Bustan Ketab - بوستان کتاب
49 کتاب - از 1 تا 10
فهرست کلید واژه ها : اندیشه سیاسی
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی اسلام
0 نظر  
کد : 645
چکیده : اثر حاضر بر آن است که رابطهء اخلاق و سیاست را در اندیشه سیاسى اسلام جست وجو کند. با توجه به گستردگىِ مباحث در این حوزه ، نقطهء تمرکز پژوهش ،دورهء میانه یا دورهء اوج شکوفایىِ تمدن اسلامى است . بر این اساس ، چگونگى رابطهء اخلاق و سیاست در اندیشهء متفکران بزرگ شیعه و اهل سنتِ این دوره ;یعنى ابوعلى مسکویه رازى ، خواجه نصیرالدین طوسى ، ابوالحسن ماوردى و ابوحامد غزالى ، پرسشِ اساسىِ متن حاضر است که در پاسخ به آن ، نگارنده معتقد است که در اندیشه سیاسىِ دورهء میانهء اسلامى ، اخلاق بر سیاست ، تقدم داشته است .

2.
اندیشه سیاسی آیت الله محمدکاظم یزدی
0 نظر  
کد : 2493
چکیده : سید محمدکاظم یزدى (1247 ـ 1337 هـ . ق) از فقهاى طراز اول شیعه و داراى آثار و تألیفات متعددى به‏ویژه در دانش فقه است. موضع‏گیرى مناسب وى در دو جریان مشروطه و اشغال عراق توسط انگلیس از یک سو و تسلط وى بر فقه از سوى دیگر، بررسى اندیشه سیاسى وى را ضرورى مى‏گرداند. پژوهش حاضر با اشاره به اوضاع سیاسى، اجتماعى و فرهنگى دوران سید محمدکاظم یزدى، تلاش مى‏کند پیوندى معنادار میان اوضاع مذکور و اندیشه سیاسى ـ فقهى این فقیه برقرار کرده، مؤلفه‏هاى اساسى اندیشه سیاسى وى را توضیح دهد.

3.
اندیشه سیاسی آیت‌الله سید محسن طباطبایی(حکیم)
0 نظر  
کد : 2042
چکیده : اثر حاضر برای نخستین بار افکار، آرا و مواضع سیاسی آیت الله حکیم را مورد بررسی قرار داده است. دیدگاه ویژه وی در زمینه ولایت عامه فقها در کنار موضع¬گیری مجاهدانه ایشان در برابر استعمار انگلیس و برخورد جدی با دولت بعثی عراق و همدردی با مردم فلسطین و همراهی با نهضت اسلامی مردم ایران، دورنمای روشنی از آرای سیاسی ایشان را نشان می¬دهد.

4.
اندیشه سیاسی آیه الله خویی
اندیشه سیاسی آیه الله خویی
٢٢٠٠٠١٩٨٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 1113
چکیده : آیةاللَّه ابوالقاسم خوئى (1317 - 1413ه\\\\\\\'.ق) یکى از برجسته‏ترین فقهاى تاریخ معاصر بود که با نگاه عمیق و ژرف خویش به متون دینى عرصه‏هاى جدیدى در اندیشه سیاسى دینى گشود. تفسیر او از «حسبه» و رویکرد نو به مفاهیم فقهى - سیاسى مانند «مصلحت»، «ضرورت» و «عرف»، راهکار تازه‏اى براى عملیاتى کردن فقه در عرصه سیاست و اجتماع ارائه داد.
اثر حاضر اندیشه سیاسى این فقیه بزرگ را در پنج فصل بررسى مى‏کند: زندگى و زمانه، مبانى معرفتى، اصول و قواعد فقه سیاسى، زندگى سیاسى در عصر غیبت و حکومت فقیه.

5.
اندیشه سیاسی آیه الله مطهری
اندیشه سیاسی آیه الله مطهری
١۴٠٠٠١٢۶٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 664
چکیده : زندگى سیاسى داراى دو دسته پرسش است:
پرسش‏هاى نوپیدا و پرسش‏هاى همیشگى و فرا زمانى؛ پرسش از چیستى و هستى انسان، جامعه، حق، عدالت، برابرى، آزادى، حکومت مطلوب، انقلاب و تحولات اجتماعى از زمره پرسش‏هاى جاودانه اندیشه سیاسى است. اثر حاضر عهده‏دار بررسى مباحث مذکور از دیدگاه استاد شهید مرتضى مطهرى است

6.
اندیشه سیاسی ابن ادریس حلی
اندیشه سیاسی ابن ادریس حلی
١٣٠٠٠١١٧٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 1092
چکیده : جعفربن حسن حلى (676 - 602 ق) مشهور به «محقق حلى» از فقهاى به نام شیعه در قرن هفتم، و صاحب تألیفات عدیده‏اى در فقه، اصول، کلام و منطق مى‏باشد.
محقق حکومت را از ضروریات جامعه و ضامن سلامت آن مى‏داند و در جاى‏جاى آثار خود سخن از سلطان عادل یا امام به میان آورده است وى حکومت در عصر حضور معصوم را ویژه ایشان و حکومت در عصر غیبت را به دلیل نیابت فقها از معصومین و این‏که آنان آگاه‏ترین افراد به شرع مى‏باشند و به‏اصطلاح او «من الیه الحکم بحق النیابة» هستند به آنان اختصاص مى‏دهد.
مهم‏ترین عنصر در اندیشه سیاسى وى عنصر امر به معروف و نهى از منکر است. و به همان دلیل ضرورت تأسیس حکومت و وجوب پذیرش ولایت از طرف سلطان عادل و حتى استحباب آن از طرف سلطان جائر را منوط به انجام امر به معروف و نهى از منکر مى‏داند.


7.
اندیشه سیاسی ابن عامری
0 نظر  
کد : 539
چکیده :
ابوالحسن عامرى از جمله عالمان اسلامى قرن چهارم هجرى، که سهم مهمّى در اندیشه ورزى سیاسى در این قرن و دوره هاى بعدى دارد.

عامرى با نگاه فلسفى به دنبال توصیف مبانى فکرى اندیشه هاى سیاسى و اجتماعى، برگرفته از اصول دینى است.

در این اثر ضمن بیان آراى فلسفى عامرى، اندیشه ها و آراى سیاسى او نیز تبیین و توصیف گردیده است. از جمله مباحث این کتاب: سیاست، حکومت، حاکمیت آیین کشوردارى، انسان شناسى سیاسى و….


8.
اندیشه سیاسی ابوالحسن مسعودی
اندیشه سیاسی ابوالحسن مسعودی
٢١٠٠٠١٨٩٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 1794
چکیده : ابوالحسن مسعودى (280 - 346ه) هر چند در تاریخ و جغرافیا مشهور است، براى نخستین بار به پدیده‏هاى سیاسى به ویژه جامعه و دولت و اصول و قواعد کلى رشد و تعالى جامعه و یا شکست و اضمحلال آن با نگرش تجربى مى‏پردازد. وى با وارد ساختن اصل «عبرت» در حوزه معرفت سیاسى، جوامع و دولت‏ها را به شناسایى علل موفقیت و کام‏یابى جوامع متمدن و دولت‏هاى پایدار توجه مى‏دهد تا دچار فرسودگى زودرس نشوند؛ توصیه‏اى که جوامع و دولت‏ها همواره بدان محتاج‏اند.
اثر حاضر اندیشه سیاسى این عالم بزرگ را در شش فصل بررسى مى‏کند: اوضاع سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و زندگى‏نامه، مبانى فکرى و روش‏شناسى، سیاست‏شناسى، عوامل ثبات و پایدارى، آسیب‏شناسى دولت، مردم‏شناسى و طبقه‏بندى اجتماعى مسعودى از جوامع گذشته.


9.
اندیشه سیاسی ابوریحان بیرونی
0 نظر  
کد : 2367
چکیده : ابوریحان بیرونى، یکى از اندیشوران برجسته مسلمان دوره میانه به‏شمار مى‏رود که در مطالعات خود از روش تجربى و علمى، بهره جسته است. او در مباحث سیاسى خود از جامعه طبیعى، آغاز و در فرجام، به مدینه فاضله دینى مى‏رسد. از منظر وى، ماهیت زندگى آدمى، عقلانى و ارادی است و کنش جامعه انسانى در قوس صعودى خود، از حبّ و بغض به رجاء و خوف و در نهایت، به‏سوى رضا و تسلیم در تکامل است. و در پرتو آن، حکومت فاضله معطوف به عقل وحیانى در برابر حکومت فاسقه معطوف به جهل، محقق مى‏گردد.

10.
اندیشه سیاسی اخوان الصفا
اندیشه سیاسی اخوان الصفا
٩٠٠٠٠٨١٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 1099
چکیده : از دیرباز، نقش سیاست و اندیشه سیاسى در شکل‏گیرى، تحول و پیشرفت جوامع بشرى، مورد نظر اندیشمندان بوده و هنوز نیز این نظر به اهمیت خود باقى است.
اخوان‏الصفا با رهیافت فلسفى به تبیین و تشریح مسائل و موضوعات اجتماعى پرداخته و نظریه‏پردازى نموده‏اند.
در این کتاب مقولات اصلى اندیشه سیاسى اخوان الصفا بازگو شده و درباره موضوعاتى چون دولت، سیاست، مدینه فاضله، رئیس فاضل و... سخن مى‏رود.

پربیننده ترین کتاب اندیشه سیاسی
پرفروش ترین کتاب اندیشه سیاسی