Bustan Ketab - بوستان کتاب
37 کتاب - از 1 تا 10
فهرست کلید واژه ها : تفسیر
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
آیات سبحانی(تفسیر سوره رعد)
0 نظر  
کد : 2114
چکیده : کتاب حاضر با نام «آیات سبحانی» تفسیر سوره رعد است که از سوره¬های مکّی می¬باشد و مضامین آن با ایام اقامت رسول مکرم اسلام (ص) در مکه مناسبت دارد که بیشتر در مسائل عقیدتی به ویژه توحید و مبارزه با شرک و اثبات معاد است. در ثواب این سوره آورده¬اند: هر کس آن را زیاد تلاوت کند هیچ¬گاه صاعقه¬ای به او اصابت نکند؛ گرچه ناصبی باشد و اگر مؤمن باشد بدون حساب، داخل بهشت گردد و شفاعت او را درباره هرکسی که او را می¬شناسد از خانواده و برادرش، قبول کنند.

2.
اعجاز البيان في تفسير ام القرآن
اعجاز البیان فی تفسیر ام القرآن
١۴٠٠٠٠١٢۶٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 1189
چکیده : مهم ترین وظیفه برخى از عارفان، تأویل آیه هاى قرآن کریم به حوزه هاى عرفان و معرفت شهودى است. در این کتاب نیز صدرالدین محمد بن اسحاق قونوى که از شاگردان برجسته محى الدین عربى مى باشد در شرح و تفسیر سوره (فاتحة الکتاب) به چنین تلاشى دست زده است. وى در هر آیه به تفسیر و سپس تأویل و شرح و توضیح آن مى پردازد.
چاپ جدید این کتاب، اینک با تحقیق و تصحیح روشمند، پیش روى خوانندگان محترم است.

3.
الاصفي في تفسير القرآن/1
الاصفی فی تفسیر القرآن/1
٢٨٠٠٠٠٢۵٢٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
1 نظر  
کد : 1253
چکیده : ملامحسن فیض کاشانى از عالمان برجسته شیعى در قرن یازدهم هجرى است که در علم و فضل به خصوص حکمت، کلام، حدیث، عرفان، فلسفه، ادبیات و تفسیر ممتاز بوده است. وى آثار متعددى دارد که یکى از آنها همین تفسیر «اصفى» مى‏باشد.
این تفسیر در واقع خلاصه تفسیر بزرگ «صافى» است که در نهایت ایجاز و اختصار، دقیق، محکم، قوى و مستدل نگاشته شده است. روش کار او در این کتاب، ترکیبى از روایت و درایت با توضیحات بسیار مختصرى است که با هدف خلاصه‏نگارى آن منافات نداشته باشد.

4.
الاصفي في تفسير القرآن/2
الاصفی فی تفسیر القرآن/2
٣۶٠٠٠٠٣٢۴٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 1252
چکیده : ملامحسن فیض کاشانى از عالمان برجسته شیعى در قرن یازدهم هجرى است که در علم و فضل به خصوص حکمت، کلام، حدیث، عرفان، فلسفه، ادبیات و تفسیر ممتاز بوده است. وى آثار متعددى دارد که یکى از آنها همین تفسیر «اصفى» مى‏باشد.
این تفسیر در واقع خلاصه تفسیر بزرگ «صافى» است که در نهایت ایجاز و اختصار، دقیق، محکم، قوى و مستدل نگاشته شده است. روش کار او در این کتاب، ترکیبى از روایت و درایت با توضیحات بسیار مختصرى است که با هدف خلاصه‏نگارى آن منافات نداشته باشد.

5.
العروه الوثقي في تفسير سوره الحمد
0 نظر  
کد : 1303
چکیده :
شیخ بهائى (1030 – 953 هـ . ق) عالم برجسته شیعى است که در عرصه علم و عمل، تلاش‏هاى فراوانى کرد. از وى آثار بسیارى به جاى مانده که یکى از آنها اثر حاضر است که در آن به تفسیر سوره حمد، همت گماشته است. ضمیمه آن نیز رساله‏اى است درباره سفر به نام «رحله» از پدر شیخ بهایى.

6.
المسیح فی القرآن
المسیح فی القرآن
۵٠٠٠٠۴۵٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 1186
چکیده : حضرت عیسى بن مریم(ع) یکى از پیامبران بزرگ الهى است که خلقت و بعثتِ او، خود معجزه‏اى آشکار و پدیده‏اى شگفت بود. درباره این پیامبر خدا، سخنان متفاوتى گفته شده اما سخنِ حق، همان است که قرآن گفته است.
مسیح در قرآن، با سیمایى پاک، ملکوتى و انسانى ترسیم شده است که وظیفه هدایت مردم را بر عهده داشت. اثر حاضر به قلمِ شیواى آیةاللَّه سید رضا صدر، جنبه‏هاى مختلف شخصیت و رسالتِ حضرت عیسى را مطابق آیه‏هاى قرآن به تصویر کشیده است.

7.
المنهج الاثری فی تفسیر القرآن الکریم
0 نظر  
کد : 1459
چکیده : حقیقته ومصادره وتطبیقاته تألیف: هدی جاسم محمّد أبوطبره تفسیر قرآن کریم، دانش ارجمندى که مفسران از دیرباز به شیوه‏هاى نقلى، کلامى، فلسفى، علمى بدان اهتمام ورزیده‏اند. ویژگى‏هاى هریک از این شیوه‏ها چیست و وجه برترى آنها کدام است؟ اثر حاضر با نام «المنهج الأثرى فى تفسیر القرآن الکریم»، عهده‏دار بحث درباره روش تفسیر قرآن با حدیث است. مؤلف، این شیوه را در میان روش‏هاى گوناگون، بهترین مى‏داند، لذا در این کتاب، در چهار فصل، خصوصیات آن را توضیح داده است: تعریف، مصادر، تطبیقات و ویژگى‏هاى تفسیر بالمأثور.

8.
المومن فی تفسیر سوره المومن
المومن فی تفسیر سوره المومن
١٢٠٠٠٠١٠٨٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 1935
چکیده : سوره مؤمن، چهلمین سوره قرآن و در ادامه مطالب سوره زمر، و نخستین سوره از حوامیم سبع و مشتمل بر موضوعات گوناگون اعتقادی مانند: عرش، کرسی، میزان و معاد و مطالب تاریخی نظیر: داستان موسی و مؤمن آل فرعون می¬باشد (تنها در این سوره از مؤمن آل‌فرعون سخن به میان آمده و شاید به همین مناسبت نام این سوره «مؤمن» است). این سوره بیشتر به تهدید کافران و جباران، و دعوت به توحید و آیات الهی و بطلان شرک و کفر و دعوت مؤمنان به صبر و پایداری در راه خداپرستی پرداخته است.

9.
بازخوانی روشی نو در تفسیر قرآن
0 نظر  
کد : 1089
چکیده : تفسیر راهنما، ارائه دهنده سبک جدیدى در برداشت‏ها و نیز انعکاسِ دیدگاه‏هاى مختلف تفسیرى به روشِ موجز و گویاست. این تفسیر، پس از انتشار، با استقبال روبه‏رو شد و اندیشوران اسلامى درباره آن دیدگاه‏هاى خود را ابراز کردند.
اثر حاضر، گزارشِ کاملى است از همایش بررسى ابعاد علمى و اجتماعى تفسیر راهنما که در آن، قرآن‏پژوهان از ابعاد گوناگون این تفسیر سترگ، سخن گفته‏اند.

10.
پژوهشهای قرآنی علامه شعرانی /ج1
0 نظر  
کد : 1041
چکیده : علامه میرزا ابوالحسن شعرانى (1320 - 1393 ق) از دانشورانِ ذوالفنون و با نبوغى است که با علاقه و اخلاص و نیز همت و بردبارى، دانش‏هاى گوناگون را فراگرفت و با تعمّق و ژرف‏اندیشى، آثار جاودانى در حوزه فرهنگ اسلامى از خود به جاى گذاشت. از جمله پژوهش‏هاى ایشان، حاشیه‏هاى عمیق و پر نکته‏اى است که بر سه تفسیر مهم شیعى یعنى: منهج‏الصادقین، روح‏الجنان و مجمع‏البیان نگاشته است.
مجموعه سه جلدى حاضر با نامِ «پژوهش‏هاى قرآنى علامه شعرانى» همه آن حاشیه‏ها و تعلیقه‏هایى است که ایشان بر تفاسیر فوق نوشته است و اینک در این مجموعه با نظم خاصى، یک‏جا گردآورى شده تا براى علاقه‏مندان قرآن و پژوهش‏گران، دست‏رسى به آنها آسان باشد.

پربیننده ترین کتاب تفسیر
المسیح فی القرآن
المسیح فی القرآن

۵٠٠٠٠۴۵٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پرفروش ترین کتاب تفسیر
فلسفه عرفانفلسفه عرفان
٣٢٠٠٠٠٢٨٨٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
سیمای انسان کامل در قرآنسیمای انسان کامل در قرآن
۴٣٠٠٠٣٨٧٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده2 نظر  
در سرزمین تبوکدر سرزمین تبوک
۶٠٠٠٠۵۴٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر