Bustan Ketab - بوستان کتاب

فاطمه جعفری

2 کتاب - از 1 تا 2
پديدآورندگان : فاطمه جعفری
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
اصول عقاید در نگاه قرآن
اصول عقاید در نگاه قرآن
٧٠٠٠٠۶٣٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2262
چکیده : اصول عقاید، آموزه‌های بنیادین اندیشة‌ماست که همة رفتارها و کردارهایمان را در مسیر سعادت و رستگاری، جهت می‌دهد و به حیات بشر، معنا و مفهوم می‌بخشد. به دلیل همین اهمیت در این‌باره، کتاب‌های مختلفی نوشته شده و دانش «کلام» از همین رهگذر پدید آمده است. اما مطالعه و بررسیِ اصول عقاید از نگاه قرآن را حلاوت دیگری است. اثر حاضر، با همین رویکرد، به سهم خود گام کوچکی را در آستانة قرآن برداشته است.

2.
زن از منظر اسلام
زن از منظر اسلام
٧۵٠٠٠۶٧۵٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2414
چکیده : دربارة زن دیدگاه‌هاى متفاوتى اظهار شده است. همین دیدگاه‌ها سبب برخوردهاى گونه‌گونى گردیده و صفحات تاریک و روشنى از کردارهاى آدمیان را رقم زده است. در این میان فقط ادیان راستین الهى ـ به ویژه اسلام ـ به احیاى حقوق زن همت گماشته‌اند. اما این حقوق کدامند و شکلِ عملىِ آنها در کدام یک از آنان به صورت اسوه و الگو درآمده است؟ اینها و موضوعات دیگر در این گستره، مباحثى است که مؤلفان این اثر در ده فصل بدان پرداخته‌اند.

پرفروش ترین کتاب فاطمه جعفری
اصول عقاید در نگاه قرآن اصول عقاید در نگاه قرآن
٧٠٠٠٠۶٣٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
زن از منظر اسلامزن از منظر اسلام
٧۵٠٠٠۶٧۵٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب
الهی نامه
الهی نامه

۵۵٠٠٠۴٩۵٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
اصول الفقه
اصول الفقه

مولف : شیخ طوسی
۵٠٠٠٠٠۴۵٠٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر