Bustan Ketab - بوستان کتاب

مرتضی دانشمند

16 کتاب - از 11 تا 16
پديدآورندگان : مرتضی دانشمند
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

11.
سکه ای از آسمان
سکه ای از آسمان
١٩٠٠٠١٧١٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2076
چکیده : این کتاب، قصه هایی شیرین از زندگی پیامبر (ص) را بازگو می‌کند و با زبانی کودکانه، سیرة آن بزرگوار را به تصویر می‌کشد.

12.
فرشته ای در زمین
فرشته ای در زمین
٢٠٠٠٠١٨٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3212
چکیده : جلد چهارم از مجموعه «داستان‏هاى شیرین از زندگى پیامبر ما» است. نویسنده بر آن است تا این قشر از جامعه را با سیره پیامبر گرامى اسلام‏صلى الله علیه وآله آشنا کند و در قالب داستان، تعالیم نبوى را بیاموزاند. فرشته اى در زمین ، دو گره خوب ، بیمارى که مرگ آرزو می کرد ، زیر سایه درخت ، پیامبر (ص) و مردان نامرتب ، لباس دوست داشتنى ، جامه پیامبر(ص) ، اقوام آزارى ، فکرى که پیامبر (ص) در سر داشت، عنوان‏هاى این کتاب هستند که هر یک، داستانى جداگانه‏اند.

13.
می خواهم دانشمند شوم
می خواهم دانشمند شوم
١٩٠٠٠١٧١٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2077
چکیده : این کتاب، قصه هایی شیرین از زندگی پیامبر (ص) را بازگو می‌کند و با زبانی کودکانه، سیرة آن بزرگوار را به تصویر می‌کشد.

14.
کودکی که با پیامبر سخن گفت
کودکی که با پیامبر سخن گفت
١۶٠٠٠١۴۴٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2704
چکیده : این اثرِ داستانى، اولین جلد از مجموعه «داستان‏هاى شیرین از زندگى پیامبر ما مى‏باشد. نویسنده در این کتاب و نیز در جلدهاى دیگر از این مجموعه، کودکان و نوجوانان را با گوشه‏اى از سیره عملى پیامبر و تعالیم آن پیشواى بزرگ آشنا مى‏کند.
در این جلد، این داستان‏ها به طور مستقل آمده است: کودکى که با پیامبرصلى الله علیه وآله سخن گفت، زنِ با حجاب، احترام به نان، پیامبرصلى الله علیه وآله و خروس تنها، پیامبرصلى الله علیه وآله مردِ خارکن و مار، پیامبرصلى الله علیه وآله و شتر گرسنه، دوستِ گنجشک‏ها، پیامبرصلى الله علیه وآله و گوسفند گرسنه.

15.
یک صدف از هزار
یک صدف از هزار
۴۵٠٠٠۴٠۵٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2712
چکیده : امیرمؤمنان على(ع) پیشوایى است که همه فضایل را در خود، جمع کرده است. آشنایى با گوشه‏هایى از شخصیت او، هر انسانى را شیفته خود مى‏کند. از آن‏جا که همه انسان‏ها از کودک تا بزرگ سال به چنین اسوه‏هایى نیاز دارند باید در شرح این فضایل در همه قالب‏ها کوشید. اثر حاضر، در قالبِ داستان، اندکى از این رسالت را به دوش گرفته است.

16.
یک نفر به اندازه همه
یک نفر به اندازه همه
با حواشی : مرتضی دانشمند
١٣٠٠٠١١٧٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 1471
چکیده : مجموعه قصه‌های شیرین از زندگی پیامبر ما/2 مجموعه داستان‌های کوتاه دربارة سیرة پیامبر(ص) برای کودکان.

پرفروش ترین کتاب مرتضی دانشمند
راهی به سوی بهشتراهی به سوی بهشت
۵٠٠٠۴۵٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
ثروتمندی که گدا شدثروتمندی که گدا شد
١٢٠٠٠١٠٨٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
رو برگ گل نوشتهرو برگ گل نوشته
٩٠٠٠٨١٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر  
بانوي مهتاببانوی مهتاب
٨۵٠٠٧۶۵٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
یک نفر به اندازه همهیک نفر به اندازه همه
با حواشی : مرتضی دانشمند
١٣٠٠٠١١٧٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
آقای دست و دل بازآقای دست و دل باز
٢۴٠٠٠٢١۶٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب
اصول الفقه
اصول الفقه

مولف : شیخ طوسی
۵٠٠٠٠٠۴۵٠٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
مغالطات
مغالطات

٢٩٠٠٠٠٢۶١٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر