Bustan Ketab - بوستان کتاب

عبدالقیوم سجادی

4 کتاب - از 1 تا 4
پديدآورندگان : عبدالقیوم سجادی
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
بررسی برخی از شیوه های تعمیق بینش سیاسی
0 نظر  
کد : 547
چکیده : عمق بخشیدن به باورهاى سیاسى مردم از ضرورت هاى هر جامعه مسلمان و پیشروست، زیرا عاملى است که دولت اسلامى را در اجراى برنامه هاى عالى انسانى و الهى یارى مى رساند و پایه هاى آن را استحکام مى بخشد. اگر برترین زمامدار در جامعه حضور داشته باشد، اما مردم از نقش و وظیفه خویش غافل باشند، زمینه هاى استقرار عدالت و اجراى قوانین الهى فراهم نخواهد شد.

کتاب حاضر با تحقیق در منابع دینى به بررسى برخى از شیوه ها و راه کارهاى تعمیقِ بینشِ سیاسى پرداخته است

2.
درآمدی بر اسلام و جهانی شدن
0 نظر  
کد : 647
چکیده : جهانى‏شدن فرایندى است که زندگى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى زمانه ما را تحت تأثیر قرار داده است. این فرایند که بیش از هر عاملى تحت تأثیر فنّاورى جدید و تکنولوژى اطلاعات شکل گرفته، پدیده‏اى دوسویه است که ضمن خصلت فراگیرسازى و جهان‏شمولى به تشدید مقاومت در الگوهاى زندگى بومى و نظام ارزشى فرهنگ‏ها و تمدن‏هاى دیگر مى‏انجامد. فرهنگ و اندیشه اسلامى که داعیه‏دار مدیریت و حیات اجتماعى جوامع بشرى است در مواجه با این پدیده چه موضعى دارد؟ همراهى، واگرایى یا مسیر میانه؟ در این نوشتار ضمن شرح پى‏آمدها و نقاط چالش‏زاى جهانى شدن نسبت به فرهنگ و اندیشه اسلامى، پاسخ اندیشوران مسلمان به این پدیده بازخوانى مى‏شود و در نهایت جهت‏گیرى اندیشه اسلامى در قبال این فرایند به بحث گذاشته مى‏شود.

3.
دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام
0 نظر  
کد : 3288
چکیده : رفتار دیپلماتیک هر سیاستمدار در روابط بین‌المللی، مبتنی بر چهارچوب‌های ارزشی است که حکومت بدان‌ها پای‌بند است. شناساییِ این مبانی، گام اول در مباحث سیاسی است. اکنون پرسش اصلی این است که ماهیت، اصول و ویژگی‌های دیپلماسی اسلام چیست؟ پایة اساسی اثر حاضر بر سؤال فوق است که در این بخش‌ها به تفصیل و با استناد به متون کهن اسلامی بدان پاسخ داده شده است: اصول و مبانی، ماهیت، اهداف و ابزارهای دیپلماسی اسلامی. واپسین بخش این اثر هم سیر تطور و نیز نمودهای تاریخیِ دیپلماسی اسلامی را در عصر پیامبر(ص) و خلفای راشدین می‌کاود

4.
مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام
1 نظر  
کد : 553
چکیده :
نظام دینى (جمهورى اسلامى ) در برابر حزب ، به مفهوم جدید آن ، چه
موضعى را مى تواند اتخاذ نماید؟ آیا مى توان براى آن مبانى دینى تدوین کرد؟
ایناثر پاسخ پرسش هاى مزبور را به بحث گذاشته و براین امر استدلال مى کند که :
هر چند حزب به مفهوم امروزین خود در متون و منابع دینى نیامده ، اما با توجه
به ماهیت ، کارکرد و کارویژه هاى احزاب سیاسى مى توان مؤیداتى را براى عمل
واندیشه حزبى از منابع دینى استخراج نمود. نویسنده عناصرى چون ، رقابت ،
مشارکت ، کثرت گرایى و انتخاب سیاسى را به عنوان مؤلفه هاى حقوقى احزاب
سیاسى در متون و منابع دینى جست وجو نموده و به بحث مى گذارد.

پرفروش ترین کتاب عبدالقیوم سجادی
پربیننده ترین کتاب
الهی نامه
الهی نامه

۵۵٠٠٠۴٩۵٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
اصول الفقه
اصول الفقه

مولف : شیخ طوسی
۵٠٠٠٠٠۴۵٠٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر