Bustan Ketab - بوستان کتاب
68 کتاب - از 11 تا 20
مجموعه ها : مرکز فرهنگ و معارف قرآن
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

11.
اعلام القرآن از دائره المعارف قرآن کریم /ج4
0 نظر  
کد : 3244
چکیده : نام‏هاى قرآنى، برخى به صراحت و آشکار آمده؛ مثل محمد، موسى، عیسى، ابولهب و... (اعلام مصرّح) و بعضى مبهم و غیرصریح، مثل نام اصحاب و اهل‏بیت و... (اعلام غیرمصرّح)؛ از همین رو در عرصه علوم قرآنى، دو دانش سامان یافته است: اعلام قرآن و مبهمات قرآن. اوّلى درباره نام‏هاى مصرّح است و دومى درباره اسامى غیرمصرّح. مفسّران از دیرباز در این‏باره کتاب‏هایى نوشته‏اند، اما کاستى‏هایى در آنها بود که سبب ضرورت تألیف این کتاب شد. اثر حاضر کوشیده است تا در ذیل هر یک از اعلام، قصه‏هاى قرآن و نیز فضا و سبب نزول آیات را با توجه به روایاتِ اسباب نزول، شرح و تبیین کند. جامعیت مدخل‏ها، بهره‏گیرى از منابع کهن و دست اوّل، گستره مباحث، نظام ارجاعىِ ویژه و فارسى بودن زبان، از ویژگى‏هاى دیگر این کتاب است.

12.
امام حسین (ع) و قرآن
امام حسین (ع) و قرآن
١۴٠٠٠٠١٢۶٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3047
چکیده : اهل‏بیت(ع) پرچم‏داران هدایت و ترجمان راستین قرآنند؛ یعنى قرآن و عترت، دو جلوه از یک حقیقت‏اند؛ هر یک از آن دو را که برگزینى به دیگرى راه مى‏یابى: با تفکر در ژرفاى قرآن به حضور اهل‏بیت: مى‏رسى و با دقت در سیره آن بزرگواران به محتوا و مفهوم آیه‏هاى قرآن، بار خواهى یافت.
در اثر حاضر که از پنج مقاله، تشکیل شده، یکى از آن اختران تابناک -امام حسین(ع) را برگزیده‏ایم تا به اندازه فهم خود، با الگویى تمام عیار از قرآن آشنا شویم. مقاله‏هاى این اثر چنین سامان یافته است: امام حسین(ع) آینه آیه‏هاى قرآن، پرسمان امام حسین و قرآن، مأخذشناسى وصفى امام‏حسین(ع) و نگاهى روان‏شناختى - دینى به مراسم عزادارى حسینى(ع) و آیه تطهیر نگرش‏ها و چالش‏ها.

13.
امدادهاي غيبي از نگاه قرآن
امدادهای غیبی از نگاه قرآن
۵٠٠٠٠۴۵٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 1277
چکیده :
امدادهاى غیبىِ خداوند، تأثیر شگرفى در زندگى انسان‏ها دارد. در قرآن کریم و روایات معصومین: این موضوع به تأکید مطرح شده؛ به گونه‏اى که دیگر نمى‏توان گفت که امدادهاى غیبى در زندگى انسان‏ها یک استثناست بلکه یکى از سنت‏هاى الهى است که مؤمن مى‏تواند در سختى‏هاى زندگى به آن دل ببندد و امید نجات داشته باشد.
اثر حاضر مى‏کوشد با نگاهى کلى به آیات مربوط به امدادهاى غیبى، آنها را در ساختارى منظم ارائه دهد.

14.
بازخوانی روشی نو در تفسیر قرآن
0 نظر  
کد : 1089
چکیده : تفسیر راهنما، ارائه دهنده سبک جدیدى در برداشت‏ها و نیز انعکاسِ دیدگاه‏هاى مختلف تفسیرى به روشِ موجز و گویاست. این تفسیر، پس از انتشار، با استقبال روبه‏رو شد و اندیشوران اسلامى درباره آن دیدگاه‏هاى خود را ابراز کردند.
اثر حاضر، گزارشِ کاملى است از همایش بررسى ابعاد علمى و اجتماعى تفسیر راهنما که در آن، قرآن‏پژوهان از ابعاد گوناگون این تفسیر سترگ، سخن گفته‏اند.

15.
برگزيده فرهنگ قرآن/دوره 4 جلدی
2 نظر  
کد : 1289
چکیده : فرهنگ قرآن‌ بزرگ‌ترین معجمِ معنایی جامعی از قرآن کریم است که با بیش از دو هزار موضوع اصلی و هزاران موضوع فرعی به وسیلة محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن در حال تدوین است و به یاری خداوند در سی جلد ارائه خواهد شد.
اثر پیش رو، «برگزیدة فرهنگ قرآن» می باشد که در چهار جلد، خلاصه شده است؛ به این صورت که فیش‌ها، متن آیات و توضیحات مربوط به برداشت‌ها حذف شده و فقط به شناسه‌ها، نمایه‌ها و آدرس آیات، اکتفا شده است . هدف از این کار، آسان‌سازی بهره‌گیری و امکان حمل این اثر برای مبلغان و استادانی است که ناچارند در سفر یا هنگام تدریس از آن بهره گیرند.

16.
پرسمان علوم قرآنی
پرسمان علوم قرآنی
٩٠٠٠٠٨١٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2885
چکیده : علوم قرآنى، دانشى است که تسلط بر آن آدمى را در فهم معارف قرآن کمکِ فراوان مى‏کند؛ یعنى به منزله پلى است که بدون آن، عبور از دریاى معارف قرآن، بسى مشکل و نامطمئن خواهد بود. لذا از دیرباز و از همان صدر اسلام، پایه‏هاى اساسى این علم، را قاریان و قرآن‏شناسان بزرگ؛ به ویژه اهل‏بیت(ع) پى‏افکنده‏اند.
اما این علم را از کجا باید آغاز کرد و چگونه؟ نوشته حاضر، پاسخى است به همین پرسش تا راه را براى نوپویندگان هموار کند و وسایل راه‏یابى به پیغام دوست و نامه محبوب را به دست دهد.
تاریخ قرآن، تحریف‏ناپذیرى، همانند ناپذیرى، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، تفسیر و تأویل و تفاسیر و مفسّران، سرفصل‏هایى است که به طور تفصیلى و با قلم روان و به صورت پرسش و پاسخ در این کتاب، مطالعه خواهید کرد.

17.
پرسمان قرآنی امر‌به ‌معروف و نهی‌ازمنکر
0 نظر  
کد : 2031
چکیده : قرآن کریم به منظور بر پایىِ جامعه‌اى سالم و سرشار از فضایل و تهى از رذایل، بر نظارت عمومى و همگانىِ همه افراد جامعه بر رفتار یکدیگر، پاى مى‌فشارد و این نظارت، با امر به معروف و نهى از منکر، محقق مى‌شود. امر به معروف و نهى از منکر در قرآن کریم، مورد تأکید قرار گرفته و به عنوانِ دو واجب در میان فروع دین مطرح بوده و وظیفه‌اى است که مسلمانان در برابر یکدیگر در محدوده جامعه اسلامى و براى تضمین سلامت جامعه از زشتى‌ها ایفا مى‌کنند. اثر حاضر با موضوع امر به معروف و نهى از منکر، گستره آن را در فصل‌هاى مختلفى با این عنوان‌ها به صورت پرسش و پاسخ، بررسى مى‌کند: تعریف، اهمیت و وجوب، شرایط و آداب، مراحل و آثار.

18.
پرسمان قرآنی معاد
پرسمان قرآنی معاد
١٨٠٠٠٠١۶٢٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2616
چکیده : معاد، یکى از اصول اعتقادىِ محکم در همه ادیان الهى است. قرآن نیز که در رأس کتاب‏هاى آسمانى است به طرز زیبا و شگفت‏آورى، مسئله معاد را از جنبه‏هاى گوناگون به تصویر کشیده است. استخراج، موضوع‏بندى و شرح و تفسیر این آیات، اثراتِ تربیتى و اعتقادى فراوانى براى همه -به ویژه جوانان- دارد؛ از همین رو واحد پاسخ به پرسش‏هاى قرآنىِ مرکز فرهنگ و معارف قرآن با جمع‏آورى و دسته‏بندى سؤال‏هاى واقعى و زنده‏اى که از گوشه و کنار کشور به دست آنها رسیده اثر حاضر را در پنج فصل در قالبِ پرسش و پاسخ، سامان داده است: مقدمات، مرگ، برزخ، قیامت و بهشت و جهنم.

19.
پرسمان قرآنی نبوت
پرسمان قرآنی نبوت
٨٠٠٠٠٧٢٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2205
چکیده :
نبوت، یکى از اصول مهم در همه ادیان آسمانى - به ویژه اسلام - است. قرآن این اصل مهم را در قالب‏هاى گوناگون و با طرز بیان و سبک‏هاى متفاوت بیان کرده است. کتاب حاضر، در قالب پرسش و پاسخ‏هاى واقعى که اقشار مختلف جامعه - به ویژه جوانان - با مرکز فرهنگ و معارف قرآن، در میان گذاشته‏اند در دو بخش و با دسته‏بندىِ روشن و منطقى تدوین شده است: بخش اول، نبوت عامه و بخش دوم، نبوت خاصه است.

20.
پرسمان قرآنی کودک
پرسمان قرآنی کودک
١٢٠٠٠٠١٠٨٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3020
چکیده : قرآن، اصلى‏ترین منبع شناخت اسلام است. مسلمانان با این کتاب از دوران کودکى آشنا مى‏شوند و شناخت‏هاى خود را به تدریج، عمق مى‏بخشند. اما گاهى این شناخت‏هاى کودکان، فقط مربوط به «قرائت» است و از جنبه‏هاى دیگر غفلت مى‏شود. اثر حاضر، همه جنبه‏هاى لازم دیگر را نیز با قلمى روان و در سطح سؤال‏ها و پرسش‏هاى کودکان و نوجوانان در فصل‏هاى زیر آورده است:
تلاوت، حفظ، تجوید، علوم قرآنى، ترجمه و تفسیر، داستان‏ها، معارف، فروع دین، اخلاق و دانستنى‏هاى دیگر آورده است.

پرفروش ترین کتاب مرکز فرهنگ و معارف قرآن
اصطلاحنامه کلام اسلامی /2جلدیاصطلاحنامه کلام اسلامی /2جلدی
۶٧٠٠٠٠۶٠٣٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر  
تفسیر بیانتفسیر بیان
١٣٠٠٠٠١١٧٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب مرکز فرهنگ و معارف قرآن