Bustan Ketab - بوستان کتاب

سیدجلال الدین آشتیانی


استاد علامه آشتيانى (1304ش / آشتيان - 1384ش / مشهد) انديشورِ بزرگ فلسفى و عرفانى معاصر است. ايشان پس از گذراندنِ تحصيلات ابتدايى در آشتيان، براى فراگيرى علوم دينى به قم هجرت كرد. پس از چند سال، براى تكميل درس‏هاى نقلى و عقلى به قزوين و سپس به نجف اشرف شتافت. اساتيد ايشان در قم: آيات: علامه طباطبائى، سيد محمد تقى خوانسارى، سيدمحمد حجت، ميرزا رضا تبريزى و حاج شيخ مهدى كلاهى مى‏باشند. در قزوين: آية الله ابوالحسن رفيعى قزوينى و در نجف اشرف: آيات: ميرزا حسن بجنوردى، سيد محسن حكيم، شيخ حسين حلى و ميرزا عبدالهادى شيرازى، بوده‏اند. وى از اين بزرگان، علوم عقلى و نقلى را آموخت و سپس با همتى سترگ، به تحقيق و تفكر پرداخت و آثار ماندگار فراوانى از خود بر جاى گذاشت. اين مؤسسه به خواست استاد در 1375 عهده‏دار نشر آثار ايشان شد. تاكنون آثار زير را با ويرايش جديد منتشر كرده است:
اصول المعارف، هستى از نظر فلسفه و عرفان، المظاهر الالهيه، نقدى بر تهافت الفلاسفه، منتخباتى از آثار حكماى الهى ايران/ج‏4-1، مشارق‏الدرارى، المبدأ والمعاد، الشواهد الربوبيه، تمهيد القواعد، شرح‏رسالة المشاعر ملاصدرا، شرح مقدمه قيصرى، تفسير فاتحةالكتاب، شرح حال آراء فلسفى ملاصدرا، سه رساله فلسفى ملاصدرا، مشرع الخصوص فى شرح النصوص، اعجاز البيان فى تفسير ام‏القرآن، شرح بر زاد المسافر، شرح‏فصوص الحكم (جندى) اميدواريم با عنايت الهى توفيق يابيم بقيه آثار ايشان را نيز به اين مجموعه اضافه كنيم.
5 کتاب - از 1 تا 5
پديدآورندگان : سیدجلال الدین آشتیانی
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
اعجاز البيان في تفسير ام القرآن
اعجاز البیان فی تفسیر ام القرآن
١۴٠٠٠٠١٢۶٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 1189
چکیده : مهم ترین وظیفه برخى از عارفان، تأویل آیه هاى قرآن کریم به حوزه هاى عرفان و معرفت شهودى است. در این کتاب نیز صدرالدین محمد بن اسحاق قونوى که از شاگردان برجسته محى الدین عربى مى باشد در شرح و تفسیر سوره (فاتحة الکتاب) به چنین تلاشى دست زده است. وى در هر آیه به تفسیر و سپس تأویل و شرح و توضیح آن مى پردازد.
چاپ جدید این کتاب، اینک با تحقیق و تصحیح روشمند، پیش روى خوانندگان محترم است.

2.
المبدا و المعاد
المبدا و المعاد
٢۶٠٠٠٠٢٣۴٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 1228
چکیده : «مبدأ و معاد» از آثار با ارزش صدرالمتألهین محمد بن ابراهیم شیرازى، معروف به ملاصدرا است که مهم‏ترین مسائل مبدأ و معاد را در بر دارد و بعد از کتاب «الأسفار الأربعه» از کتاب‏هاى مفصل وى شمرده مى‏شود.
استاد محقق، سید جلال الدین آشتیانى کتاب را تصحیح کرد و بر آن مقدمه‏اى قیم نگاشت و افکار و مبانى فلسفى و عرفانى ملاصدرا را روشن ساخته است. از خداوند توفیق و سلامت ایشان را خواهانیم.

3.
شرح حال و آراي فلسفي ملاصدرا
0 نظر  
کد : 1212
چکیده : صدرالمتألهین ملّاصدراى شیرازى(ره) از بزرگ‏ترین فیلسوفان اسلام و بنیان‏گذار حکمت متعالیه است. آوازه او از مرزهاى ایران، بلکه کشورهاى اسلامى گذشته است و مغرب زمینیان نیز به آثار او توجه کرده‏اند.
استاد سید جلال‏الدین آشتیانى در این کتاب، با چیره‏دستى و تسلط، آرا و نظریات ملّاصدرا را بیان داشته است. آنچه در این اثر مطرح شده عبارت است از:
اصالت وجود و اعتباریت ماهیت؛ حرکت در جوهر؛ معاد جسمانى و تجرّد خیال؛ اتحاد عاقل و معقول و تحقیق در حقیقت علم؛ اتحاد نفس با عقل فعّال و کیفیّت ادراک کلیات؛ علم حق تعالى؛ مثل افلاطونى و ارباب انواع

4.
نقدي بر تهافت الفلاسفه غزالي
نقدی بر تهافت الفلاسفه غزالی
٢٠٠٠٠٠١٨٠٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
1 نظر  
کد : 1209
چکیده : «تهافت الفلاسفه» نوشته ابوحامد محمد غزالى، از دانشمندان بزرگ اسلامى است که به نقد فلسفه و نظریات فلسفى پرداخته است. وى به دلیل عدم درک و فهم صحیح فلسفه، آن را مورد نقد و انتقاد قرار داده و به فلاسفه بزرگى چون فارابى و ابن سینا اشکال و آنان را متهم به کفر نموده است. او زمانى این کتاب را نوشته که یک متکلم اشعرى مسلک و مبتلا به تمویهات و تلبیسات ابوالحسن اشعرى بوده که به هیچ اصلى از اصول عقلیه معتقد نبوده است.
کتاب حاضر، تلاشى است در جهت رد انتقادات و اشکالات غزالى بر فلسفه، و از عناوین آن است:
بیان علل مخالفت اشاعره و معتزله با فلسفه، بیان غزالى در توحید الهى و نقد آن، اراده حق و نحوه تعلق آن، نگاهى گذرا به پژوهش‏هاى غیر علمى، نقدى بر تهافت نویسى‏ها بر ضد فلاسفه، تحقیقى پیرامون عقل و احکام آن در احادیث، تحقیقى در صدور کثرت از وحدت.
این اثر به عنوان کتاب سال 1378 حوزه علمیه معرفى شده است.

5.
هستی از نظر فلسفه و عرفان
هستی از نظر فلسفه و عرفان
١٣٠٠٠٠١١٧٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 563
چکیده :
نویسنده در کتاب حاضر، از وجود و مباحث آن - که پایه فلسفه به خصوص مبانى اعتقادى مربوط به مبدأ و معاد است - بحث مى‏کند و بر آن است که بر طریق متألهین از حکما و محققین از عرفا، اصالت و وحدت حقیقت وجود و مبدأ جود و فیض را بیان و اثبات کند. و در این راه، براى پاسخگویى به کسانى که ورود در مسائل فلسفى و عرفانى را خلاف شرع مى‏دانند، به گفتار بزرگان فقه و اصول، چون آیة الله العظمى مرحوم محمد حسین اصفهانى استناد جسته است.
استاد آشتیانى - که صاحب نظر در فلسفه و عرفان است - در این کتاب کوشیده مبانى ذوقى عرفانى را برهانى کند. به هر حال، استاد از این مباحث در کتاب خویش سخن گفته است: اقوال در وجود، بیان تعریف وجود، وجود ذهنى، بساطت حقیقت وجود، شمول وجود، بیان تمیز در وجودات، اصالت وجود، بیان ملاک مشخص در وجودات، بیان آن که وجود، مشترک معنوى و مفهوم عام بدیهى مى‏باشد، بیان قول فهلویون و مباحث دیگر که در بیست فصل سامان یافته است.
قابل ذکر است که چاپ چهارم اثر و ویرایش سوم آن در حال چاپ مى‏باشد.


پرفروش ترین کتاب سیدجلال الدین آشتیانی
هستی از نظر فلسفه و عرفانهستی از نظر فلسفه و عرفان
١٣٠٠٠٠١١٧٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
اعجاز البيان في تفسير ام القرآناعجاز البیان فی تفسیر ام القرآن
١۴٠٠٠٠١٢۶٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
نقدي بر تهافت الفلاسفه غزالينقدی بر تهافت الفلاسفه غزالی
٢٠٠٠٠٠١٨٠٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر  
المبدا و المعادالمبدا و المعاد
٢۶٠٠٠٠٢٣۴٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب
الهی نامه
الهی نامه

٩٠٠٠٠٨١٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر  
اصول الفقه
اصول الفقه

مولف : شیخ طوسی
٩٠٠٠٠٠٨١٠٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر