Bustan Ketab - بوستان کتاب
68 کتاب - از 11 تا 20
مجموعه ها : مرکز فرهنگ و معارف قرآن
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

11.
اعلام القرآن از دائره المعارف قرآن کریم /ج4
0 نظر  
کد : 3244
چکیده : نام‏هاى قرآنى، برخى به صراحت و آشکار آمده؛ مثل محمد، موسى، عیسى، ابولهب و... (اعلام مصرّح) و بعضى مبهم و غیرصریح، مثل نام اصحاب و اهل‏بیت و... (اعلام غیرمصرّح)؛ از همین رو در عرصه علوم قرآنى، دو دانش سامان یافته است: اعلام قرآن و مبهمات قرآن. اوّلى درباره نام‏هاى مصرّح است و دومى درباره اسامى غیرمصرّح. مفسّران از دیرباز در این‏باره کتاب‏هایى نوشته‏اند، اما کاستى‏هایى در آنها بود که سبب ضرورت تألیف این کتاب شد. اثر حاضر کوشیده است تا در ذیل هر یک از اعلام، قصه‏هاى قرآن و نیز فضا و سبب نزول آیات را با توجه به روایاتِ اسباب نزول، شرح و تبیین کند. جامعیت مدخل‏ها، بهره‏گیرى از منابع کهن و دست اوّل، گستره مباحث، نظام ارجاعىِ ویژه و فارسى بودن زبان، از ویژگى‏هاى دیگر این کتاب است.

12.
امام حسین (ع) و قرآن
امام حسین (ع) و قرآن
١۴٠٠٠٠١٢۶٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3047
چکیده : اهل‏بیت(ع) پرچم‏داران هدایت و ترجمان راستین قرآنند؛ یعنى قرآن و عترت، دو جلوه از یک حقیقت‏اند؛ هر یک از آن دو را که برگزینى به دیگرى راه مى‏یابى: با تفکر در ژرفاى قرآن به حضور اهل‏بیت: مى‏رسى و با دقت در سیره آن بزرگواران به محتوا و مفهوم آیه‏هاى قرآن، بار خواهى یافت.
در اثر حاضر که از پنج مقاله، تشکیل شده، یکى از آن اختران تابناک -امام حسین(ع) را برگزیده‏ایم تا به اندازه فهم خود، با الگویى تمام عیار از قرآن آشنا شویم. مقاله‏هاى این اثر چنین سامان یافته است: امام حسین(ع) آینه آیه‏هاى قرآن، پرسمان امام حسین و قرآن، مأخذشناسى وصفى امام‏حسین(ع) و نگاهى روان‏شناختى - دینى به مراسم عزادارى حسینى(ع) و آیه تطهیر نگرش‏ها و چالش‏ها.

13.
امدادهاي غيبي از نگاه قرآن
امدادهای غیبی از نگاه قرآن
۵٠٠٠٠۴۵٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 1277
چکیده :
امدادهاى غیبىِ خداوند، تأثیر شگرفى در زندگى انسان‏ها دارد. در قرآن کریم و روایات معصومین: این موضوع به تأکید مطرح شده؛ به گونه‏اى که دیگر نمى‏توان گفت که امدادهاى غیبى در زندگى انسان‏ها یک استثناست بلکه یکى از سنت‏هاى الهى است که مؤمن مى‏تواند در سختى‏هاى زندگى به آن دل ببندد و امید نجات داشته باشد.
اثر حاضر مى‏کوشد با نگاهى کلى به آیات مربوط به امدادهاى غیبى، آنها را در ساختارى منظم ارائه دهد.

14.
بازخوانی روشی نو در تفسیر قرآن
0 نظر  
کد : 1089
چکیده : تفسیر راهنما، ارائه دهنده سبک جدیدى در برداشت‏ها و نیز انعکاسِ دیدگاه‏هاى مختلف تفسیرى به روشِ موجز و گویاست. این تفسیر، پس از انتشار، با استقبال روبه‏رو شد و اندیشوران اسلامى درباره آن دیدگاه‏هاى خود را ابراز کردند.
اثر حاضر، گزارشِ کاملى است از همایش بررسى ابعاد علمى و اجتماعى تفسیر راهنما که در آن، قرآن‏پژوهان از ابعاد گوناگون این تفسیر سترگ، سخن گفته‏اند.

15.
برگزيده فرهنگ قرآن/دوره 4 جلدی
2 نظر  
کد : 1289
چکیده : فرهنگ قرآن‌ بزرگ‌ترین معجمِ معنایی جامعی از قرآن کریم است که با بیش از دو هزار موضوع اصلی و هزاران موضوع فرعی به وسیلة محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن در حال تدوین است و به یاری خداوند در سی جلد ارائه خواهد شد.
اثر پیش رو، «برگزیدة فرهنگ قرآن» می باشد که در چهار جلد، خلاصه شده است؛ به این صورت که فیش‌ها، متن آیات و توضیحات مربوط به برداشت‌ها حذف شده و فقط به شناسه‌ها، نمایه‌ها و آدرس آیات، اکتفا شده است . هدف از این کار، آسان‌سازی بهره‌گیری و امکان حمل این اثر برای مبلغان و استادانی است که ناچارند در سفر یا هنگام تدریس از آن بهره گیرند.

16.
پرسمان علوم قرآنی
پرسمان علوم قرآنی
٩٠٠٠٠٨١٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2885
چکیده : علوم قرآنى، دانشى است که تسلط بر آن آدمى را در فهم معارف قرآن کمکِ فراوان مى‏کند؛ یعنى به منزله پلى است که بدون آن، عبور از دریاى معارف قرآن، بسى مشکل و نامطمئن خواهد بود. لذا از دیرباز و از همان صدر اسلام، پایه‏هاى اساسى این علم، را قاریان و قرآن‏شناسان بزرگ؛ به ویژه اهل‏بیت(ع) پى‏افکنده‏اند.
اما این علم را از کجا باید آغاز کرد و چگونه؟ نوشته حاضر، پاسخى است به همین پرسش تا راه را براى نوپویندگان هموار کند و وسایل راه‏یابى به پیغام دوست و نامه محبوب را به دست دهد.
تاریخ قرآن، تحریف‏ناپذیرى، همانند ناپذیرى، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، تفسیر و تأویل و تفاسیر و مفسّران، سرفصل‏هایى است که به طور تفصیلى و با قلم روان و به صورت پرسش و پاسخ در این کتاب، مطالعه خواهید کرد.

17.
پرسمان قرآنی امر‌به ‌معروف و نهی‌ازمنکر
0 نظر  
کد : 2031
چکیده : قرآن کریم به منظور بر پایىِ جامعه‌اى سالم و سرشار از فضایل و تهى از رذایل، بر نظارت عمومى و همگانىِ همه افراد جامعه بر رفتار یکدیگر، پاى مى‌فشارد و این نظارت، با امر به معروف و نهى از منکر، محقق مى‌شود. امر به معروف و نهى از منکر در قرآن کریم، مورد تأکید قرار گرفته و به عنوانِ دو واجب در میان فروع دین مطرح بوده و وظیفه‌اى است که مسلمانان در برابر یکدیگر در محدوده جامعه اسلامى و براى تضمین سلامت جامعه از زشتى‌ها ایفا مى‌کنند. اثر حاضر با موضوع امر به معروف و نهى از منکر، گستره آن را در فصل‌هاى مختلفى با این عنوان‌ها به صورت پرسش و پاسخ، بررسى مى‌کند: تعریف، اهمیت و وجوب، شرایط و آداب، مراحل و آثار.

18.
پرسمان قرآنی معاد
پرسمان قرآنی معاد
١٨٠٠٠٠١۶٢٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2616
چکیده : معاد، یکى از اصول اعتقادىِ محکم در همه ادیان الهى است. قرآن نیز که در رأس کتاب‏هاى آسمانى است به طرز زیبا و شگفت‏آورى، مسئله معاد را از جنبه‏هاى گوناگون به تصویر کشیده است. استخراج، موضوع‏بندى و شرح و تفسیر این آیات، اثراتِ تربیتى و اعتقادى فراوانى براى همه -به ویژه جوانان- دارد؛ از همین رو واحد پاسخ به پرسش‏هاى قرآنىِ مرکز فرهنگ و معارف قرآن با جمع‏آورى و دسته‏بندى سؤال‏هاى واقعى و زنده‏اى که از گوشه و کنار کشور به دست آنها رسیده اثر حاضر را در پنج فصل در قالبِ پرسش و پاسخ، سامان داده است: مقدمات، مرگ، برزخ، قیامت و بهشت و جهنم.

19.
پرسمان قرآنی نبوت
پرسمان قرآنی نبوت
٨٠٠٠٠٧٢٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2205
چکیده :
نبوت، یکى از اصول مهم در همه ادیان آسمانى - به ویژه اسلام - است. قرآن این اصل مهم را در قالب‏هاى گوناگون و با طرز بیان و سبک‏هاى متفاوت بیان کرده است. کتاب حاضر، در قالب پرسش و پاسخ‏هاى واقعى که اقشار مختلف جامعه - به ویژه جوانان - با مرکز فرهنگ و معارف قرآن، در میان گذاشته‏اند در دو بخش و با دسته‏بندىِ روشن و منطقى تدوین شده است: بخش اول، نبوت عامه و بخش دوم، نبوت خاصه است.

20.
پرسمان قرآنی کودک
پرسمان قرآنی کودک
١٢٠٠٠٠١٠٨٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3020
چکیده : قرآن، اصلى‏ترین منبع شناخت اسلام است. مسلمانان با این کتاب از دوران کودکى آشنا مى‏شوند و شناخت‏هاى خود را به تدریج، عمق مى‏بخشند. اما گاهى این شناخت‏هاى کودکان، فقط مربوط به «قرائت» است و از جنبه‏هاى دیگر غفلت مى‏شود. اثر حاضر، همه جنبه‏هاى لازم دیگر را نیز با قلمى روان و در سطح سؤال‏ها و پرسش‏هاى کودکان و نوجوانان در فصل‏هاى زیر آورده است:
تلاوت، حفظ، تجوید، علوم قرآنى، ترجمه و تفسیر، داستان‏ها، معارف، فروع دین، اخلاق و دانستنى‏هاى دیگر آورده است.

پرفروش ترین کتاب مرکز فرهنگ و معارف قرآن
پربیننده ترین کتاب مرکز فرهنگ و معارف قرآن