Bustan Ketab - بوستان کتاب

محمد سبحانی نیا

6 کتاب - از 1 تا 6
پديدآورندگان : محمد سبحانی نیا
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
بررسی مسائل جوانان
بررسی مسائل جوانان
١١٠٠٠٠٩٩٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3175
چکیده : اثر حاضر بر آن است تا مسائل جوانان را در این موضوعات بررسى کند: بحرانِ هویت، بلوغ، غریزه جنسى، نوگرایى، محبوبیت، امیدوارى، اعتدال، شادى، انتقاد و مثبت‌نگرى.

2.
جوان و آرامش
جوان و آرامش
۵۵٠٠٠۴٩۵٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 3179
چکیده : جوانى، بهترین دوره از عمر انسان است که گاهى با طوفان‏هایى از خواسته‏ها و آرمان‏ها همراه مى‏شود و اضطراب‏هایى را در پى‏مى‏آورد و اگر کنترل و درمان نشوند، زندگى دائماً در معرض تلاطم قرار مى‏گیرد و آرامش انسان از کف مى‏رود.
اقدام اساسى براى مبارزه با این آفت، آگاهى دادن است؛ این اثر نیز در همین جهت و براى تأمین آرامش براى جوان، اضطراب را از جنبه‏هاى مختلف بررسى مى‏کند: آثار و نشانه‏ها و ریشه‏هاى اضطراب، راه‏هاى درمان آن، الگوهاى آرامش و....

3.
جوان و اعتماد به نفس
جوان و اعتماد به نفس
١٢٠٠٠٠١٠٨٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2683
چکیده :
یکی از اهداف تربیتی که همواره مورد توجه مربیان بوده، توجه دادن نوجوانان و جوانان به «اعتماد به نفس» و پرورش روحیة «خودباوری» است. از این مهم، در دانشِ روان‏شناسی و نیز تعلیم و تربیت جدید فراوان، یاد شده است. در منابع دینی از مقوله‏هایی چون: عزت نفس، علوّ همت، پایداری، امیدواری، مناعت طبع، بی‏نیازی از مردم، درخواست نکردن از دیگران، به وفور یاد شده که همگی صفت برترِ «اعتماد به نفس» را در وجود آدمی، پرورش می‏دهند.
اثر حاضر، در دو بخش به «خودباوری» و نقطة مقابل آن، «خودکم‏بینی» پرداخته و به تفصیل دربارة آنها بحث کرده است.

4.
راه و رسم بندگی
راه و رسم بندگی
٩٠٠٠٠٨١٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3201
چکیده : يکی از پرسش های انسان های متعهد در ادوار تاريخی، چگونه زيستن است. همه خواهان برخورداری از زندگی آرام و موفقيت در آزمون های سخت زندگی‌اند. اين اثر در صدد پاسخ‌گويی به اين سؤال برای جوانانی است که در آغاز راه در جست وجویِ يادگيری فنون و مهارت های زندگی و عبور از فراز و نشيب ها و افت و خيزهای آنند. اين اثر کوشيده است با بهره گيری از آيات و روايات و تجارب انديشمندان، الفبای مهارت های زندگی را ترسيم نمايد مانند: توکل، قدرشناسی مهرورزی، صداقت، مسئوليت پذيری، فروتنی، عفو، مدارا، عدالت خواهی و حق محوری.

5.
راه و رسم زندگي
راه و رسم زندگی
١۵٠٠٠٠١٣۵٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2553
چکیده : یکی از پرسش¬های انسان¬های متعهد در ادوار تاریخی، چگونه زیستن است. همه خواهان برخورداری از زندگی آرام و موفقیت در آزمون¬های سخت زندگی‌اند. این اثر در صدد پاسخ‌گویی به این سؤال برای جوانانی است که در آغاز راه در جست¬وجویِ یادگیری فنون و مهارت¬های زندگی و عبور از فراز و نشیب¬ها و افت و خیزهای آنند. این اثر کوشیده است با بهره¬گیری از آیات و روایات و تجارب اندیشمندان، الفبای مهارت¬های زندگی را ترسیم نماید مانند: توکل، قدرشناسی مهرورزی، صداقت، مسئولیت¬پذیری، فروتنی، عفو، مدارا، عدالت¬خواهی و حق¬محوری.

6.
کارکرد دین در زندگی بشر
کارکرد دین در زندگی بشر
١۵٠٠٠٠١٣۵٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 1768
چکیده : یکى از موضوعات مهم در عرصة دین‌پژوهى، «کارکرد دین در زندگى بشر» است. برخى معتقدند: دین در زندگىِ انسان، هیچ نقشى ندارد! عده‌اى براى آن، نقشِ حداقلى و فردى قائل‌اند. اما همه متفکرانِ نیک‌اندیش، نقش و کارکرد دین را براى انسان در همه عرصه‌هاى زندگى فردى و اجتماعى سازنده و تکامل‌آفرین دانسته‌اند. اثر حاضر با طرح موضوع فوق، همه جنبه‌هاى آن را کاویده و آرای اندیشوران شرق و غرب را در این‌باره بررسى کرده است.

پرفروش ترین کتاب محمد سبحانی نیا
کارکرد دین در زندگی بشرکارکرد دین در زندگی بشر
١۵٠٠٠٠١٣۵٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
راه و رسم زندگي راه و رسم زندگی
١۵٠٠٠٠١٣۵٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
جوان و اعتماد به نفسجوان و اعتماد به نفس
١٢٠٠٠٠١٠٨٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
بررسی مسائل جوانانبررسی مسائل جوانان
١١٠٠٠٠٩٩٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
جوان و آرامشجوان و آرامش
۵۵٠٠٠۴٩۵٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
راه و رسم بندگی راه و رسم بندگی
٩٠٠٠٠٨١٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب
اصول الفقه
اصول الفقه

مولف : شیخ طوسی
۵٠٠٠٠٠۴۵٠٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
مغالطات
مغالطات

٢٩٠٠٠٠٢۶١٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر