Bustan Ketab - بوستان کتاب
17 کتاب - از 11 تا 17
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

11.
سخن و تحول آفرینی
سخن و تحول آفرینی
۴۵٠٠٠۴٠۵٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 1080
چکیده : سخن و سخنورى یکى از جاى‏گاه‏هاى جلوه شخصیت انسان و عاملِ مهم شناختِ اوست که بسیارى از جنبه‏هاى وجودى او را آشکار مى‏سازد. از همین روست که از دیرباز پیامبران، حکیمان، سیاست‏مداران، مدیران اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى، مبلغان دینى و سیاسى، به این سلاح کارآمد، اهمیت داده و از آن در پیشبردِ اهداف خود، کمک گرفته‏اند.
اثر حاضر با توجه به اهمیت موضوع در سه بخش، چگونگى تحول‏آفرینى از طریق سخنورى را بازگفته است: سخنران، نحوه ایراد سخن و محتواى سخن.

12.
سخنگوی دانا / ج1
0 نظر  
کد : 3289
چکیده : مجموعه حاضر، در بردارندة سخنرانی‌های زنده‌یاد حجةالاسلام والمسلمین حاج شیخ هادی مروی است که نشان می‌دهد وی در خطابه‏ها و درسْ گفتارها و سخنرانى‏هاى هدايت‏گرانه چگونه به محضر «ثقلين» باريافته و از آگاهى‏هاى ژرف تاريخى در رسيدن به هدف بهره جسته و مطالب شايسته تأمل خويش را با ياد عارفان، عالمان و خاطراتى شنيدنى و تنبه آفرين از آن‏ها در آميخته و در جهت هدايت‏گرى و بيدارى آفرينى از آن‏ها بهره برده است... .

13.
سخنگوی دانا / ج2
0 نظر  
کد : 3290
چکیده : مجموعه حاضر، در بردارندة سخنرانی‌های زنده‌یاد حجةالاسلام والمسلمین حاج شیخ هادی مروی است که نشان می‌دهد وی در خطابه‏ها و درسْ گفتارها و سخنرانى‏هاى هدايت‏گرانه چگونه به محضر «ثقلين» باريافته و از آگاهى‏هاى ژرف تاريخى در رسيدن به هدف بهره جسته و مطالب شايسته تأمل خويش را با ياد عارفان، عالمان و خاطراتى شنيدنى و تنبه آفرين از آن‏ها در آميخته و در جهت هدايت‏گرى و بيدارى آفرينى از آن‏ها بهره برده است... .

14.
شیوه ها و فنون تبیین احادیث
شیوه ها و فنون تبیین احادیث
٢٢٠٠٠١٩٨٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
2 نظر  
کد : 2440
چکیده : به منظور پیشبرد اهداف دینی و تجهیز مبلّغان و ارتقای سطح مهارت‌های تبلیغی آنان، مجموعه‌ای با عنوان «مهارت‌های تبلیغ» توسط معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تدوین گردیده است. کتاب حاضر یکی از از جلدهای این مجموعه است که در شش فصل تنظیم شده است: ـ راهکارهای ترویج حدیث؛ ـ تنوع‌بخشی به سخن با توجه به انواع مخاطبان؛ ـ تفسیر و تفصیل حدیث؛ ـ پیش‌زمینه‌های بیان حدیث؛ ـ ابزارها و زمینه‌های آموزشی؛ ـ زیباسازی سخن.

15.
شیوه های بیان احکام
شیوه های بیان احکام
٩٠٠٠٠٨١٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3029
چکیده : به منظور پیشبرد اهداف دینی و تجهیز مبلّغان و ارتقای سطح مهارت‌های تبلیغی آنان مجموعه‌ای با عنوان «مهارت‌های تبلیغ» توسط معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تدوین گردیده است. کتاب حاضر، یکی از جلد‌های این مجموعه است که در دو فصل تنظیم شده است: فصل اول، کلیات آموزش احکام، همچون تعریف، ضرورت و آموزش احکام و راهکارهای ایجاد انگیزه برای مخاطبان و اصول تدریس احکام و... . فصل دوم، شیوه‌های بیان احکام، در دو قسمت اجتماعات عمومی و دانش‌آموزی است که از شیوه‌های تصویری، سؤالی، معیاری، نموداری و... استفاده شده است

16.
شیوه های بیان احکام
شیوه های بیان احکام
٢۴٠٠٠٢١۶٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 1782
چکیده : به منظور پیشبرد اهداف دینی و تجهیز مبلّغان و ارتقای سطح مهارت‌های تبلیغی آنان مجموعه‌ای با عنوان «مهارت‌های تبلیغ» توسط معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تدوین گردیده است. کتاب حاضر، یکی از جلد‌های این مجموعه است که در دو فصل تنظیم شده است: فصل اول، کلیات آموزش احکام، همچون تعریف، ضرورت و آموزش احکام و راهکارهای ایجاد انگیزه برای مخاطبان و اصول تدریس احکام و... . فصل دوم، شیوه‌های بیان احکام، در دو قسمت اجتماعات عمومی و دانش‌آموزی است که از شیوه‌های تصویری، سؤالی، معیاری، نموداری و... استفاده شده است.

17.
عوامل و ریشه های دین گریزی از منظر قرآن و حدیث
0 نظر  
کد : 1464
چکیده : دین، عاملِ رهایى انسان از جهالت، ستم‏گرى، تجاوز و ظلمت و سوق‏دهنده به سوى دانایى، عدالت و نور است. اما با وجود این همه کارآیى و گره‏گشایى، چرا برخى از دین مى‏گریزند و به مقوله‏هاى معنوى، کم توجه‏اند؟ در این کتاب با طرح موضوع فوق، در سه فصل به بررسى آن مى‏پردازد: معنا و مفهوم دین، حضور دین در همه عرصه‏هاى حیات، عوامل و ریشه‏هاى دین‏گریزى.

پرفروش ترین کتاب تبلیغ و مبلغ
سخن و تحول آفرینیسخن و تحول آفرینی
۴۵٠٠٠۴٠۵٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
شیوه ها و فنون تبیین احادیثشیوه ها و فنون تبیین احادیث
٢٢٠٠٠١٩٨٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده2 نظر  
شیوه های بیان احکامشیوه های بیان احکام
٢۴٠٠٠٢١۶٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب تبلیغ و مبلغ