Bustan Ketab - بوستان کتاب

دکتر سید یحیی یثربی

دكتر سيد يحيى يثربى به سال 1321 در تكاب آذربايجان متولد شد پس از تحصيلات مقدماتى براى تحصيل علوم دينى به زنجان و پس از آن در سال 1335 عازم قم شد و مدت 15 سال از محضر بزرگانى از جمله آيات: سلطانى، مكارم، سبحانى و همچنين علوم عقلى و نقلى را از مرحوم علامه طباطبائى بهره برد. از سال 1345 تحصيلات دانشگاهى را آغاز كرد و موفق به اخذ دكترى رشته فلسفه و حكمت اسلامى دانشگاه تهران شد. ايشان به عنوان عضو هيئت علمى دانشگاه تبريز و بعد از آن عضو هيئت علمى دانشگاه علامه طباطبايى تهران به تدريس فلسفه و عرفان مشغول است. آثار متعددى نيز تأليف كرده است كه فلسفه‏عرفان و عرفان نظرى را اين مؤسسه منتشر مى‏نمايد.
6 کتاب - از 1 تا 6
پديدآورندگان : دکتر سید یحیی یثربی
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
از یقین تا یقین
از یقین تا یقین
١۶٠٠٠٠١۴۴٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
1 نظر  
کد : 374
چکیده : موضوع این کتاب «از یقین تا یقین» است. نویسنده بر آن است که حرکت تکاملى انسان را مى‏توان در پنج مرحله پى‏درپى، بررسى کرد: در یقین، از یقین به شک. در شک، از شک به یقین و در یقین. در این پنج مرحله، دو مرحله «یقین» وجود دارد: مرحله اول آن، ابتدایى و پایین است، اما مرحله آخرش، بسیار ارزشمند و در اوج مى‏باشد. هر دو مرحله، یک نام و عنوان را دارند، ولى فقط تشابه اسمى است و همین تشابه، سبب بزرگ‏ترین مغالطه و گرفتارى فکرى انسان بوده است. تنها چیزى که این مغالطه را درهم مى‏شکند و این دو یقین را از هم جدا مى‏کند «شک» است. شک نیز چون میان دو یقین است اگر انسان نتواند آن دو را از هم جدا سازد، هرگز در ذهن او جایى براى «شک» نخواهد بود.
پنج فصلِ اول این اثر به همین موضوعات اختصاص دارد. فصل ششم، نتیجه‏گیرى از پنج فصل قبل در تبیینِ چگونگى گسترش یقین در قلمرو علوم تجربى، متافیزیک، الهیات و علوم انسانى است.

2.
حکمت اشراق سهروردی
حکمت اشراق سهروردی
٢٣٠٠٠٠٢٠٧٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3138
چکیده : حكمةالاشراقِ سهروردى، اثرى عمیق و پرنكته است كه اصول و مبانىِ «فلسفه اشراق« را تبیین مى‏كند؛ فلسفه‏اى كه جاى‏گاه مهمى در نظام فكرى اندیشه‏هاى فلسفى مسلمانان دارد. اثر حاضر كه ترجمه و شرحِ حكمةالاشراق است به قلم دكتر سید یحیى یثربى به نگارش درآمده است. ایشان با تدریس پنجاه دوره متن حكمةالاشراق، با تسلط و چیره‏دستى كوشیده است گزارشى از این كتاب را به فارسى و تطبیق دیدگاه‏هاى سهروردى با دیدگاه ابن‏سینا و نقد و داورى درباره كارهاى سهروردى ارائه كند. این اثر، علاوه بر علاقه‏مندان فلسفه و حكمت اشراق، براى تدریس در مقاطع مختلف دانشگاهى از كارشناسى تا دكترا، قابل استفاده است.

3.
عرفان نظری
عرفان نظری
۴۶٠٠٠٠۴١۴٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3142
چکیده : کتاب حاضر، در دو بخش به خوانندگان اصول عرفان نظرى را آموزش مى‏دهد و آنان را با پیدایش و سیر تکاملى آن آشنا
مى‏سازد. در بخش دوم کتاب، مقدمه قیصرى بر شرح تائیه ابن‏فارض -که متنى مختصر و در عین‏حال جامع در این زمینه‏
است- آورده شده. قیصرى از شارحان بزرگ مکتب ابن‏عربى است و این اثر را به منظور معرفى اصول و مسایل عرفانى‏نوشته است.
نویسنده کوشیده است در این اثر نکات جدیدى را مطرح کند و جایگاه واقعى برخى از مسایل و مبانى عرفانى را -که در
کتب پیشینیان ناقص وگاهى با خلط همراه بوده- در معارف بشرى و ارتباط یا عدم ارتباط آنها را با عرفان یا فلسفه و کلام‏
بنمایاند. وى مسایل فلسفى، عرفانى و کلامى را درهم نیامیخته، کارى که در آثار متفکران اسلام رخ‏داده است.

4.
عیار نقد 2
عیار نقد 2
٢۵٠٠٠٢٢۵٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 687
چکیده : پژوهش حاضر با نگاهى تاریخى - تحلیلى، به نقدِ پنج مقوله مهم فلسفى پرداخته است: اصالت وجود، معاد جسمانى، وجود کلى، فطرى بودن دین و علم حضورى.
مؤلف در این نقد و تحلیل‏ها، بعضى از دیدگاه‏هاى مشهور و پذیرفته شده را ردّ و براى برخى، پیشنهادهاى اصلاحى ارائه کرده است.

5.
فقه مشاء
فقه مشاء
٣٣٠٠٠٢٩٧٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 688
چکیده : فلسفه مشّاء یکى از مشرب‏هاى مهم فلسفى است که در عالم اسلام معمولاً با اندیشه‏هاى ابن‏سینا، شناخته شده است. اثر حاضر در دو بخش به معرفى این فلسفه، مى‏پردازد: در بخش اول از مسائل اساسى آن هم‏چون: نفس، وجود و علت‏هاى آن، آفرینش، تجرد و تعقل، معاد، نبوت، پرستش، خانواده و فلسفه سیاسى، سخن مى‏رود.
در بخش دوم، براى عنوان‏هاى فوق، گزیده جامعى از متون فلسفى ابن‏سینا را آورده است.

6.
فلسفه مشاء
فلسفه مشاء
٣۴٠٠٠٠٣٠۶٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
1 نظر  
کد : 3136
چکیده : فلسفه مشّاء یکى از مشرب‏هاى مهم فلسفى است که در عالم اسلام معمولاً با اندیشه‏هاى ابن‏سینا، شناخته شده است. اثر حاضر در دو بخش به معرفى این فلسفه، مى‏پردازد: در بخش اول از مسائل اساسى آن هم‏چون: نفس، وجود و علت‏هاى آن، آفرینش، تجرد و تعقل، معاد، نبوت، پرستش، خانواده و فلسفه سیاسى، سخن مى‏رود. در بخش دوم، براى عنوان‏هاى فوق، گزیده جامعى از متون فلسفى ابن‏سینا را آورده است.

پرفروش ترین کتاب دکتر سید یحیی یثربی
از یقین تا یقیناز یقین تا یقین
١۶٠٠٠٠١۴۴٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر  
عیار نقد 2عیار نقد 2
٢۵٠٠٠٢٢۵٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
فقه مشاءفقه مشاء
٣٣٠٠٠٢٩٧٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
فلسفه مشاء فلسفه مشاء
٣۴٠٠٠٠٣٠۶٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر  
حکمت اشراق سهروردیحکمت اشراق سهروردی
٢٣٠٠٠٠٢٠٧٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
عرفان نظریعرفان نظری
۴۶٠٠٠٠۴١۴٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب
الهی نامه
الهی نامه

۵۵٠٠٠۴٩۵٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
اصول الفقه
اصول الفقه

مولف : شیخ طوسی
۵٠٠٠٠٠۴۵٠٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر