Bustan Ketab - بوستان کتاب
فهرست موضوعی کتاب‏ها :: سیاسی - اجتماعی
136 کتاب - از 11 تا 20
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

11.
اعتیاد  پنهان
اعتیاد پنهان
٧۵٠٠٠۶٧۵٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
3 نظر  
کد : 3261
چکیده : «مفاسد اجتماعی» مانند آسیب و رخنه‏ای در کشتی است که فرد و جامعه را به غرق شدن و تباهی می‏کشاند. وظیفة ماست که رخنه‏ها را بشناسیم و مسدودشان سازیم تا مسیر رستگاری و خوشبختی هموار گردد. یکی از این مفاسد، «خود ارضایی» است که در اسلام حرام می‏باشد و دانشمندان نیز با در نظر گرفتن ضررهای مختلفش، آدمی را از آن برحذر می‏دارند. پژوهش حاضر، با استفاده از منابع دینی و مسائل علمی، با هدف پیش‏گیری و درمان این اعتیاد، تدوین شده است و از جنبه‏های گوناگون به واکاوی آن می‏پردازد.

12.
امنیت اجتماعی در آموزه های وحیانی
1 نظر  
کد : 2942
چکیده : امنیت، جنبه‌های گوناگونی دارد که یکی از عرصه‌های مهم آن، امنیت اجتماعی است، که هرچه از عمر جوامع بشری می‌گذرد ضرورت آن برای دولت‌ها و ملت‌ها، بیشتر احساس می‌شود و برای تأمین آن، وقت و هزینه‌های فراوانی اختصاص می‌دهند. اما حقیقت امنیت اجتماعی چیست؟ ابعاد مهم آن کدام است؟ تهدیدها در حوزه‌های گوناگون امنیت اجتماعی چیست؟ راه‌کارهای تحقق امنیت اجتماعی کدام است؟ اثر حاضر، سؤال‌های فوق را از نگرگاه قرآن کاویده است.

13.
اندیشه اصلاح و راهبرد وحدت و همبستگی در جهان اسلام /ج1
0 نظر  
کد : 3391
چکیده : وحدت، در منابع اصیل دینی (کتاب و سنت) و در اندیشه و عمل رهبران دینی و سیاسی جهان اسلام طی قرن‏ها همواره مطرح و دنبال شده است. یکی از این منادیان وحدت در قرن سیزدهم هجری، سید جمال‌الدین اسدآبادی است که با الهام از اندیشه سیاسی او متفکرانی در بلاد عرب، به ویژه مصر، سوریه، لبنان و عراق و در شبه قاره هند و ایران، از اهل سنت و شیعه، در قالب نهضت‏های فکری و سیاسی و با ارائه پیشنهادهایی درچارچوب اندیشه‏های سیاسی و اصلاحی خود به آن پرداختند. مطالعه و بررسی آرای آنان در این کتاب، کمک زیادی به تدبیر امور مسلمانان در دنیای پیچیده کنونی و در روند جهانی شدن، در قالب منطقه‏گرایی می‏نماید.

14.
اندیشه اصلاح و راهبرد وحدت و همبستگی در جهان اسلام /ج2
0 نظر  
کد : 3392
چکیده : وحدت، در منابع اصیل دینی (کتاب و سنت) و در اندیشه و عمل رهبران دینی و سیاسی جهان اسلام طی قرن‏ها همواره مطرح و دنبال شده است. یکی از این منادیان وحدت در قرن سیزدهم هجری، سید جمال‌الدین اسدآبادی است که با الهام از اندیشه سیاسی او متفکرانی در بلاد عرب، به ویژه مصر، سوریه، لبنان و عراق و در شبه قاره هند و ایران، از اهل سنت و شیعه، در قالب نهضت‏های فکری و سیاسی و با ارائه پیشنهادهایی درچارچوب اندیشه‏های سیاسی و اصلاحی خود به آن پرداختند. مطالعه و بررسی آرای آنان در این کتاب، کمک زیادی به تدبیر امور مسلمانان در دنیای پیچیده کنونی و در روند جهانی شدن، در قالب منطقه‏گرایی می‏نماید.

15.
اندیشه سياسي تربيتي علوي در نامه‌های نهج البلاغه /ج 7(نامه های 54 تا 66)
0 نظر  
کد : 2847
چکیده : نهج‏البلاغه، اقيانوسِ موج‏خيزى است كه گوهرهاى فراوانى از علم و معرفت را در خود، نهفته دارد؛ از آن جمله، تربيت و سياست است كه در اين كتاب، به و فور به چشم مى‏خورد؛ همان چيزى كه در هميشه روزگار، دو ركن مهم جامعه بشرى بوده و هست. در اثر حاضر، انديشه سياسى - تربيتىِ علوى در نامه‏هاى نهج‏البلاغه، به تفصيل بررسى شده است.

16.
اندیشه سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه‌های نهج‌البلاغه/10
0 نظر  
کد : 3516
چکیده : نهج‏البلاغه، اقيانوسِ موج‏خيزى است كه گوهرهاى فراوانى از علم و معرفت را در خود، نهفته دارد؛ از آن جمله، تربيت و سياست است كه در اين كتاب، به وفور به چشم مى‏خورد؛ همان چيزى كه در هميشهٔ روزگار، دو ركن مهم جامعه بشرى بوده و هست. مجموعهٔ حاضر بررسی اندیشه سیاسی ـ تربيتىِ علوى در نامه‏ها و کلمات قصار نهج‏البلاغه است که به تفصيل تحلیل و نگارش شده است.

17.
اندیشه سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه‌های نهج‌البلاغه/11
0 نظر  
کد : 3574
چکیده : نهج‏البلاغه، اقيانوسِ موج‏خيزى است كه گوهرهاى فراوانى از علم و معرفت را در خود، نهفته دارد؛ از آن جمله، تربيت و سياست است كه در اين كتاب، به وفور به چشم مى‏خورد؛ همان چيزى كه در هميشهٔ روزگار، دو ركن مهم جامعه بشرى بوده و هست. مجموعهٔ حاضر بررسی اندیشه سیاسی ـ تربيتىِ علوى در نامه‏ها و کلمات قصار نهج‏البلاغه است که به تفصيل تحلیل و نگارش شده است.

18.
اندیشه سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه‌های نهج‌البلاغه/8
0 نظر  
کد : 3130
چکیده : نهج‏البلاغه، اقيانوسِ موج‏خيزى است كه گوهرهاى فراوانى از علم و معرفت را در خود، نهفته دارد؛ از آن جمله، تربيت و سياست است كه در اين كتاب، به و فور به چشم مى‏خورد؛ همان چيزى كه در هميشه روزگار، دو ركن مهم جامعه بشرى بوده و هست. در اثر حاضر، انديشه سياسى - تربيتىِ علوى در نامه‏هاى نهج‏البلاغه، به تفصيل بررسى شده است.

19.
اندیشه سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه‌های نهج‌البلاغه/
0 نظر  
کد : 3448
چکیده : نهج‏البلاغه، اقيانوسِ موج‏خيزى است كه گوهرهاى فراوانى از علم و معرفت را در خود، نهفته دارد؛ از آن جمله، تربيت و سياست است كه در اين كتاب، به وفور به چشم مى‏خورد؛ همان چيزى كه در هميشهٔ روزگار، دو ركن مهم جامعه بشرى بوده و هست. مجموعهٔ حاضر بررسی اندیشه سیاسی ـ تربيتىِ علوى در نامه‏ها و کلمات قصار نهج‏البلاغه است که به تفصيل تحلیل و نگارش شده است.

20.
اندیشه سیاسی آیت الله محمدکاظم یزدی
0 نظر  
کد : 2493
چکیده : سید محمدکاظم یزدى (1247 ـ 1337 هـ . ق) از فقهاى طراز اول شیعه و داراى آثار و تألیفات متعددى به‏ویژه در دانش فقه است. موضع‏گیرى مناسب وى در دو جریان مشروطه و اشغال عراق توسط انگلیس از یک سو و تسلط وى بر فقه از سوى دیگر، بررسى اندیشه سیاسى وى را ضرورى مى‏گرداند. پژوهش حاضر با اشاره به اوضاع سیاسى، اجتماعى و فرهنگى دوران سید محمدکاظم یزدى، تلاش مى‏کند پیوندى معنادار میان اوضاع مذکور و اندیشه سیاسى ـ فقهى این فقیه برقرار کرده، مؤلفه‏هاى اساسى اندیشه سیاسى وى را توضیح دهد.

پرفروش ترین کتاب سیاسی - اجتماعی
پربیننده ترین کتاب سیاسی - اجتماعی