Bustan Ketab - بوستان کتاب

بيژن شهرامی

9 کتاب - از 1 تا 9
پديدآورندگان : بيژن شهرامی
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
آن مرد در باران آمد
آن مرد در باران آمد
١۴٠٠٠١٢۶٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2868
چکیده : باغ آفتاب دیوار به دیوار خانه‌هایمان است، با دری گشوده و آغوشی مهربان که اگر واردش شویم با آب و آینه به استقبالمان می‌آیند. خورشیدهایی در آسمان این باغ نورافشان هستند که آشنا و صمیمی‌اند؛ همان‌ها که بوی پیامبر می‌دهند و روشنی و نور را از او و یادگارانش دریافت و منتشر ساخته‌اند. زیر نور هر کدام بنشینیم تن و جانمان آفتابی می‌شود. آن‌طور که هیچ‌وقت دلمان نمی‌خواهد از باغ آفتاب بیرون بیاییم. باغ آفتاب دیدنی و داستان‌هایش شنیدنی است.

2.
ادب آداب دارد
ادب آداب دارد
١٠٠٠٠٠٩٠٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2175
چکیده : لازمه مؤدب بودن، شناخت آدابى است که مى‏بایست بدان‏ها پاى‏بند بود؛ آدابى سودمند و برگرفته از آموزه‏هاى درخشان اسلام و فرهنگ غنى ایرانى، آدابى که مى‏توان آنها را در گفتار و رفتار انسان‏هاى فرهیخته و پارسا دید و با عمل به آنها مانند این انسان‏ها زیست.
در اثر حاضر، مهم‏ترین فعالیت‏هاى دینى، فردى و اجتماعى روزمره با قلمى روان، خلاصه‏وار آمده است.

3.
او چراغ خانه ماست
او چراغ خانه ماست
١۵٠٠٠١٣۵٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2677
چکیده :
پیامبر گرامى اسلام(ص) چراغ خانه ماست. او با گفتار و رفتار خود، آیه‏هاى قرآن را براى ما تفسیر کرده و شیوه زندگى صحیح را آموزش

داده است. اخلاق، نقطه محورىِ تعالیم اوست. اثر حاضر، مجموعه داستان‏هاى جذابى است براى نوجوانان، که در هر کدام یکى از مسائل

اخلاقى را گوشزد کرده است.

4.
در خانه علما
در خانه علما
١۴٠٠٠١٢۶٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2691
چکیده : خانه «آقا» نزدیک خانه ماست؛ دری دارد که به یک حیاط پردرخت و غرق در آواز گنجشک‌ها باز می‌شود. وسط حیاط هم یک حوض بزرگ آبی‌رنگ است که چند گلدان شمعدانی دور آن چیده شده است. خانه اگر چه قدیمی است، اما بوی تازگی می‌دهد؛ بوی بهار و مهربانی! از وقتی که یادم می‌آید، همراه پدرم به این‌جا رفت و آمد داشته‌ام. دیده‌ها و شنیده‌هایم از این خانه و علمای مهربانی که در آن زندگی می‌کرده‌اند، دل‌نشین است، مثلاً یک روز بارانی که به این‌جا آمده بودیم... .

5.
دو قدم مانده به صبح
دو قدم مانده به صبح
١۴٠٠٠١٢۶٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2869
چکیده : باغ آفتاب دیوار به دیوار خانه‌هایمان است، با دری گشوده و آغوشی مهربان که اگر واردش شویم با آب و آینه به استقبالمان می‌آیند. خورشیدهایی در آسمان این باغ نورافشان هستند که آشنا و صمیمی‌اند؛ همان‌ها که بوی پیامبر می‌دهند و روشنی و نور را از او و یادگارانش دریافت و منتشر ساخته‌اند. زیر نور هر کدام بنشینیم تن و جانمان آفتابی می‌شود. آن‌طور که هیچ‌وقت دلمان نمی‌خواهد از باغ آفتاب بیرون بیاییم. باغ آفتاب دیدنی و داستان‌هایش شنیدنی است.

6.
ستاره ای بر زمین
ستاره ای بر زمین
١٢٠٠٠١٠٨٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2870
چکیده : باغ آفتاب دیوار به دیوار خانه‌هایمان است، با دری گشوده و آغوشی مهربان که اگر واردش شویم با آب و آینه به استقبالمان می‌آیند. خورشیدهایی در آسمان این باغ نورافشان هستند که آشنا و صمیمی‌اند؛ همان‌ها که بوی پیامبر می‌دهند و روشنی و نور را از او و یادگارانش دریافت و منتشر ساخته‌اند. زیر نور هر کدام بنشینیم تن و جانمان آفتابی می‌شود. آن‌طور که هیچ‌وقت دلمان نمی‌خواهد از باغ آفتاب بیرون بیاییم. باغ آفتاب دیدنی و داستان‌هایش شنیدنی است.

7.
مثل نارنج: داستان هایی از تعالیم اخلاقی امیرمومنان(ع)
1 نظر  
کد : 1526
چکیده : داستان‌هایی از تعالیم اخلاقی امیرمؤمنان(ع) بیژن شهرامی اثر حاضر، مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه و خواندنی، براساس تعالیم اخلاقی امیرمؤمنان علی(ع) است که برای نوجوانان و جوانان نگاشته شده است.

8.
مرد چراغ به دست
مرد چراغ به دست
١٢٠٠٠١٠٨٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2871
چکیده : باغ آفتاب دیوار به دیوار خانه‌هایمان است، با دری گشوده و آغوشی مهربان که اگر واردش شویم با آب و آینه به استقبالمان می‌آیند. خورشیدهایی در آسمان این باغ نورافشان هستند که آشنا و صمیمی‌اند؛ همان‌ها که بوی پیامبر می‌دهند و روشنی و نور را از او و یادگارانش دریافت و منتشر ساخته‌اند. زیر نور هر کدام بنشینیم تن و جانمان آفتابی می‌شود. آن‌طور که هیچ‌وقت دلمان نمی‌خواهد از باغ آفتاب بیرون بیاییم. باغ آفتاب دیدنی و داستان‌هایش شنیدنی است.

9.
مردی شبیه به باران
مردی شبیه به باران
١٢٠٠٠١٠٨٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2872
چکیده : باغ آفتاب دیوار به دیوار خانه‌هایمان است، با دری گشوده و آغوشی مهربان که اگر واردش شویم با آب و آینه به استقبالمان می‌آیند. خورشیدهایی در آسمان این باغ نورافشان هستند که آشنا و صمیمی‌اند؛ همان‌ها که بوی پیامبر می‌دهند و روشنی و نور را از او و یادگارانش دریافت و منتشر ساخته‌اند. زیر نور هر کدام بنشینیم تن و جانمان آفتابی می‌شود. آن‌طور که هیچ‌وقت دلمان نمی‌خواهد از باغ آفتاب بیرون بیاییم. باغ آفتاب دیدنی و داستان‌هایش شنیدنی است.

پرفروش ترین کتاب بيژن شهرامی
ادب آداب داردادب آداب دارد
١٠٠٠٠٠٩٠٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
او چراغ خانه ماستاو چراغ خانه ماست
١۵٠٠٠١٣۵٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
در خانه علما در خانه علما
١۴٠٠٠١٢۶٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
آن مرد در باران آمدآن مرد در باران آمد
١۴٠٠٠١٢۶٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
دو قدم مانده به صبحدو قدم مانده به صبح
١۴٠٠٠١٢۶٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب
الهی نامه
الهی نامه

٩٠٠٠٠٨١٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر  
اصول الفقه
اصول الفقه

مولف : شیخ طوسی
٩٠٠٠٠٠٨١٠٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر