Bustan Ketab - بوستان کتاب

علامه محمد حسین طباطبایی


استاد علامه، سيد محمد حسين طباطبائى (1281 - 1360 ش) در تبريز به دنيا آمد. پس از اتمام تحصيلات مقدماتى و سطح، به حوزه علميه نجف، گام نهاد و سطوح عالى را در فقه و اصول نزدِ آيات عظام: شيخ محمد حسين اصفهانى، ميرزاى نائينى، سيد ابوالحسن اصفهانى و حجت كوه‏كمرى خواند. فلسفه را از محضر آية اللَّه سيد حسين بادكوبى و رياضيات را نزد سيد ابوالقاسم خوانسارى و عرفان را از آية اللَّه قاضى طباطبائى، فرا گرفت.
سپس به حوزه علميه قم مهاجرت كرد و تا پايان عمر به طور خستگى‏ناپذير به تدريس و تأليف پرداخت. تلاش‏هاى وى به طور چشم‏گيرى در پيشبرد فلسفه و رواج حكمت متعاليه و نيز تفسير قرآن كريم مؤثر افتاد و شيوه‏ها و نظريه‏هاى جديدى آفريد.
مؤسسه بوستان كتاب، همه آثار اين حكيم الهى (به جز تفسير «الميزان») را در 21 عنوان با نظارت حجة الاسلام والمسلمين استاد سيد هادى خسروشاهى، تحت عنوان «مجموعه آثار علامه طباطبائى» به چاپ رسانده است.
38 کتاب - از 1 تا 10
پديدآورندگان : علامه محمد حسین طباطبایی
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
آغاز فلسفه
آغاز فلسفه
١٩٠٠٠٠١٧١٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2667
چکیده : آغاز فلسفه، ترجمه گویا، علمى و روان از کتابِ گران‏سنگِ «بدایة الحکمه» تألیف مرحوم علامه طباطبائى است که در آن، علاقه‏مندان فلسفه را با بحث‏هاى مقدماتى فلسفه به صورت دقیق و منظم، آشنا مى‏کند.
این کتاب را آیة اللَّه محمد على گرامى که خود از اساتید مشهور و پرسابقه فلسفه‏اند به فارسى ترجمه کرده‏اند.
اثر حاضر، از این موضوعات بحث کرده است: کلیات مباحث هستى، وجود ذهنى و خارجى، مواد سه‏گانه وجوب، امکان و امتناع، ماهیت، معقولات عشر، علت و معلول، واحد و کثیر، سبق و لحوق، قوه و فعل، علم و عالم و معلوم، مسائل مربوط به واجب‏الوجود.

2.
اصول فلسفه رئالیسم
اصول فلسفه رئالیسم
١٨٠٠٠٠١۶٢٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2728
چکیده : «اصول فلسفه رئالیسم» اثرى سترگ و گران‌سنگ در فلسفه اسلامى، که حاصل بحث‌هاى فلسفى فیلسوف گران‌قدر استاد علامه سید محمد حسین طباطبائى است که مجموع آن به چهارده مقاله بالغ گردیده است: نخستین مقاله درباره چسیتى فلسفه، مقاله دوم، فرق میان فلسفه و سفسطه، سومین مقاله علم و ادراک، مقاله چهارم ارزش معلومات و پنجم پیدایش کثرت در ادراکات، ششمین مقاله ادراکات اعتبارى، مقاله هفتم پیرامون وجود... و در نهایت در چهاردهمین مقاله درباره خداى جهان و جهان بحث شده است.

3.
بررسی های اسلامی /ج 1
بررسی های اسلامی /ج 1
١٨٠٠٠٠١۶٢٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2162
چکیده : بررسى‏هاى اسلامى، مجموعه مقاله‏ها، پرسش‏ها و پاسخ‏هایى است که علامه طباطبائى به مناسبت‏هاى گوناگون به نگارش آنها همت ورزیده یا سؤال‏هایى را در طول سالیان متمادى به صورتِ کتبى پاسخ داده است. این نگاشته‏هاى ارزش‏مند که هر یک در گوشه‏اى و نزدِ صاحب‏نظرى، یافت مى‏شد، به همت استاد سیدهادى خسروشاهى گردآورى و در دو جلد با نامِ «بررسى‏هاى اسلامى» با موضوعات زیر، تنظیم شده است: جلد اول: اسلام‏شناسى، امامت و تشیع، مسائل قرآنى، مقام و موقعیت زن در اسلام. جلد دوم: مسائل فلسفى، مسئله آفرینش و رستاخیز، مسائل اجتماعى اسلام، مسائل گوناگون.

4.
بررسی های اسلامی /ج 2
بررسی های اسلامی /ج 2
١٧٠٠٠٠١۵٣٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2163
چکیده : بررسى‏هاى اسلامى، مجموعه مقاله‏ها، پرسش‏ها و پاسخ‏هایى است که علامه طباطبائى به مناسبت‏هاى گوناگون به نگارش آنها همت ورزیده یا سؤال‏هایى را در طول سالیان متمادى به صورتِ کتبى پاسخ داده است. این نگاشته‏هاى ارزش‏مند که هر یک در گوشه‏اى و نزدِ صاحب‏نظرى، یافت مى‏شد، به همت استاد سیدهادى خسروشاهى گردآورى و در دو جلد با نامِ «بررسى‏هاى اسلامى» با موضوعات زیر، تنظیم شده است: جلد اول: اسلام‏شناسى، امامت و تشیع، مسائل قرآنى، مقام و موقعیت زن در اسلام. جلد دوم: مسائل فلسفى، مسئله آفرینش و رستاخیز، مسائل اجتماعى اسلام، مسائل گوناگون.

5.
برهان
برهان
١۵٠٠٠٠١٣۵٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
1 نظر  
کد : 1306
چکیده : برهان، فلسفه علم است و وظیفه آن عبارت است از: بحث در باره موضوعات و مسائل و مبادى علوم و ارائه ملاک معرفت یقینى. هم‏چنین در برهان، درخصوص راه‏هاى کسب معرفت یقینى و نیز تجربه و استقرا، بحث مى‏شود.
در اثر حاضر، مرحوم استاد علامه طباطبائى، با رعایت موازین تلخیص، رساله جامعى در فن برهان تألیف کرده که همه ابواب آن را شامل مى‏شود. متن عربى همراه با ترجمه فارسى از ویژگى‏هاى این نسخه است.

6.
تحريري بر اصول فلسفه و روش رئاليسم /ج4
0 نظر  
کد : 3110
چکیده : اصول فلسفه و روش رئاليسم، تأليف علامه سيد محمد حسين طباطبائى كتابى عظيم و گران‌سنگ در فلسفه اسلامى است كه با شرح و توضيح‌هاى متفكرانه استاد شهيد مرتضى مطهرى(ره) در پاورقى‌ها، جاذبه بيشترى يافته است. اما در خودِ اين متن و پاورقى، انديشه‌هاى ژرف و آراء بكر و بديعى نهفته است كه براى بسيارى از افراد نياز به شرح و توضيح بيشترى دارد. از اين رو، اثر پيش رو، مى‌كوشد مواضع مشكل و غامض آن دو عالم بزرگ را با بيانى روان‌تر تفسير كند. در اين جلد از موضوع بسیار غامضِ «قوه و فعل» بحث شده است و چون شهید مطهری در این‌باره با استادش علامة طباطبائی اختلاف نظر داشته، مایل نبوده بر آن مانند سایر جلدها پاورقی بنگارد بلکه یادداشت‌های پراکنده‌ای در این‌باره دارد. لذا دکتر محمد باقر شریعتی با تلاش فراوان توانسته با شرح و توضیحات خود، ابهام‌ها را بر طرف سازد.

7.
تحريري بر اصول فلسفه و روش رئاليسم /ج5
0 نظر  
کد : 2865
چکیده : اصول فلسفه و روش رئاليسم، تأليف علامه سيد محمد حسين طباطبائى كتابى عظيم و گران‌سنگ در فلسفه اسلامى است كه با شرح و توضيح‌هاى متفكرانه استاد شهيد مرتضى مطهرى(ره) در پاورقى‌ها، جاذبه بيشترى يافته است. اما در خودِ اين متن و پاورقى، انديشه‌هاى ژرف و آراء بكر و بديعى نهفته است كه براى بسيارى از افراد نياز به شرح و توضيح بيشترى دارد. از اين رو، اثر پيش رو، مى‌كوشد مواضع مشكل و غامض آن دو عالم بزرگ را با بيانى روان‌تر تفسير كند. در اين جلد مقاله‌هاي «فلسفه چيست؟»، «فلسفه و سفسطه»، «علم و ادراک» و «علم و معلوم» شرح و تفسير شده است.

8.
تحريري بر اصول فلسفه و روش رئاليسم/ج1
0 نظر  
کد : 1313
چکیده : اصول فلسفه و روش رئالیسم، تألیف علامه سید محمد حسین طباطبائى کتابى عظیم و گران‏سنگ در فلسفه اسلامى است که با شرح و توضیح‏هاى متفکرانه استاد شهید مرتضى مطهرى(ره) در پاورقى‏ها، جاذبه بیشترى یافته است. اما در خودِ این متن و پاورقى، اندیشه‏هاى ژرف و آراء بکر و بدیعى نهفته است که براى بسیارى از افراد نیاز به شرح و توضیح بیشترى دارد. از این رو، اثر پیش رو، مى‏کوشد مواضع مشکل و غامض آن دو عالم بزرگ را با بیانى روان‏تر تفسیر کند. در این جلد مقاله‌های «فلسفه چیست؟»، «فلسفه و سفسطه»، «علم و ادراک» و «علم و معلوم» شرح و تفسیر شده است.

9.
تحريري بر اصول فلسفه و روش رئاليسم/ج3
0 نظر  
کد : 1344
چکیده :
اصول فلسفه و روش رئالیسم، تألیف علامه سید محمد حسین طباطبائى کتابى عظیم و گران‌سنگ در فلسفه اسلامى است که با شرح و توضیح‌هاى متفکرانه استاد شهید مرتضى مطهرى(ره) در پاورقى‌ها، جاذبه بیشترى یافته است. اما در خودِ این متن و پاورقى، اندیشه‌هاى ژرف و آراء بکر و بدیعى نهفته است که براى بسیارى از افراد نیاز به شرح و توضیح بیشترى دارد. از این رو، اثر پیش رو، مى‌کوشد مواضع مشکل و غامض آن دو عالم بزرگ را با بیانى روان‌تر تفسیر کند. در این جلد مقاله‌های «فلسفه چیست؟»، «فلسفه و سفسطه»، «علم و ادراک» و «علم و معلوم» شرح و تفسیر شده است.

10.
ترجمه و شرح بدایه الحکمه /ج3
ترجمه و شرح بدایه الحکمه /ج3
٢۵٠٠٠٠٢٢۵٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3279
چکیده : آغاز فلسفه، ترجمة گویا، علمى و روان از کتابِ گران‌سنگِ «بدایة الحکمه» تألیف مرحوم علامه طباطبائى است که در آن، علاقه‌مندان فلسفه را با بحث‌هاى مقدماتى فلسفه به صورت دقیق و منظم، آشنا مى‌کند. این کتاب را آیت اللَّه محمد على گرامى که خود از اساتید مشهور و پرسابقه فلسفه‌اند به فارسى ترجمه کرده‌اند. اثر حاضر از این موضوعات بحث کرده است: کلیات مباحث هستى، وجود ذهنى و خارجى، مواد سه‌گانة وجوب، امکان و امتناع، ماهیت، معقولات عشر، علت و معلول، واحد و کثیر، سبق و لحوق، قوه و فعل، علم و عالم و معلوم، مسائل مربوط به واجب‌الوجود.

پرفروش ترین کتاب علامه محمد حسین طباطبایی
شرح نهايه الحكمهشرح نهایه الحکمه
٣٢٠٠٠٠٢٨٨٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
برهانبرهان
١۵٠٠٠٠١٣۵٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر  
رسائل توحیدیرسائل توحیدی
١٧٠٠٠٠١۵٣٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
گلچینی از معارف تشیعگلچینی از معارف تشیع
١٠٠٠٠٠٩٠٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب
الهی نامه
الهی نامه

٩٠٠٠٠٨١٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده1 نظر  
اصول الفقه
اصول الفقه

مولف : شیخ طوسی
٩٠٠٠٠٠٨١٠٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر