Bustan Ketab - بوستان کتاب

حسین فلسفی

2 کتاب - از 1 تا 2
پديدآورندگان : حسین فلسفی
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
چیستی دانش تجربی
چیستی دانش تجربی
۴۵٠٠٠۴٠۵٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
5 نظر  
کد : 2257
چکیده : در روزگار نو، دانش تجربی را بسیار ارج نهاده‌اند؛ گویا همگان بر این باورند که در دانش تجربی و روش‌هایش چیز ویژه‌ای هست. برخی از سخنان یا پاره‌ای از استدلال‌ها و پژوهش‌ها چنان «دانش تجربی» خوانده می‌شوند که گویا شایستگی‌ها یا استواری‌های ویژ‌ه‌ای دارند. ولی چه چیز ویژه‌ای در دانش تجربی نهفته است که برخی توهم کرده‌اند به دست‌آوردهای استوار و ارجمند می‌انجامد. اثر حاضر، کوششی است برای باز کردن و پاسخ گفتن به پرسش‌هایی از این دست.

2.
منطق اشراق ، پژوهشی در منطق حکمت اشراق سهروردی
6 نظر  
کد : 2844
چکیده : کتاب «حکمت اشراق» افزون بر پیش‌گفتار، دو بخش دارد: بخش نخست آن، چهار گفتار است: گفتار نخست دربارة دانش‌ها و شناساندن است و آن هفت دستور و یک بهره و روش اشراق دارد. گفتار دوم دربارة حجت‌ها و پایه‌های آن‌هاست و هفت دستور و یک دانش اشراقی و یک ژرف‌نگری و دو روش و پنج بهره را در بر دارد. گفتار سوم دربارة مغالطه‌ها و برخی داوری‌هاست با دو بهره و چهار دستور. کتاب پیش روی شما، ویرایش،اعراب‌گذاری، ترجمه و شرح این بخش از کتاب حکمت اشراق است.

پرفروش ترین کتاب حسین فلسفی
چیستی دانش تجربی چیستی دانش تجربی
۴۵٠٠٠۴٠۵٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده5 نظر  
پربیننده ترین کتاب
الهی نامه
الهی نامه

٩٠٠٠٠٨١٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
اصول الفقه
اصول الفقه

مولف : شیخ طوسی
۵٠٠٠٠٠۴۵٠٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر