Bustan Ketab - بوستان کتاب

محمدحسن قدردان قراملکی

6 کتاب - از 1 تا 6
پديدآورندگان : محمدحسن قدردان قراملکی
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
آزادی در فقه و حدود آن
آزادی در فقه و حدود آن
١٨٠٠٠١۶٢٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 555
چکیده :
آیین مقدس اسلام که داعیهء وحدت انگارى دین با سیاست و حکومت دارد، این انتظار از فقه آن مى رود که به تبیین و تقریر دقیق مسائل سیاسى و اجتماعى و از جمله مقوله آزادى بپردازد.
این کتاب براى نخستین بار مقوله آزادى را در عرصه هاى فردى ، اجتماعى و سیاسى با اتکا به مبانى فقهى و مقایسه آن با فلسفه سیاسى و حقوق ، مورد تحلیل و تقریر قرار مى دهد.

2.
اصل عليت در فلسفه و كلام
اصل علیت در فلسفه و کلام
٣١٠٠٠٢٧٩٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
1 نظر  
کد : 1272
چکیده :
کاوش در اصل علیت اینک که از همه سو مورد تشکیک واقع شده، ضرورى است.
اصل علیت، در دوران باستان از سوى شکاکان مورد هجوم بوده است و اشاعره نیز در مقابل آن، نظریه «عادة الله» را مطرح کرده‏اند و متکلمان و فلاسفه غرب مانند دکارت، آن را نفى کرده و به «تقارن غیر علّى» رو آورده‏اند و امثال هیوم و کانت با تیغ‏هاى نقادى خود، درصدد قطع درخت تنومند علیتند و متأسفانه بعضى از علماى اصولى نیز در ضربه زدن به این اصل، هم‏داستان شده‏اند.
کتاب حاضر در چهار بخش و فصول مختلف در مقام استحکام بخشیدن به اصل علیت و دفع شبهات از آن است.
«تعریف علیت» و «ادله اصل علیت» و «نقش خداوند در اصل علیت» و «علیت و اختیار» و «ادله اشاعره بر رد علیت» و «ادله فلاسفه غربى بر نفى علیت» از فصل‏هاى این کتاب است.

3.
جهنم چرا؟
جهنم چرا؟
١٣٠٠٠٠١١٧٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 840
چکیده : از آموزه‏هاى ادیان آسمانى، وجود دوزخ و عذاب سرمدى است که ذهن هر انسان متفکرى را به خود معطوف کرده است و در نگاه نخست، میان اصل کیفر در آخرت و بین خداوند و رحمت و آمرزشگرى او، نوعى ناسازگارى و دست‏کم استبعاد، حس مى‏کند. از این رو برخى از فلاسفه دین، مانند هیوم، به نقد وجرح آن پرداخته‏اند و در مقابل، اندیشوران متألّه، براى توجیه اصل عذاب، چگونگى و جاودانگى آن، نظریات مختلفى ارائه نموده‏اند.
کتاب حاضر، عهده‏دار تبیین و تحلیل نظریات مختلف درباره دوزخ و عذاب سرمدى است و به مباحث زیر مى‏پردازد: یازده نظریه در توجیه کیفر اخروى وتحلیل و ارزیابى آنها؛ تبیین چگونگى اصل عذاب ازطریق نظریه تجسم اعمال؛ تحلیل و ارزیابى دلایل طرفداران عذاب سرمدى و مخالفان آنها.

4.
خدا و مساله شر
خدا و مساله شر
۵٢٠٠٠۴۶٨٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 1523
چکیده : وجود شرور و کژى‏ها در عالم طبیعت، هر متفکرى را به اندیشه وامى‏دارد که چرا در صنع خداوند قادر، علیم و خیرخواه محض، شرور هست. فلاسفه ملحد، شرور را با اصل وجود آفریدگار متعالى و یا با یکى از صفات قدرت، علم و خیرخواهى او، ناسازگار مى‏بینند و در مقابل، فلاسفه و متکلمان خداشناس، نظریات و راه‏حل‏هاى مختلفى را در دفاع از صفات کمالى خداوند ارائه کرده‏اند. »خدا و مسأله شر« براى تبیین نظریات مختلف در این زمینه، به‏نگارش درآمده است. نویسنده پس از اشاره به اهمیت و پیشینه و تعریف مفهومى و مصداقى شرّ، در دو بخش به تحلیل و بررسى عقلانى سیزده راه‏حل مى‏پردازد: در بخش اول، راه‏حل‏هایى مورد کاوش قرار مى‏گیرد که با آموزه‏هاى دینى ناهمخوانى‏ندارد. از میان ده نظریه ارائه شده، هشت راه‏حل را، پاسخگوى بخشى از شبهات مى‏داند. از نکته‏هاى شایان توجه این بخش، نقد نظریه نیستى‏انگارى شرّ و نظریه ارسطو است. در بخش دوم، به سه نظریه )ارگانیسم جهانى، کرانمندى صفات خدا و ثنویت( اشاره شده که پذیرفتن آنها با مبانى دینى ناهمخوانى دارد.

5.
سكولاريزم در مسيحيت و اسلام
0 نظر  
کد : 1271
چکیده :
از قرن شانزدهم امواج سهمگین عقلانیت و سکولاریزم، بسیارى از مبانى اعتقادى مسیحیت را درهم نوردید و بر ملت‏هایى که روزى داعیه خداپرستى داشتند سلطه یافت. ملت‏هاى مسلمان نیز از گزند این تندباد در امان نماندند و از قرن نوزدهم به تدریج اندیشه‏هاى سکولاریستى وارد عرصه‏هاى فرهنگى، دینى و علمى شد و واکنش‏هاى متضادى را در میان آنان برانگیخت و چالش‏هاى زیادى را به ویژه در حوزه معرفت دینى به جا گذاشت. به نظر مى‏رسد پذیرش این اندیشه در میان روشنفکران مسلمان، ناشى از قیاس اسلام با مسیحیت بوده است.
کتاب حاضر با بیان تفاوت مبانى اسلام و مسیحیت، به تبیین زمینه‏هاى دینى و تاریخى و نظرى رسوخ سکولاریزم در مسیحیت و عدم وجود این علل و زمینه‏ها در اسلام پرداخته است.


6.
معجزه در قلمرو عقل و دين
معجزه در قلمرو عقل و دین
١٨۵٠٠١۶۶۵٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
1 نظر  
کد : 1269
چکیده :
معجزه چیست؟ آیا امرى ممکن و سازگار با عقل است یا از آموزه هاى خردگریز و خردستیزِ ادیانِ الهى است؟ فاعل معجزه کیست و آیا ناقضِ قوانینِ طبیعى و اصل علیت است؟ آیا ارزشِ معرفتى اعجاز در سطح منطقى و برهانى است یا در سطح روان شناختى و اقناعى؟ دلایلِ مخالفان معجزه چیست؟ ابن راوندى، فخر رازى، دیوید هیوم، جان هاسپرز و امثال آن ها چه دلایلى دارند؟

در این اثر تلاش شده تا با رویکردى کلامى ـ فلسفى به سؤال هاى فوق، پاسخ داده شود.

پرفروش ترین کتاب محمدحسن قدردان قراملکی
آزادی در فقه و حدود آنآزادی در فقه و حدود آن
١٨٠٠٠١۶٢٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
جهنم چرا؟جهنم چرا؟
١٣٠٠٠٠١١٧٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
معجزه در قلمرو عقل و دينمعجزه در قلمرو عقل و دین
١٨۵٠٠١۶۶۵٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر  
سكولاريزم در مسيحيت و اسلامسکولاریزم در مسیحیت و اسلام
١۵٠٠٠١٣۵٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
اصل عليت در فلسفه و كلاماصل علیت در فلسفه و کلام
٣١٠٠٠٢٧٩٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر  
خدا و مساله شرخدا و مساله شر
۵٢٠٠٠۴۶٨٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب
الهی نامه
الهی نامه

٩٠٠٠٠٨١٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر  
اصول الفقه
اصول الفقه

مولف : شیخ طوسی
٩٠٠٠٠٠٨١٠٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر