Bustan Ketab - بوستان کتاب
11 کتاب - از 1 تا 10
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
المدخل الی المعجم التطبیقی
المدخل الی المعجم التطبیقی
٢٢٠٠٠٠١٩٨٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3018
چکیده : در این معجم گسترده، میزان و چگونگی کاربرد مبانی و قواعد اصول فقه درمسائل فقهی در محدوده زمانی متأخرین یعنی از زمان علامه حلی تا صاحب جواهر با روش نمایه‌زنی و به صورت جدولی تنظیم شده است. این اثر برآیندِ بیش از چهارده سال کارِ گروهیِ جمعی از محققان است. میزان استناد فقیهان دوره یاد شده به قواعد اصولی، نظریات اصولی هر یک از ایشان، سیر تطور و شکوفایی یا رکود و فترت علم اصول در این مقطع زمانی، میزان پیوستگی و ارتباط دو دانش اصول و فقه و شناسایی منهج فقهی هر یک از فقیهان را می‌توان از این معجم استخراج کرد.

2.
المعجم التطبیقی للقواعد الاصولیه فی فقه الامامیه/ 6 جلدی
0 نظر  
کد : 3019
چکیده : در این معجم گسترده، میزان و چگونگی کاربرد مبانی و قواعد اصول فقه درمسائل فقهی در محدوده زمانی متأخرین یعنی از زمان علامه حلی تا صاحب جواهر با روش نمایه‌زنی و به صورت جدولی تنظیم شده است. این اثر برآیندِ بیش از چهارده سال کارِ گروهیِ جمعی از محققان است. میزان استناد فقیهان دوره یاد شده به قواعد اصولی، نظریات اصولی هر یک از ایشان، سیر تطور و شکوفایی یا رکود و فترت علم اصول در این مقطع زمانی، میزان پیوستگی و ارتباط دو دانش اصول و فقه و شناسایی منهج فقهی هر یک از فقیهان را می‌توان از این معجم استخراج کرد

3.
تاریخ فقه مذاهب اسلامی
تاریخ فقه مذاهب اسلامی
١١٠٠٠٠٩٩٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2983
چکیده : در این کتاب پس از بررسی اهمیت، ضرورت، فایدت تاریخ فقه، از چگونگی شکل‌گیری یا تکوین فقه اسلامی یاد می‌شود و سپس سیر تحول تاریخی این علم از آغاز پیدایش آن، عصر تشریع در زمان پیامبر اسلام(ص) بررسی می‌شود. آن‌گاه ادوار مختلف فقه تا عصرحاضر، ویژگی‌های هر دوره، شرایط سیاسی و اجتماعی آن دوره مورد بررسی قرار می‌گیرد. در هر دوره، منابع و مدارک فقه آن دوره و نیز شرحی از فقهای بزرگ دوره مورد نظر و آرا و آثار آنان در هر یک از مذاهب اسلامی و مکاتب فقهی آنان ذکر می‌شود.

4.
درآمدی بر فلسفه اصول
درآمدی بر فلسفه اصول
١۵٠٠٠٠١٣۵٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2124
چکیده : فلسفة اصول به مبادی تصوری و تصدیقی علم اصول می¬پردازد و مبانی این علم را توضیح می¬دهد و به نفع آن ها استدلال می کند و شبهات در باب آن را پاسخ می گوید و مسائل آن عبارتند از: اجتهاد (تعریف، انواع، ادله، شبهات، مبانی، علوم لازم، نفس زمان و مکان و نقش اجتهاد در ایجاد علم دینی) مباحث قطع و یقین، عقل و ارزش ادراکات در احکام، حکم و اعتبار و الزام (تعریف و ماهیت حکم، اقسام، مراتب، مبادی، رابطه باید و هست) ساحت زبانی، مباحث تفسیری و هرمنوتیک.

5.
فلسفه حقوق اسلامی
فلسفه حقوق اسلامی
١٢٠٠٠٠١٠٨٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 566
چکیده :
این نوشتار ترجمه کتاب «Islamic legal Philosophy» اثر «دکتر محمد خالد مسعود» استاد دانشگاه، محقق و رئیس سابق «مؤسسه مطالعات اسلامى» دانشگاه لیدن در هلند است. این کتاب، رساله دکتراى نویسنده در دانشگاه مک‏گیل در شهر منترال کانادا بوده که پس از قدرى اصلاحات در سال 1977م. به همت مؤسسه تحقیقات اسلامى پاکستان چاپ و منتشر شده است.

در این کتاب نویسنده ضمن بحث و ارائه پیشینه‏اى از آرا و نظریات صاحب‏نظران اصول فقه، درباره ماندگارى و دگرگونى حقوق اسلامى، به بررسى چالش تغییرات اجتماعى و نظریه حقوق اسلامى پرداخته و سعى کرده است تا مسأله را طبق دیدگاه فقیهان اهل‏سنت و به ویژه براساس نظریه «شاطبى» پاسخ گوید.

6.
قواعد کلی استنباط /ج1
قواعد کلی استنباط /ج1
مترجم : رضا اسلامی
٣٠٠٠٠٠٢٧٠٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 2806
چکیده : علم اصول از دانش‏هاى پر ارجى است که فقیهان را در استنباط احکام دینى مدد مى‏رساند. اصولیان درباره این علم و قواعد و اصول آن، کتاب‏هاى فراوانى نوشته‏اند. برخى از این آثار، با نگره‏هاى آموزشى نوشته شده تا علاقه‏مندان را مرحله به مرحله پیش ببرد. یکى از این آثار، کتاب «دروسٌ فى علم الاصول» نوشته فقیه نوپرداز و اصولىِ متفکر، آیة اللَّه شهید سید محمد باقر صدر است که با شیوه‏اى نو و ابتکارى خاص، براى تدریس در دوره سطح و سطح عالى حوزه نوشته شده است.
«قواعد کلى استنباط»، ترجمه و شرح این اثر، به زبان فارسى است که بسیارى از نقطه‏هاى ابهام و دشوارى‏هاى این کتاب را کاسته و راهنماى مناسبى براى طلاب و دانشجویان است.

7.
قواعد کلی استنباط /ج2
قواعد کلی استنباط /ج2
مترجم : رضا اسلامی
۵۴٠٠٠٠۴٨۶٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3017
چکیده : شهید آیة الله سید محمّد باقر صدر از دانشمندان نوپرداز و فقیهان بنام شیعه است. وى در زمینه‏هاى فلسفى، اقتصاد اسلامى، فقهى، اصولى و... تحقیقات ارزنده‏اى انجام داده و آثار وزینى از خود به جاى گذارده است. »دروس فى علم الاصول« از جمله آثار شهید صدر در علم اصول است، که با شیوه‏اى نو و ابتکارى خاص، براى تدریس در دوره سطح و سطح عالى حوزه نوشته شده است. مترجم و شارح کوشیده از دشوارى این کتاب بکاهد و متنى روان و گویا به دست دهد.

8.
قواعد کلی استنباط /ج3
قواعد کلی استنباط /ج3
مترجم : رضا اسلامی
٣٣٠٠٠٠٢٩٧٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
1 نظر  
کد : 3015
چکیده : شهید آیة الله سید محمّد باقر صدر از دانشمندان نوپرداز و فقیهان بنام شیعه است. وى در زمینه‏هاى فلسفى، اقتصاد اسلامى، فقهى، اصولى و... تحقیقات ارزنده‏اى انجام داده و آثار وزینى از خود به جاى گذارده است. »دروس فى علم الاصول« از جمله آثار شهید صدر در علم اصول است، که با شیوه‏اى نو و ابتکارى خاص، براى تدریس در دوره سطح و سطح عالى حوزه نوشته شده است. مترجم و شارح کوشیده از دشوارى این کتاب بکاهد و متنى روان و گویا به دست دهد

9.
مبانی و تاریخ تحول اجتهاد
مبانی و تاریخ تحول اجتهاد
٢٠٠٠٠٠١٨٠٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 734
چکیده : اجتهاد، کوشش و پویش علمى و عملى در گستره دین و شریعت است و در عرف فقیهان و اصولیان به نوعى تلاشِ نظرىِ جدّى در مورد استنباط احکام اطلاق مى‏گردد.
این تلاشِ پویا از روزگار صدر اسلام تا به امروز در بسترى از تقوا و پرهیزگارى براى فهم حکم خدا ادامه داشته و دارد و فقیهان و دین‏پژوهانِ سترگى با شیوه‏هاى گوناگون بدین مهم، همت گماشته‏اند. تاریخ و مبانى چنین کندوکاوى از مطالب مهم و آگاه‏کننده است که این اثر در سه بخش و با فصل‏هاى مختلف، عهده‏دار بحث از آن است: کلیات، احکام اجتهاد و ادوار اجتهاد

10.
مفهوم وحجیت مذاق شریعت در فرآیند استنباط احکام فقهی
0 نظر  
کد : 2489
چکیده : کوشش فقیهان درگسترة قرن‌های گذشته تاکنون بر این بوده است که از راه‌های شرعی به استنباط احکام بپردازند و از ادله خاص و عام در این زمینه بهره گیرند. ایشان از ویژگی‌ها، شیوه‌ها و رفتارهای شارع در قانون‌گذاری اصولی فراتر از قوانین به دست آورده‌اند که هر چند در دو دسته پیشین جای نگرفته‌اند ولی به‌گونه یقینی به اثبات و یا نفی آن باور پیدا کرده‌اند آن اصول را نه از تک‌گزاره‌ها بلکه از مجموع احکام یافته‌اند و نام «مذاق شریعت» را برای آن برگزیده‌اند. در این نوشتار تلاش شده است تا پس از تعریف مذاق شریعت، پیوستگی آن با اصطلاحات پردیرینه‌تری در شیعه بررسی گردد و أدله، کارکردها، ویژگی‌های آن ارزیابی شود و در پایان به ارتباط این اصطلاح با اصطلاحاتی مانند مقاصد شریعت، مصالح مرسله، استحسان و... در اهل‌سنّت پرداخته شود و تمایزها روشن گردد.

پرفروش ترین کتاب فلسفه فقه و حقوق
فلسفه حقوق اسلامیفلسفه حقوق اسلامی
١٢٠٠٠٠١٠٨٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
مبانی و تاریخ تحول اجتهادمبانی و تاریخ تحول اجتهاد
٢٠٠٠٠٠١٨٠٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
درآمدی بر فلسفه اصول درآمدی بر فلسفه اصول
١۵٠٠٠٠١٣۵٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
وضوي پيامبر اعظم(ص)وضوی پیامبر اعظم(ص)
٣٨٠٠٠٣۴٢٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
قواعد کلی استنباط /ج1قواعد کلی استنباط /ج1
مترجم : رضا اسلامی
٣٠٠٠٠٠٢٧٠٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب فلسفه فقه و حقوق
قواعد کلی استنباط /ج1
قواعد کلی استنباط /ج1

مترجم : رضا اسلامی
٣٠٠٠٠٠٢٧٠٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
مبانی و تاریخ تحول اجتهاد
مبانی و تاریخ تحول اجتهاد

٢٠٠٠٠٠١٨٠٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر