Bustan Ketab - بوستان کتاب
فهرست موضوعی کتاب‏ها :: فلسفه و عرفان
138 کتاب - از 1 تا 10
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
آغاز فلسفه
آغاز فلسفه
١٩٠٠٠٠١٧١٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2667
چکیده : آغاز فلسفه، ترجمه گویا، علمى و روان از کتابِ گران‏سنگِ «بدایة الحکمه» تألیف مرحوم علامه طباطبائى است که در آن، علاقه‏مندان فلسفه را با بحث‏هاى مقدماتى فلسفه به صورت دقیق و منظم، آشنا مى‏کند.
این کتاب را آیة اللَّه محمد على گرامى که خود از اساتید مشهور و پرسابقه فلسفه‏اند به فارسى ترجمه کرده‏اند.
اثر حاضر، از این موضوعات بحث کرده است: کلیات مباحث هستى، وجود ذهنى و خارجى، مواد سه‏گانه وجوب، امکان و امتناع، ماهیت، معقولات عشر، علت و معلول، واحد و کثیر، سبق و لحوق، قوه و فعل، علم و عالم و معلوم، مسائل مربوط به واجب‏الوجود.

2.
آموزش فلسفه مشائی و اشراقی
آموزش فلسفه مشائی و اشراقی
١٢٠٠٠٠١٠٨٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
6 نظر  
کد : 2261
چکیده : ارسطو در جهت مخالف فلسفه افلاطونی، فلسفه مشایی را بنیان نهاد. وی به متفکران بعد از خود تأثیر عمیقی نهاد به طوری که بسیاری از فیلسوفان و اندیشمندان در جهان شرق اسلامی و غرب مسیحیت، پیرو سنت فلسفه مشایی هستند. سنت مشایی در جهان اسلام توسط ابن‌سینا تأسیس شد، اما سرانجام سهروردی آن را مورد نقد قرار داد و سنت اشراقی را در برابر سنت مشایی ابداع نمود. حکمت مشایی بر عقل و منطق تأکید می‌کرد، اما حکمت اشراقی علاوه بر عقل، بر تهذیب نفس نیز پای می‌فشرد. کتاب حاضر در دو مرحله و هر مرحله شامل چندین فصل، فلسفة مشائی و اشراقی را تبیین می‌کند.

3.
آموزش فلسفه(در شرح منظومه و نهاية الحکمه  )
1 نظر  
کد : 2945
چکیده : کاستی‌های کتاب‌های فلسفی پیشینیان، حکیم سبزواری و علامه طباطبایی را برانگیخت تا کتاب‌های شرح منظومه، بداية الحکمه و نهاية الحکمه را برای استفادة فلسفه تدوین نمایند. هم اکنون رایج‌ترین کتاب‌های درسی فلسفه اسلامی عبارتند از: شرح منظومه ونهاية الحکمه. قرار گرفتن این دو کتاب در چرخة تعلیم و تعلّم فلسفه و اقبال اساتید و دانشجویان به آن‌ها نه به خاطر اقبال نیک آن‌ها بلکه به سبب اتقان آن‌هاست. کتاب پیش روی، شرح منظومه و نهاية‌الحکمه را از جهات متعدّدی مورد بررسی و مداقّه قرار داده است که تطبیق بودن این نقد و بررسی، فایدة آن را دو چندان کرده است.

4.
آن سوی صوفی گری
آن سوی صوفی گری
۴٧٠٠٠۴٢٣٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
1 نظر  
کد : 2185
چکیده : صوفى‏گرى، مشربى است که با ادعاى تهذیب دل و صاف و صیقلى کردنِ قلب، در میان فرقه‏هاى اسلامى سربرآورد و به‏
علل و عواملى با این ادعاى حق، به راه باطل رفت و با اتّخاذِ شیوه‏هاى نامناسب و غیرشرعى، آموزه‏هاى دینى را زیر پانهاد و در خصوصِ تعالیم اسلام، به پندارهاى ناصواب دچار گشت.
اثر حاضر در شش فصل، همه جنبه‏هاى این مشرب را بررسى و موارد لغزش آن را به تفصیل آورده است.

5.
ارزیابی الگوی تحلیلی میشل فوکو در مطالعات دینی
0 نظر  
کد : 2387
چکیده : امروزه بسیاری از متفکران ایرانی در عرصة مطالعات سیاسی ـ اجتماعی متأثر از اندیشة نسبی‌گرایانة میشل فوکو هستند؛ در حالی‌که به دلیل مبانی ذات‌گرایانه و حقیقت‌گرایانه در اندیشة دینی باید از نگاه نسبی‌گرایانة گفتمانی پرهیز کرد. نفی ازلی و ابدی بودن حقیقت و ناشی دانستن آن از گفتمان‌های خاص، سنخیتی با مبانی و اصول اسلامی و لایه‌های آن ندارد. تن دادن به نسبت هستی‌شناختی، معرفتی و ارزشی این اندیشه با دین و مکتب فکری اسلام سازگار نیست. تنها لایة مورد قبول در اندیشة فوکو ارجاع دادن به یک امر واقع و بیرونی (زمینه) است که این بهره‌برداری نباید به تاریخ‌گرایی و زمینه‌گرایی منتهی شود. اثر حاضر، الگوی تحلیلی میشل فوکو را در مطالعات دینی، در فصل‌های متعددی ارزیابی کرده است.

6.
اسرار الصلاه یا معراج عشق
اسرار الصلاه یا معراج عشق
٩٠٠٠٠٨١٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 3294
چکیده : نماز، زیباترین و عمیق‏ترین نیایش است. آدمى در این عبادتِ شوق‏انگیز، درس عشق و عبادت را مى‏آموزد. نماز، گنج عشق است و معراج مؤمن، وقت سودنِ سر به خاک و بردنِ دل به افلاک که دل، حرم الهى است. در آیات و روایات بر این فریضه الهى، تأکید فراوان شده و شرط قبولىِ اعمال دیگر است. اثر حاضر نماز و ارکان آن را با استفاده از آیه‏هاى قرآنى و روایات معصومین: و تفسیر حکما و عارفان، شرح کرده است.

7.
اشعه اللمعات
اشعه اللمعات
۴٨٠٠٠۴٣٢٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2395
چکیده : عرفان عملى و نظرى، دو مقولة مهم در میراثٍ فرهنگى مسلمین است که در تربیت فکرى و روحى بشر، سهم به سزایى داشته و دارد. آثار فراوان علمى در این زمینه، گواه سترگىِ این تلاش است. یکى از آنها کتاب حاضر است با نام «اشعّة اللّمعات» تألیف عبدالرحمن جامى. این کتاب شرحى است بر «لمعاتِ» فخرالدین عراقى از عارفان و شاعران قرن هفتم هجرى که در 28 لمعه مباحث اساسى عرفان نظرى را کاویده است.

8.
اصطلاحات علم اصول
اصطلاحات علم اصول
١٩٠٠٠٠١٧١٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود
0 نظر  
کد : 3387
چکیده : این اثر، ترجمة روانی است از کتاب «اصطلاحات الاصول» که در زمینة علم اصول فقه، منحصر به فرد و ابتکاری است. کتاب حاضر، حاصل نظریات اکثر محققان و عصاره افکار متأخرین است؛ به گونه‌ای که خواننده را از کوتاه‌ترین راه به مطلوب خود می‌رساند و خواسته‌اش را به نیکوترین بیان ارائه می‌دهد. آية الله مشکینی این کتاب را در چند مرحله تکمیل کرده و در معرض استفاده طلاب عزیز قرار داده است.

9.
اصطلاحات فلسفی و تفاوت آنها با یکدیگر
0 نظر  
کد : 2908
چکیده : اصطلاحات و واژه‌های فلسفی، گاهی از جهت لفظ و یا معنا، با هم مشابهت و مشارکت دارند، همین مشابهت‌ها باعث خطاها و یا دیرفهمی‌هایی می‌شود؛ از همین رو، باید برای علاقه‌مندان تفاوت اصطلاحات را توضیح داد. اثر حاضر با همین انگیزه، فقط آن دسته از اصطلاحات فلسفی را که با یکدیگر تشابه لفظی و یا معنوی دارند، جمع‌آوری و شرح کرده است.

10.
اصول فلسفه رئالیسم
اصول فلسفه رئالیسم
١٨٠٠٠٠١۶٢٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2728
چکیده : «اصول فلسفه رئالیسم» اثرى سترگ و گران‌سنگ در فلسفه اسلامى، که حاصل بحث‌هاى فلسفى فیلسوف گران‌قدر استاد علامه سید محمد حسین طباطبائى است که مجموع آن به چهارده مقاله بالغ گردیده است: نخستین مقاله درباره چسیتى فلسفه، مقاله دوم، فرق میان فلسفه و سفسطه، سومین مقاله علم و ادراک، مقاله چهارم ارزش معلومات و پنجم پیدایش کثرت در ادراکات، ششمین مقاله ادراکات اعتبارى، مقاله هفتم پیرامون وجود... و در نهایت در چهاردهمین مقاله درباره خداى جهان و جهان بحث شده است.

پرفروش ترین کتاب فلسفه و عرفان
فلسفه عرفانفلسفه عرفان
٣٢٠٠٠٠٢٨٨٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
ذهن،مغز و علم
٣٩٠٠٠٣۵١٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
بیست رسالهبیست رساله
١۶٠٠٠٠١۴۴٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
علیت از دیدگاه فیلسوفان مسلمانعلیت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان
٢١٠٠٠٠١٨٩٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب فلسفه و عرفان
فلسفه عرفان
فلسفه عرفان

٣٢٠٠٠٠٢٨٨٠٠٠ ریال   موجود
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر