بررسی تمایزهای فقهی زن و مرد
١۵٠٠٠٠١٣۵٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 1491
چکیده : تمایزهاى فقهىِ زن و مرد براى چیست؟ چرا پاره‏اى از احکام در مورد زن و مرد، مختلف است؟ بى‏تردید این تمایزها، فلسفه دقیق و حکیمانه‏اى دارد که پى‏بردن به آنها، دین را از اتهام بى‏عدالتى و تبعیض، مبرّا مى‏سازد. اثر حاضر با انتخاب موضوع فوق، کوشیده است با مدد جستن از آیات و روایات و نیز نظرگاه‏هاى فقهى، در پنج فصل به تفصیل، مسئله را بکاود: ضرورت‏ها، مقایسه تکالیف زنان و مردان از منظر فقه شیعى، حقوق زن و مرد، مقایسه حقوق و تکالیف مردان با زنان، پاسخ به شبهات.

15.
بررسی نظریات رجالی امام خمینی ره
بررسی نظریات رجالی امام خمینی ره
٢٣۵٠٠٢١١۵٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 696
چکیده : علم رجال، یکى از ابزارهاى لازم در بررسىِ احادیث و سپس استنباط احکام است. نحوه برخورد و استفاده از این دانش، گوناگون بوده است: برخى آن را نفى کرده‏اند، دسته‏اى به شدت بدان دل‏بستگى نشان داده و با ریزبینى و کنج‏کاوىِ فراوان، بدان پرداخته‏اند و گروهى هم راه اعتدال را پیشه کرده‏اند.
امام خمینى در گروه سوم است. اثر حاضر، معرفىِ منهجِ رجالىِ این فقیه بزرگ و نیز سایر مجتهدانى است که راه میانه را برگزیده‏اند.

16.
پدیده‏شناسى فقر  و توسعه 4 جلدی
0 نظر  
کد : 3319
چکیده : فقر پدیده شومى است كه فساد و تباهى به بار مى‏آورد؛ روح و جسم را مى‏فرساید؛ در اقتصاد خلل وارد مى‏سازد؛ ناهنجارى‏هاى اجتماعى ایجاد مى‏كند. فقر، آن‏چنان شوم است كه همه دولت‏ها و حكومت‏ها، مدعى‏اند در راه مبارزه با آن كوشیده‏اند و مى‏كوشند. اما به راستى براى مقابله با فقر چه باید كرد؟ بى‏گمان براى نابودى هر نابسامانى و ناهنجارى باید آن را نیك شناخت وعلل و عوامل آن را كشف كرد و راه‏هاى اصولى و علمى مبارزه با آن را نیز مشخص كرد و اصول و راهبردهاى توسعه وعناصر فرهنگى آن را بررسید. اسلام نیز، مبارزه با همه ناهنجارى‏ها و كاستى‏ها و از آن جمله فقر را سرلوحه كارهاى خویش قرار داده و با علل و عوامل آن، به نبردى سخت برخاسته است؛ زیرا در اصل و فرع احكام خود، در تضاد با مترفان و مسرفان و مستكبران و متكاثران است. اسلام در این راه، برنامه‏هاى بسیار جامع و فراگیر و كارآ داده است كه باید در راه دست‏یابى و تنقیح آن كوشید و این مهم، نیروهاى اسلامى دانا و ژرف‏نگر و آگاه به مسائل روز و سامان‏یافته مى‏طلبد. این مجموعه چهار جلدى قدمى -هرچند كوتاه در شناخت فقر و شاخص‏هاى آن، امكان یا عدم امكان توسعه مستقل، راهبردهاى توسعه در جهان سوم، عناصر فرهنگى توسعه و...است.

17.
پژوهشی در تعارض اخبار
پژوهشی در تعارض اخبار
٣٨٠٠٠٣۴٢٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2202
چکیده : کتاب و سنت دو منبع اصلی در فرایند استنباط احکام شرعی‌اند که در اصطلاح فقه و اصول، ادلّة شرعی نامیده می‌شوند. چند و چون عملیات مهم استنباط احکام و جزئیات آن را دانش پر اهمیت اصول فقه عهده‌دار است؛ که یکی از مسائل مهم آن را موضوع تعارض ادله و راهکارهای حل آن تشکیل می‌دهد. کتاب حاضر، دیدگاه‌های اصولیان معاصر را در این زمینه بررسی و با نظریات پیشینیان مقایسه کرده است.

18.
 تاثیر قرآن در محتوا وساختار مثنوی معنوی
4 نظر  
کد : 2559
چکیده : مثنوی معنوی اثر سترگ و جاودانة مولانا جلال‌الدین محمد بلخی اوج اندیشه‌های انسانی در قالب شعر و داستان است. این کتاب بی‌بدلیل هم در محتوا و مضمون و هم در صورت و ساختار خود عمیقاً از قرآن کریم متأثر می‌باشد. مثنوی تفسیر عرفانی قرآن و دربردارندة اندیشه‌های بلند عرفانی، اخلاقی و انسانی است که مولانا تحت تأثیر قرآن، آن‌ها را ساخت و صورت هنرمندانه داده است. «تأثیر قرآن بر محتوا و ساختاری مثنوی»، سعی می‌کند پیوندهای همه‌جانبة قرآن و مثنوی و تأثیرپذیری‌های این کتاب جهانی را از کتاب آسمانی نشان دهد. در این کتاب ابعاد گوناگون محتوایی و هنری مشترک بین قرآن و مثنوی باز نموده و دیدگاه‌های مولانا دربارة علوم قرآنی تبیین شده است.

19.
تاثیر مبانی فلسفی در تفسیر متون دینی از دیدگاه امام خمینی
0 نظر  
کد : 455
چکیده : شرح و تفسیرهاى حکیمان اسلامى از متون روایى و قرآنى، جایگاه ویژه‏اى در میراثِ گرانْ‏سنگ دینى دارد؛ به ویژه هنگامى که تفکر فلسفى با ذوق عرفانى به نقطه تلاقى مى‏رسند.
در این میان در آثار امام خمینى(ره) ابّهت و شکوه فکر فلسفى و عرفانى نمایان است.
نوشتار حاضر، این ایده را دنبال مى‏کند که بدون فکر فلسفى و ذوقِ عرفانى، بخش عمده‏اى از آموزه‏هاى دینى، نامفهوم خواهد ماند. این ایده با تأکید بر آثار امام خمینى(ره) در سه فصل روش‏شناسى، مبانى فلسفى و جهان‏بینى و مبانى فلسفى و تفسیر متون، دنبال شده است.

20.
تاریخ فقه مذاهب اسلامی
تاریخ فقه مذاهب اسلامی
١١٠٠٠٠٩٩٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2983
چکیده : در این کتاب پس از بررسی اهمیت، ضرورت، فایدت تاریخ فقه، از چگونگی شکل‌گیری یا تکوین فقه اسلامی یاد می‌شود و سپس سیر تحول تاریخی این علم از آغاز پیدایش آن، عصر تشریع در زمان پیامبر اسلام(ص) بررسی می‌شود. آن‌گاه ادوار مختلف فقه تا عصرحاضر، ویژگی‌های هر دوره، شرایط سیاسی و اجتماعی آن دوره مورد بررسی قرار می‌گیرد. در هر دوره، منابع و مدارک فقه آن دوره و نیز شرحی از فقهای بزرگ دوره مورد نظر و آرا و آثار آنان در هر یک از مذاهب اسلامی و مکاتب فقهی آنان ذکر می‌شود.

پرفروش ترین کتاب دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی
نقد و بررسی نظریه تفکیکنقد و بررسی نظریه تفکیک
٢۵٠٠٠٠٢٢۵٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
زهره الریاض و نزهه المرتاضزهره الریاض و نزهه المرتاض
۵٠٠٠٠۴۵٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده4 نظر  
افقهای کمالافقهای کمال
۴۵٠٠٠۴٠۵٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
اقتصادنااقتصادنا
١١٠٠٠٠٩٩٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده2 نظر  
سیری در کانون نویسندگان ایرانسیری در کانون نویسندگان ایران
١٧٠٠٠١۵٣٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی