Bustan Ketab - بوستان کتاب

دکتر محمد باقر شریعتی سبزواری

13 کتاب - از 1 تا 10
پديدآورندگان : دکتر محمد باقر شریعتی سبزواری
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
امامت و رهبری در نگاه عقل و دین
0 نظر  
کد : 2071
چکیده : در طول تاریخ هرجا جامعه ای تشکیل شده، بدون امام و رهبر نبوده است. انبیای الهی، رهبران صالح قوم خود بوده اند. در اسلام این نیاز اساسی بشر، به صورت یک اصل درآمد و پیروان اهل بیت، بر آن تأکید ورزیدند. در باره موضوع فوق، بحث¬های فراوانی به ویژه میان اهل سنت و شیعه، صورت گرفته و آثار ارزشمندی نگاشته شده است. اما بازهم جای بحث و بررسی های زیادی هست. اثر حاضر، موضوع امامت و رهبری را از نگاه عقل و دین در چند فصل کاویده است: کلیات، امامت خاصه، امامت و ویژگی های آن در اسلام، غلوّ و غالی.

2.
تجلی انسان کامل در سیره حضرت محمد(ص)
0 نظر  
کد : 3347
چکیده : گفتار و رفتار پیامبر گرامی اسلام(ص) در طول حیات پربرکتش، اسوهٔ کاملی از زندگی انسانی را در پیش چشم همگان نهاد و مفهوم «انسان کامل» را به روشنی تعریف کرد. از همین روست که بررسی سیرهٔ ایشان، ضرورتی است که باید به آن پرداخت. نویسنده در این اثر کوشیده است با استفاده از معتبرترین مصادر اهل‌سنت و شیعه و تطبیق آن با قرآن، سیره نبوی را استخراج و بیان کند. و تجلّی انسان کامل را در سیرهٔ حضرت محمد(ص) نشان دهد.

3.
تحريري بر اصول فلسفه و روش رئاليسم /ج4
0 نظر  
کد : 3110
چکیده : اصول فلسفه و روش رئاليسم، تأليف علامه سيد محمد حسين طباطبائى كتابى عظيم و گران‌سنگ در فلسفه اسلامى است كه با شرح و توضيح‌هاى متفكرانه استاد شهيد مرتضى مطهرى(ره) در پاورقى‌ها، جاذبه بيشترى يافته است. اما در خودِ اين متن و پاورقى، انديشه‌هاى ژرف و آراء بكر و بديعى نهفته است كه براى بسيارى از افراد نياز به شرح و توضيح بيشترى دارد. از اين رو، اثر پيش رو، مى‌كوشد مواضع مشكل و غامض آن دو عالم بزرگ را با بيانى روان‌تر تفسير كند. در اين جلد از موضوع بسیار غامضِ «قوه و فعل» بحث شده است و چون شهید مطهری در این‌باره با استادش علامة طباطبائی اختلاف نظر داشته، مایل نبوده بر آن مانند سایر جلدها پاورقی بنگارد بلکه یادداشت‌های پراکنده‌ای در این‌باره دارد. لذا دکتر محمد باقر شریعتی با تلاش فراوان توانسته با شرح و توضیحات خود، ابهام‌ها را بر طرف سازد.

4.
تحريري بر اصول فلسفه و روش رئاليسم /ج5
0 نظر  
کد : 2865
چکیده : اصول فلسفه و روش رئاليسم، تأليف علامه سيد محمد حسين طباطبائى كتابى عظيم و گران‌سنگ در فلسفه اسلامى است كه با شرح و توضيح‌هاى متفكرانه استاد شهيد مرتضى مطهرى(ره) در پاورقى‌ها، جاذبه بيشترى يافته است. اما در خودِ اين متن و پاورقى، انديشه‌هاى ژرف و آراء بكر و بديعى نهفته است كه براى بسيارى از افراد نياز به شرح و توضيح بيشترى دارد. از اين رو، اثر پيش رو، مى‌كوشد مواضع مشكل و غامض آن دو عالم بزرگ را با بيانى روان‌تر تفسير كند. در اين جلد مقاله‌هاي «فلسفه چيست؟»، «فلسفه و سفسطه»، «علم و ادراک» و «علم و معلوم» شرح و تفسير شده است.

5.
تحريري بر اصول فلسفه و روش رئاليسم/ج1
0 نظر  
کد : 1313
چکیده : اصول فلسفه و روش رئالیسم، تألیف علامه سید محمد حسین طباطبائى کتابى عظیم و گران‏سنگ در فلسفه اسلامى است که با شرح و توضیح‏هاى متفکرانه استاد شهید مرتضى مطهرى(ره) در پاورقى‏ها، جاذبه بیشترى یافته است. اما در خودِ این متن و پاورقى، اندیشه‏هاى ژرف و آراء بکر و بدیعى نهفته است که براى بسیارى از افراد نیاز به شرح و توضیح بیشترى دارد. از این رو، اثر پیش رو، مى‏کوشد مواضع مشکل و غامض آن دو عالم بزرگ را با بیانى روان‏تر تفسیر کند. در این جلد مقاله‌های «فلسفه چیست؟»، «فلسفه و سفسطه»، «علم و ادراک» و «علم و معلوم» شرح و تفسیر شده است.

6.
تحريري بر اصول فلسفه و روش رئاليسم/ج3
0 نظر  
کد : 1344
چکیده :
اصول فلسفه و روش رئالیسم، تألیف علامه سید محمد حسین طباطبائى کتابى عظیم و گران‌سنگ در فلسفه اسلامى است که با شرح و توضیح‌هاى متفکرانه استاد شهید مرتضى مطهرى(ره) در پاورقى‌ها، جاذبه بیشترى یافته است. اما در خودِ این متن و پاورقى، اندیشه‌هاى ژرف و آراء بکر و بدیعى نهفته است که براى بسیارى از افراد نیاز به شرح و توضیح بیشترى دارد. از این رو، اثر پیش رو، مى‌کوشد مواضع مشکل و غامض آن دو عالم بزرگ را با بیانى روان‌تر تفسیر کند. در این جلد مقاله‌های «فلسفه چیست؟»، «فلسفه و سفسطه»، «علم و ادراک» و «علم و معلوم» شرح و تفسیر شده است.

7.
تصویری از ملائکه و ابلیس
0 نظر  
کد : 3609
چکیده : ملائکه و ابلیس، موجوداتی هستند که در قرآن و روایات، بارها از آن‌ها یاد شده و از مفاهیم کلیدی برای درک معارف دینی است. اما تاکنون برای جوانان تصویری صحیح و درستی از آنان ارائه نشده و بیشتر آثار معمولاً با پیچیدگی و ابهام، توأم است. اثر حاضر کوشیده است با استفاده از منابع مهم تفسیری و روایی و نکته سنجی‌های مفسّران، با قلمی روان و ساده، مفهوم ملائکه و ابلیس را به تصویر بکشد.

8.
توحیددر  نگاه عقل و دین
0 نظر  
کد : 2397
چکیده : توحید، این آموزة بلند حضرت ابراهیم(ع)، با ظهور اسلام کامل شد و قرآن کریم و احادیث ائمه معصومین(ع)، شکل کاملی از توحید را ارائه کرد. اثر حاضر راه‌های خداشناسی، چگونگی شناخت خدا از راه اسما و صفات، مرزهای توحید و شرک، توحید در عبادت، توحید و توسل، توحید افعالی را در فصل‌های مختلفی به کمک آیات و روایات و دلیل‌های عقلی، کاویده است.

9.
خطبه و خطابه در اسلام
0 نظر  
کد : 2921
چکیده : خطابه، همانند فلسفه، منطق، حساب، هندسه، فقه، جامعه‌شناسی و سایر فنون، قواعد و اصولی دارد که باید آن‌ها را فرا گرفت و سپس با تمرین و ممارست در اجتماعات به کار بست و به نتیجه مطلوب، دست یافت. اما سؤال این است که: این اصول و قواعد، کدام است و چگونه باید آن‌ها را در عمل به کار برد؟ اثر حاضر این اصول را با توجه به منابع کهن، علمی و ادبی و نیز تجربه‌های طولانیِ سخنوران نامی، دسته‌بندی کرده و آن‌ها را به قلم روان، شرح و توضیح داده است.

10.
درباره سخن و سخنوری
0 نظر  
کد : 833
چکیده : آدمى هم نطق ظاهرى دارد و هم نطق باطنى. هم مى‏اندیشد و هم اندیشه خویش را به زبان مى‏آورد. ولى بیان اندیشه‏ها،
آداب و موازین خاصى دارد و تمرین و ممارست و تلاش را مى‏طلبد. با فراگیرىِ این آداب و به کار بستن آنها، استعدادِ
فطرى سخنورى شکوفا مى‏شود و توان‏هاى خدادادى، بروز و ظهور مى‏یابد. مؤلف، در این کتاب به سخن و سخنورى از
دیرباز تا به امروز پرداخته و موازین و مبادى خطابه را کاویده و آن‏چه را سخنور بدان نیاز دارد در پنج بخش به تفصیل‏
آورده است: رابطه خطابه و علوم انسانى، ویژگى‏هاى علم و عملى سخنور، مبادى و علوم بایسته در سخنورى، مراحل‏سخنورى و اقسام سخنورى.


پرفروش ترین کتاب دکتر محمد باقر شریعتی سبزواری
پربیننده ترین کتاب
الهی نامه
الهی نامه

٩٠٠٠٠٨١٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر  
اصول الفقه
اصول الفقه

مولف : شیخ طوسی
٩٠٠٠٠٠٨١٠٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر