Bustan Ketab - بوستان کتاب

احمد علی طاهری ورسی

2 کتاب - از 1 تا 2
پديدآورندگان : احمد علی طاهری ورسی
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
خلفای پیامبر اعظم (ص)
خلفای پیامبر اعظم (ص)
١٨٠٠٠٠١۶٢٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2690
چکیده : عقل انسان حکم می‌کند که دربارة مرجع دینی بعد از پیامبر تحقیق نموده و بررسی نماید که قول و گفتار چه کسی یا کسانی کاشف از ارادة تشریعی خداوند و بیانگر سنت رسول خدا(ص) است؟ تا دستورهای دینی خود را از او بگیرد که از گروه ناجیه باشد. کتاب حاضر، کاوشی است برای شناخت و معرفی مرجع دینی مسلمانان بعد از رسول خدا(ص) که در روایات متواتری از آن بزرگوار، همه محدثین، صاحبان صحاح و سنن مذاهب اسلامی نقل کرده‌اند؛ مبنی بر این که: «خلفای بعد از من، دوازده نفر قریشی هستند که وظایف مرا انجام می‌دهند». نویسنده کوشیده است نظریات دانشمندان اسلامی را در بیان مصداق این روایات به صورت تطبیقی ارزیابی و بررسی کند و با توجه به قرائن و شواهد موجود در همین روایات و روایات دیگر، افرادی که می‌تواند مصداق این روایات باشند معرفی نماید.

2.
نماز پیامبر اعظم (ص)
نماز پیامبر اعظم (ص)
١۵٠٠٠٠١٣۵٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3168
چکیده : نماز یکی از مهم‌ترین عبادت عملی مسلمانان است که شبانه‌روز پنج‌بار خوانده می‌شود و هیچ مسلمانی نمی‌تواند در انجام دادن آن بی‌تفاوت باشد. در چگونگی آن، نماز پیامبر(ص) الگوست، ولی متأسفانه بعد از رحلت پیامبر اعظم(ص) مسلمانان در مورد کیفیت ادای نمازِ آن حضرت گرفتار اختلاف شدند و بسیاری از آنان نماز آن حضرت را فراموش کردند، زیرا در صحیح‌ترین منابع اهل‌سنت وارد شده که بعضی از صحابه بعد از اقتدای به حضرت علی(ع) با هم گفتند: نماز حضرت علی ما را به یاد نماز رسول خدا(ص) انداخت. با توجه به این روایات، نویسنده این کتاب تلاش کرده با بررسی منابع معتبر حدیثی و فتاوی فقهای مذاهب اسلامی نماز آن حضرت را تبیین کند.

پرفروش ترین کتاب احمد علی طاهری ورسی
خلفای پیامبر اعظم (ص)خلفای پیامبر اعظم (ص)
١٨٠٠٠٠١۶٢٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
نماز پیامبر اعظم (ص) نماز پیامبر اعظم (ص)
١۵٠٠٠٠١٣۵٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب
اصول الفقه
اصول الفقه

مولف : شیخ طوسی
۵٠٠٠٠٠۴۵٠٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
مغالطات
مغالطات

٢٩٠٠٠٠٢۶١٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر