سبد خرید خالی می باشد

مبانی و اصول علم اقتصاد

BFiles/Books010/B1034
2 5 1 Product
قیمت رایج: 800,000 ریال قیمت ما: -20%640,000 ریال

موجودی: 12
+
خرید نسخه چاپی

مشخصات

وزیری
هفدهم
فارسی
1380
تخصصی
مولف
دکتر یدالله دادگر
باقر العلوم

علم اقتصاد، زیر مجموعه علوم اجتماعى است. اقتصاد، از سویى رابطه تنگاتنگى با زندگى مردم دارد و از سویى دیگر، تبیین تئورى‏هاى اقتصادى، نقش گسترده‏اى در زمینه‏هاى اقتصادى و حتى حوزه‏هاى غیر اقتصادى، مانند طراحى صحیح برنامه‏هاى آموزشى و تحقیقاتى و ارائه رهنمودهاى سیاست‏گذارى براى دولت مردان و بازرگانان مى‏تواند داشته باشد.
از این رو، مطالعه علوم اقتصادى و کاربرد ساز و کارهاى عملى آن براى هر چه کارآمدتر ساختن نظام‏هاى مختلف اقتصادى، مفید است. مدیران، بانک داران، حساب داران، حقوق دانان و ... باید از کلیات و اصول اقتصاد آگاهى داشته باشند.

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربری: