Bustan Ketab - بوستان کتاب

سید جلال الدین آشتیانی

استاد علامه آشتيانى (1304ش / آشتيان - 1384ش / مشهد) انديشورِ بزرگ فلسفى و عرفانى معاصر است. ايشان پس از گذراندنِ تحصيلات ابتدايى در آشتيان، براى فراگيرى علوم دينى به قم هجرت كرد. پس از چند سال، براى تكميل درس‏هاى نقلى و عقلى به قزوين و سپس به نجف اشرف شتافت. اساتيد ايشان در قم: آيات: علامه طباطبائى، سيد محمد تقى خوانسارى، سيدمحمد حجت، ميرزا رضا تبريزى و حاج شيخ مهدى كلاهى مى‏باشند. در قزوين: آية الله ابوالحسن رفيعى قزوينى و در نجف اشرف: آيات: ميرزا حسن بجنوردى، سيد محسن حكيم، شيخ حسين حلى و ميرزا عبدالهادى شيرازى، بوده‏اند. وى از اين بزرگان، علوم عقلى و نقلى را آموخت و سپس با همتى سترگ، به تحقيق و تفكر پرداخت و آثار ماندگار فراوانى از خود بر جاى گذاشت. اين مؤسسه به خواست استاد در 1375 عهده‏دار نشر آثار ايشان شد. تاكنون آثار زير را با ويرايش جديد منتشر كرده است:
اصول المعارف، هستى از نظر فلسفه و عرفان، المظاهر الالهيه، نقدى بر تهافت الفلاسفه، منتخباتى از آثار حكماى الهى ايران/ج‏4-1، مشارق‏الدرارى، المبدأ والمعاد، الشواهد الربوبيه، تمهيد القواعد، شرح‏رسالة المشاعر ملاصدرا، شرح مقدمه قيصرى، تفسير فاتحةالكتاب، شرح حال آراء فلسفى ملاصدرا، سه رساله فلسفى ملاصدرا، مشرع الخصوص فى شرح النصوص، اعجاز البيان فى تفسير ام‏القرآن، شرح بر زاد المسافر، شرح‏فصوص الحكم (جندى) اميدواريم با عنايت الهى توفيق يابيم بقيه آثار ايشان را نيز به اين مجموعه اضافه كنيم
9 کتاب - از 1 تا 9
پديدآورندگان : سید جلال الدین آشتیانی
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
الشواهد الربوبیه
0 نظر  
کد : 3302
چکیده : شواهد الرّبوبیه، در میان آثار صدرالمتألهین، برجستگى خاصى دارد، چرا که همه اندیشه‏هاى صدرا اعم از الهیات، طبیعیات، مباحث نفس، جاودانگى، معاد و... در آن، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. به همین جهت، در حوزه‏هاى علمیه و دانشگاه‏ها به عنوان متن درسى مورد توجه است. تعلیقات حکیم محقق حاج ملا هادى سبزوارى و مقدمه و تصحیح و تعلیق اندیشور ژرف‏اندیش استاد سید جلال‏الدین آشتیانى بر جذابیت آن افزوده است.

2.
المظاهر الالهيه
المظاهر الالهیه
٧٠٠٠٠۶٣٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 1191
چکیده :
بهترین سعادت و کامل‏ترین نیک‏بختى‏ها براى انسان، فراگیرى حکمت الهى، و تکمیل توانایى نظرى از راه تحصیل علوم واقعى و معارف یقینى مثل: شناخت خدا و صفاتش، و آگاهى از جهان آخرت و منزلگاه‏ها و توقفگاه‏هاى آن، است.
و بشر با به دست آوردن این معارف پا در راه عرفان نهاده، و متوجه کعبه علم و ایمان شده، و جهل و بى‏خبرى از این معارف، پایه هر نفاق و سرمنشأ همه بدبختى‏ها است.
حکیمان مسلمان درباره علم شریف حکمت کتاب‏هاى ارزش‏مندى ارائه نموده‏اند؛ از جمله مى‏توان ملاّصدرا را نام برد که به راستى تحول بزرگى در فلسفه اسلامى ایجاد نمود و آوازه آن شرق و غرب عالم را پر نمود. این کتاب گرچه مختصر است ولى در بردارنده مطالب عالى در زمینه «مبدأ» و «معاد»، «شناخت حقیقت آغازین»، «صفات خدا و أسماى او»، «فراگیرى صراط مستقیم»، «درجات صعود»، «کیفیت بالا رفتن به سوى حق» و «شناخت معاد» مى‏باشد.

3.
تفسیر سوره فاتحه الکتاب
0 نظر  
کد : 1095
چکیده : تفسیر قرآن، یکى از علومى است که سابقه‏اش تا عصر پیامبر(ص) کشیده مى‏شود. از آن زمان تاکنون، کوشش‏هاى گسترده و طاقت‏فرسایى براى تفسیر قرآن صورت گرفته است و هر عالمى، فراخور حال و قال خویش، براى کشف و تبیین مراد خداوند تبارک و تعالى، نوشته‏اى را فراهم آورده است.
بعضى از این کوشش‏ها مربوط به تمام قرآن است و برخى به تفسیر جزء یا سوره‏اى پرداخته‏اند.
از سوره‏هایى که همواره مورد توجه علما بوده «فاتحةالکتاب» است.
کتاب حاضر، شامل سه تفسیر و تأویل از این سوره، از سه مؤلف است. شیوه هر سه مفسّر، عرفانى و تأویلى است. تفسیر اول، به زبان پارسى شیوا و دو دیگر به زبان تازى‏اند. استاد آشتیانى با مقدمه و تعلیقات سودمند خود به این تفاسیر غنا بخشیده‏اند.


4.
تمهيد القواعد
تمهید القواعد
٢۵٠٠٠٠٢٢۵٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2713
چکیده : وجودشناسى یکى از مباحث اساسى در فلسفه و نیز عرفان نظرى است. و فیلسوفان و عارفان هر یک بحث‏هاى مفصلى در این باره کرده‏اند. صائن الدین على بن محمد الترکه از حکیمان‏برجسته‏اى است که در اثر حاضر، نکته‏هاى عمیق را درباره وجود مطرح کرده و کوشیده است تا وجود مطلق و برخى از مسائل مترتب بر آن را اثبات کند. منظور از وجود مطلق، وجود شخص متصف به وحدت اطلاقى است که‏تعدد و تکثر نمى‏پذیرد و درعرصه وجود، همتایى ندارد. غیر او هر چه هست ظهور و تجلى و عکس و صورت آن اصل واحد است. این کتاب که با حواشى دو تن از حکماى الهى: آقا محمد رضا قمشه‏اى و میرزا محمود قمى، بر غناى آن افزوده شده درباره وحدت وجود، مراتب وجود، وجود معنوى و مسائلى از این قبیل بحث کرده است.

5.
سه رساله فلسفی
0 نظر  
کد : 1557
چکیده : «سه رساله فلسفى» مشتمل بر سه رساله از ملاصدرا است: «المسائل القدسیه» که همان حکمت متعالیه است و تا پایان مبحث وجود ذهنى را در بر مى‌گیرد و از جهت اجمال و تفصیل حدّ وسط بین «شواهد الربوبیه» و «اسفار» محسوب مى‌شود. ملاصدرا در این کتاب تنها به آرا و اندیشه‌هاى خاصّ خود پرداخته است. «متشابهات القرآن» که به بحث دربارة آیات متشابه پرداخته که اکثر آنها در موضوع اعتقادات است. «اجوبة المسائل» پاسخ به چند سؤال فلسفى، مانند علت غایى و اختیار واجب و تفاوت جوهر و عرض و اثبات هیولى است. استاد آشتیانى ضمن تصحیح این سه رساله، مقدمه‌اى محققانه و مفصل بر آنها نوشته است.

6.
شرح رساله المشاعر ملاصدرا
شرح رساله المشاعر ملاصدرا
٩۵٠٠٠٨۵۵٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
2 نظر  
کد : 1120
چکیده : «مشاعر» از آثار ماندگار و عمیقِ، صدرالمتألهین شیرازى است که در آن، مباحث «وجود» به بهترین وجهى، مطرح شده است. این کتاب را فیلسوفان و دانشوران چندى، شرح کرده‏اند، اما کامل‏ترین آنها شرح حکیم ملامحمد جعفر لاهیجى است. این شرح را استاد سید جلال‏الدین آشتیانى، تصحیح کرده و ضمن آن، خود شرح‏ها و نکته‏هاى ارزش‏مندى را آورده است.

7.
شرح فصوص الحكم جندي
شرح فصوص الحکم جندی
١٣٠٠٠٠١١٧٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
1 نظر  
کد : 1312
چکیده : «فصوص الحکم»، اثرگران‏سنگِ محى الدین عربى است. این کتاب یکى از منابع مهم و برجسته در عرفان نظرى است که تاکنون شرح‏هاى فراوانى بر آن نوشته شده است. آنچه که اکنون پیش رو دارید شرحى است که مؤیدالدین جندى بر آن نوشته و در آن، پیچیدگى‏هاى «فصوص‏الحکم» را با چیره دستى، گشوده است.
نسخه حاضر، تحقیقى است از استاد سید جلال الدین آشتیانى که در آن، نکات اساسى و ابهام‏هاى آن را بر طرف کرده است.

8.
مشارق الدرارى
مشارق الدرارى
١٢٠٠٠٠٠١٠٨٠٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3192
چکیده : تمام مباحث عرفان و اخلاق يا مقدمه رسيدن به محبت خداى متعال است و يا نتيجه آن. قصيده تائيه كبراى ابن فارض بهترين اثر در موضوع عشق الهى است كه شرح‏هاى متعددى بر آن نوشته شده است. «مشارق الدرارى» شرحى فارسى و بسيار دقيق بر اين قصيده بوده و درجات و منازل مختلف سير و سلوك تا فناء فى الله را بيان مى‏كند. اين كتاب با مقدمه عالمانه و محققانه استاد سيدجلال الدين آشتيانى و با تصحيح مجدد تقديم ارباب معرفت و اصحاب سلوك مى‏شود.

9.
منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران / 4 جلدی
0 نظر  
کد : 3311
چکیده : على‏رغم شكوه فلسفه و عرفان اسلامى در دوره صفويه و پس از آن و تلاش و پشت‏كار دانشمندان اين دوره در آفرينش آرا و آثار ناب، انديشه‏ها و آراى فلسفى و عرفانى اين دوره از بررسى‏ها و مطالعات محققان امروز، به دور مانده است. منتخباتى از آثار حكماى الهى ايران، در چهار جلد به قلم آية الله سید جلال الدین آشتیانی ـ كه تبحر و تسلّطِ مثال‏زدنى بر متون فلسفى و عرفانى و شناخت عميقى از دوره‏هاى فلسفى و ويژگى‏هاى فكرى ـ فلسفى فيلسوفان و حكيمان دارد علاقه‏مندان به حکمت الهی را با این دوره‏ها آشنا می‏کند.

پرفروش ترین کتاب سید جلال الدین آشتیانی
شرح رساله المشاعر ملاصدراشرح رساله المشاعر ملاصدرا
٩۵٠٠٠٨۵۵٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده2 نظر  
شرح فصوص الحكم جنديشرح فصوص الحکم جندی
١٣٠٠٠٠١١٧٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر  
تمهيد القواعد تمهید القواعد
٢۵٠٠٠٠٢٢۵٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
المظاهر الالهيهالمظاهر الالهیه
٧٠٠٠٠۶٣٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب
الهی نامه
الهی نامه

٩٠٠٠٠٨١٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر  
اصول الفقه
اصول الفقه

مولف : شیخ طوسی
٩٠٠٠٠٠٨١٠٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر